Vi er ikke de eneste art på jorden, der elsker at proppe os med lækkerier. Hvis der er noget, heste er kendt for, er det at spise. Faktisk spiser heste 18 timer i døgnet, hvilket kan resultere forædning, eller grutforgiftning, som diagnosen kaldes.

Hvad forædning/grutforgiftning hos hest?

Grutforgiftning er en tilstand, hvor hesten har forædt sig i store mængder letfordøjelig kulhydrat (stivelse eller sukker) typisk havre, byg eller melasse. For en ridehest vil det sige mængder over 3-4 kg. Det sker typisk, hvis en hest er løs i stalden om natten og får fri adgang til kraftfoder.

Hvad er symptomerne på forædning/grutforgiftning?

  • De første symptomer kan komme meget kort tid efter forædningen, i tilslutning til at mavesækken udspiles over dens normale grænse. Dette opstår både på grund af den store mængde foder, men også fordi kernerne svulmer op ved kontakt med spyt og mavesaft. En hest med udspiling af mavesækken vil få kraftige koliksmerter.
  • Senere, når store mængder ufordøjet stivelse når ned til stor- og blindtarm, kan det udløse en kraftig fejlgæring med koliksmerter som følge af tarmlammelse, luftudspilede tarme eller diarré.
  • Akut forfangenhed er en kendt komplikation til grutforgiftning.

Hvordan behandles forædning/grutforgiftning hos hest?

Mistanke om, at hesten har forædt sig, er tilstrækkeligt til, at man ofte vælger at behandle hesten forebyggende. Således forsøger man at undgå følgevirkningerne, som kan udvikle sig til at være livstruende for hesten. Den nedenfor beskrevne behandling kan virke voldsom, hvis hesten endnu ikke udviser symptomer på sygdom. Men hvis hesten først er blevet syg, er det langt sværere at behandle den, og chancen for fuldstændig helbredelse bliver mindre.

I første omgang skal hesten have skyllet sin mavesæk for evt. at få en del af foderet ud af mavesækken igen. Dernæst skal man prøve at minimere effekten af den ufordøjede kulhydrat på tarmfloraen i stor- og blindtarm. Dette gøres ved at nedsætte passagetiden (parafinolie med sonde og faste) og binde lokalirriterende stoffer til tarmindholdet ved hjælp af aktivt kul.
Endvidere skal man prøve at kontrollere tarmfloraen med antibiotika og podning med normale heste “tarmbakterier” (f.eks. Protexin som er frysetørret, normal tarmflora fra hest). Til sidst vil man behandle forebyggende for akut forfangenhed.

Hvad er risikoen for, at din hest får grutforgiftning?

Som det fremgår af ovenstående, opstår lidelsen kun, hvis hesten spiser meget store mængder kerne eller melasse. Dette vil ofte være et uheld. Hvis din hest bliver fodret korrekt og ikke får fri adgang til havre eller byg, vil tilstanden ikke kunne opstå.

Velbekomme og glædelig jul!

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.