Malgré Tout har dagen igennem været i løbende dialog med formanden for Dansk Ride Forbund. Derudover har redaktionen også været i kontakt med en række læsere, der har været meget i tvivl om de forskellige udmeldinger og ordlyden i DRFs pressemeddelelser. Nu er rideforbundet imidlertid kommet med en sidste, endelig udmelding, som atter skærper retningslinjerne for brug af ridehuset og ophold i stalden.

Dette er blevet ændret

Dansk Ride Forbund meldte d. 17. marts 2020 følgende ud:

Efter aftenens udmelding fra myndighederne vurderer DRF desværre ikke længere, at det er forsvarligt at lade vores klubber afholde aktiviteter, der enten kan karakteriseres som indendørs sportsaktivitet (ridning i ridehus), eller hvor antallet af personer på et offentligt sted (i dette tilfælde i klubben) overstiger 10 personer. Derfor skal al indendørs aktivitet nu ophøre til og med 30. marts. Har klubben et ridehus, skal dette lukkes, da ridning i ridehus karakteriseres som indendørs idrætsaktivitet.

Dog valgte forbundet at lempe kravet, hvis man kunne finde “lokale løsninger”. Det fik desværre flere rideklubber til at benytte deres ridehuse alligevel, hvorfor et endeligt påbud for alle nu er trådt i kraft. Forbundet står altså nu klar med en endegyldig udmelding, som gælder frem til d. 30. marts. I denne, som netop er udkommet i dag torsdag d. 19. marts kl. 13.00, står følgende:

“Alle indendørs faciliteter (ridehaller) skal lukkes for al aktivitet. Klubbens ledelse kan kun i helt ekstraordinært særlige tilfælde, og med begrundelse i hestevelfærd, vælge at dispensere fra ovennævnte. I dette tilfælde anbefaler DRF klubbens ledelse at kontakte den lokale politimyndighed og gøre opmærksom på årsagen til denne dispensation.”

Både private og rideklubber

Rideforbundet har opsat følgende retningslinjer, som både gælder for private staldejere, opstaldere og for rideklubber:

  1. Alle indendørs faciliteter (ridehaller) skal lukkes for al aktivitet.
  2. Klubbens ledelse kan kun i helt ekstraordinært særlige tilfælde, og med begrundelse i hestevelfærd, vælge at dispensere fra ovennævnte. I dette tilfælde anbefaler DRF klubbens ledelse at kontakte den lokale politimyndighed og gøre opmærksom på årsagen til denne dispensation.
  3. Al indendørs undervisning, herunder privat undervisning, holdundervisning og ride-/elevskoleundervisning, skal aflyses.
  4. Adgang til stald skal begrænses til maks. 10 personer ad gangen. DRF anbefaler klubberne at udarbejde skemaer for, hvornår i løbet af dagen, ryttere og hesteejere kan få adgang til stalden.
  5. Tilkørende fagpersonale (dyrlæger, beslagsmede, sadelmagere samt øvrige behandlere) skal aflyse ikke-akutte besøg.

Læs hele pressemeddelelsen her

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.