På baggrund af resultater fra Dansk Ride Forbunds omfattende udstyrsundersøgelse har forbundet besluttet, at indføre en grænse for næsebåndets stramhed gældende i alle discipliner fra årsskiftet. Det er vigtigt for DRF, at reglen implementeres i god og konstruktiv dialog mellem officials og ryttere, og derfor vil officials blive undervist i implementering af reglen i forbindelse med officialdagen 14. januar 2018.

Grænse for næsebåndenes stramhed pr. 1. januar 2018

På baggrund af en undersøgelse indfører DRF pr. 1. januar 2018 en generel regel om, at der som minimum skal være plads til en certificeret måleenhed svarende til mindst 1,5 cm i diameter mellem hestens næsebånd og hestens næseryg. Reglen vil gælde i alle discipliner.

Fremover vil officials kontrollere næsebåndets stramhed på stævnepladserne, hvis der er mistanke om, at det er for stramt. Formålet er, at DRF gennem dialog, rådgivning og samarbejde kan sikre, at ridningen på stævnepladserne altid foregår med hestevelfærden i højsædet. Finder officials, at et næsebånd er for stramt, vil rytteren blive bedt om at løsne dette iht. reglementet, hvorefter ekvipagen kan deltage i konkurrencen. Nægter rytteren at løsne næsebåndet, eller konstateres gentagen overskridelse af reglerne, vil der blive sanktioneret iht. sanktionssystemet.

Dialog er vejen frem

Undersøgelsen, der forventes offentliggjort snarest, viser en tydelig sammenhæng mellem stramme næsebånd og forekomsten af mundlæsioner hos stævneheste, og DRF ønsker ikke, at brug af udstyr i sporten medfører læsioner i hestens mund. Målet er, at implementeringen skal foregå i god og konstruktiv dialog mellem ryttere og officials, og derfor bliver der afholdt en workshop i forbindelse med officialdagen den 14. januar 2018, hvor vi vil orientere TD’erne om baggrunden for reglen samt instruere dem i, hvordan den skal implementeres og evalueres.

Effekten og implementeringen af reglen vil blive evalueret i november 2018. Undersøgelsen blev foretaget på 3.000 danske stævneheste i stævneårene 2014 og 2015, og hensigten er at gentage den om et par år for bl.a. at følge på, om efterfølgende tiltag har haft en effekt.

LÆS MERE OM UNDERSØGELSEN >> KLIK HER

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.