10 facts om hestens ører og hørelse

Har hestene bedre hørelse end mennesker og hunde? Hvordan hører hestene i forhold til os? Og hvad er ørernes funktion ud over at skulle opfange lyd? Sammen med to amerikanske professorer har FEI undersøgt vigtigheden af hestens hørelse, og hvordan den kommunikerer med sine ører. Her får du de ti vigtigste konklusioner.

1. Hestens hørelse ligner menneskets 

Heste kan høre lyde over et bredere spektrum af frekvenser end mennesket, også selvom det er nogenlunde de samme decibelniveauer, de reagere på. Mennesker med en god hørelse opfanger lyde i et frekvensområde, der er mellem 20 og 20.000 Hertz. Frekvensintervallerne for hestens hørelse ligger på mellem 55 og 33.500 Hertz, og de er mest følsomme over for lyde, der ligger mellem 1.000 og 16.000 Hertz. Og det passer jo egentlig meget godt, for de fleste, der arbejder med heste, ved, at de ofte kan være opmærksomme på noget, som vi andre slet ikke kan høre. Til sammenligning kan hunde høre frekvenser op til 45.000 Hertz og muligvis højere. 

2. Synet er bedre end hørelsen 

Hestes hørelse er magen til andre pattedyrs. Det betyder, at det er dyr, som laver de fleste af de lyde, som hesten kan høre – og det giver den mulighed for at opdage dem. Når hesten har opdaget et dyr med sin hørelse, kan den begynde at undersøge det visuelt for at afgøre, om det er farligt eller ej. Det er dog ikke noget, heste gør ligeså meget brug af, som deres syn alene. Det skyldes primært, at hestes syn er så godt, at de kan se hele vejen rundt om sig selv. De er altså ikke alene afhængige af deres hørelse, men har også synet at gøre brug af til at opdage fjender.

3. Kropssproget er nøglen til kommunikation 

Som byttedyr foretrækker heste at bevæge sig i flokke, og de kommunikerer snarere gennem deres kropssprog end gennem vokalisering og lyd. De er afhængige af deres krop, fordi de bruger den til at udtrykke sig over for hinanden, blandt andet ved hjælp af vinklen på ørerne, slåen og puffen med hovedet, sparken med benene mv. 

Men udover kropssproget bruger heste selvfølgelig også hørelsen til at kunne opfange eventuelle ændringer i deres miljø. Eksempelvis kan heste i en stald ikke altid se hinanden, men de kan som minimum høre hinanden. Forestil dig blot den beroligende lyd af hø, der tygges, eller lyden af en prusten i naboboksen. På den måde beroliger hestene hinanden auditivt. 

4. Hestens ører kan rotere uafhængigt op til 180 grader 

Som alle pattedyr er hestens ører formet til at kunne opfange, lokalisere og forstærke lyde – og alligevel er hestens ører anderledes. På grund af muskulaturen omkring ørerne kan de rotere 180 grader uafhængigt af hinanden, og derved kan hesten lokalisere en lyd uden at dreje hovedet. Fordi hestens hørelse ikke er nær så god som andre dyrs, hjælper ørernes rotation den til at opfange lydene. Det er med al sandsynlighed også grunden til, at heste løfter deres hoveder og roterer deres ører rundt, når de hører en pludselig lyd; de forsøger at lokalisere den.   

5. Ørerne fortæller en historie 

Hestes ører er som nævnt primært skabt til at høre, men de bruger dem også til at udtrykke sig og kommunikere. Når en hest ligger sine ører tilbage, betyder det normalt, at den er vred, føler sig truet eller forsøger at advare en anden hest. Hvis ørerne peger fremad, betyder det derimod – og som du helt sikkert ved – at den er opmærksom, og at den lytter. Hvis ørerne tippes helt fremad, og hesten åbner sine næsebor op, betyder det enten, at den er meget opmærksom eller måske bange, eller at den er nysgerrig eller virkelig interesseret i noget.

En hest, der er meget opmærksom på noget, den finder truende har ørerne så langt fremme, de overhovedet kan komme, og næseborerne spilet helt ud. Den har skærpet sine sanser 100% mod genstanden.
En nysgerrig hest har som regel ørerne fremme (men ikke helt udstrakte) og næseborerne godt åbne, fordi den også forsøger at bruge sin lugtesans til at opfange det indtryk, den er interesseret i.

6. Problemer med hørelsen kan påvirke adfærden 

Heste med dårlig hørelse kan udvise adfærdsændringer. For eksempel kan de have svært ved at reagere på de andre hestes lyde, eller måske være mere nervøse end normalt. I mange tilfælde bliver høretab hos heste ikke opdaget, da de er gode til at kommunikere på andre måder.

7. Heste mister ikke hørelsen ligesom mennesker 

Høretab relateret til aldring lader ikke til at være lige så udbredt blandt heste, som det er hos mennesker. En undersøgelse lavet på unge og ældre heste viser, at der ikke er nogen forskel på deres hørelsesbestemte reaktioner. Det er blevet undersøgt på en gruppe med henholdsvis 20-31-årige heste sammenlignet med en gruppe yngre heste på under syv år. Noget kan derfor tyde på, at det er miljøet, herunder diverse støjfaktorer og giftstoffer, der påvirker menneskets hørelse dårligt. Heste er ofte ikke ligeså udsat for disse miljøfaktorer som mennesker, og derfor mister de ikke hørelsen lige så hurtigt. 

8. Høretab kan skyldes flere faktorer 

Foruden høretab, der skyldes alder, kan også andre faktorer påvirke hestens hørelse. Heste kan være medfødt døve, de kan have haft øreinfektioner eller sågar hjernesygdomme eller traumer, som kan være årsag til et høretab. 

9. Høretab behøver ikke at være et stort problem 

Hvis en hest lider af høretab, behøver det ikke være et problem for hesten selv – så længe man som ejer er bevidst om problemet. Hesten er muligvis ikke i stand til at opfatte lydlige kommandoer, men den vil stadig reagere som alle andre heste under træning. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på at forstå hestens kommunikationsbehov og herigennem finde ud af, hvordan man effektivt kan kommunikere med den. Det kan for eksempel gøres gennem fysiske, kropssproglige signaler, som jo egentlig er det sprog, enhver hest forstår allerbedst.

10. Har hestens hørelse været igennem en evolution? 

Har hestens hørelse mon udviklet sig og tilpasset sig gennem årene? Ifølge professorerne kan man kun gisne om det. Fordi hestene oprindeligt var mindre dyr, kunne de også høre højere frekvenser end de kan nu, hvor de har udviklet sig og er blevet større dyr. Derfor er det svært at sammenligne. Dog er der ingen tvivl om, at hestens hørelse i en eller anden forstand har udviklet sig, siden dens forfædre levede for mange millioner år siden.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce