Mens hesteinfluenzaen nu har lagt engelsk hestevæddeløb ned i den kommende uge, og der også meldes om udbrud i landene syd for os, er Danmark foreløbig gået fri.

Travservice har været i kontakt med DTCs veterinære konsulent, Peter Fog for at høre om influenza-situationen herhjemme, og pr mail har Fog svaret:

Der har været verificerede udbrud i Holland, Belgien, UK og enkelte steder i Tyskland siden før jul. Ikke mange udbrud –  ca. 20 udbrud i den sidste rapport som jeg har set.

I Danmark har der mig bekendt ikke været udbrud.

Jeg vil absolut opfordre trænere og hesteejere til at have deres hestes vaccinations status opdateret.

I dag kom meddelelsen om, at al hestevæddeløb i England er aflyst til og med på onsdag.

I mere end 100 engelske træningsstalde, hvorfra heste har været til start på samme baner, som heste fra influenza-ramte stalde, bliver der i disse dage taget blodprøver for at få et overblik over sygdommen.

I Irland afvikles der fortsat løb.

I Frankrig, er der i følge Le Trot konstateret hesteinfluenza på et træningscenter i Normandiet.

Det er af største vigtighed at DTCs regler for vaccinering følges – og de er:

Alle heste, der opstaldes eller starter på danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

a) Basisvaccination Alle travheste/ponyer skal være basisvaccineret. Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval: Vaccine A – kan gives hesten/ponyen fra tre måneders alderen. 

Vaccine B – minimum 21 dage og maksimalt 92 dage efter vaccine A.

Vaccine C – minimum 150 dage og maksimalt 215 dage efter vaccine B.

b) Revaccination Minimum hver 12. måned (365 dage).

Overskrides fristen for revaccination med mere end én måned (31 dage), skal travhesten/ponyen igen have 2 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og B under punkt a) inden anmeldelsesdagen.

A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på banen.

 Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten ansvarlige person/veterinær indsendes til den respektive travbane eller DTC.

Vaccinationerne skal være indført i hestens pas.

Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning/ forspænding.

Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig bortvisning af hesten fra banen samt et gebyr på mindst 1.000 kr. til den ansvarlige