Mavesår er en samlet betegnelse for skader i slimhinderne i den nederste del af hestens spiserør, hele mavens slimhinde og i den første del af tyndtarmens slimhinde. Både føl og voksne heste kan få mavesår, men de opstår særligt hos heste i intensivt arbejde og som står meget inde.

“Heste, der holdes meget på stald og bruges intensivt, har mavesår i op til 90% af tilfældene.”

Netydredoktor.dk

Risikoen for mavesår

Risikoen er tilstede hos alle heste. Dette hænger sammen med den måde heste holdes og bruges på i dag. Alt efter brug og fodring er denne risiko forskellig fra hest til hest. Der ses ikke mavesår hos heste, der går på græs. Derfor antager man, at problemet især skal  sættes i forbindelse med hyppigheden af fodring, fodermængde og kvalitet.
Heste der holdes meget på stald og bruges intensivt, har mavesår i op til 90 % af tilfældene.

Symptomer hos heste

 • Koliksymptomer der ofte vender tilbage
 • Nedsat appetit
 • Vægttab
 • Kronisk diarré
 • Mat hårlag
 • Dårlig ånde og ændret adfærd

Symptomer hos føl

 • Tænderskæren
 • Savlen
 • Forstyrret dieadfærd
 • Alvorlige koliksymptomer hvor føllet helst ligger på ryggen

Derfor opstår mavesår

Heste får mavesår, fordi syrebalancen i maven forskydes. Heste producerer hele tiden syre i deres mave, og ikke kun under tygningen.  For meget syre ødelægger slimhinden, og så udvikles mavesårene.

Intensiv træning, som regel af voksne heste, kan give mavesår.

Der er ikke i Danmark registreret et lægemiddel mod mavesår til hest. Men der findes lægemidler som bruges til mennesker, og disse kan bruges til heste. Lægemidlerne virker ved at nedsætte syreproduktionen eller ved at beskytte slimhinden i hestens mave. Alle forhold, som har betydning for denne balance, kan være med til at udvikle mavesår. Dette er f.eks.:

 • For store mængder kraftfoder dels totalt set og dels i forhold til stråfodermængden.
 • Nedsat foderindtag f.eks. på grund af sygdom og sygdom i det hele taget øger risikoen for mavesår.
 • Der findes lægemidler, som i høje doser eller ved længerevarende behandling måske kan være direkte årsag til mavesår.
 • Intensiv træning, som regel af voksne heste, kan give mavesår.
 • Heste der tygger meget producerer meget spyt. Spyt neutraliserer syren i maven. Det er derfor vigtigt at hesten får en stor del af sit foder som grovfoder, da det mindsker risikoen for mavesår. Grovfoder er hø, lucerne, wrap og græs. Det bedste er noget godt tørt hø.
 • Hos mennesker findes en bakterie som ofte er årsag til mavesår. Dette er ikke tilfældet hos heste.

OBS: I forhold til stråfoder så er halm ikke en god erstatning. Halm øger nemlig risikoen for mavesår, hvis det bruges alene. Dog kan halm sagtens bruges supplerende, så længde den nødvendige mængde wrap eller hø tildeles.

Sådan nedbringer du risikoen

Du kan sørge for at din hest fodres med store mængder grovfoder, gerne fordelt over hele døgnet. Du skal lade den komme på fold så ofte det er muligt.

Når hesten tygger, dannes der spyt. Spyttet er en klar, slimet, basisk væske, der også indeholder et enzym, som starter nedbrydelsen af kulhydrat. I naturen spiser hesten 16 timer i døgnet, og der vil derfor være et konstant flow af spyt fra spiserøret og ned i mavesækken. Det giver et optimalt forhold mellem den sure mavesyre og det syreneutraliserende spyt. En hest laver ca. tre gange så mange tyggebevægelser ved at spise et kilo hø eller wrap og danner op til fire gange så meget spyt, som den gør, hvis den spiser et kilo korn/kornprodukt.

Det er ikke en god idé at ride hesten på helt tom mave. Hvis ikke hesten har adgang til stråfoder inden rideturen, så giv den et par håndfulde foder. Så har maven lidt at arbejde med, og man undgår, at mavesyren kan skvulpe op og ætse steder, den ikke skal – med risiko for mavesår. Lange intervaller i mellem fodringerne giver en kraftig syrepåvirkning af mavesækken. En hest skal helst ikke gå uden grovfoder i over fire timer.

Du skal træne den i overensstemmelse med dens fysik og psyke, og derudover være opmærksom på symptomer på sygdom og tilkalde dyrlægen i tide.

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.