Det er svært at se, om en hest har ondt – selv for professionelle. Derfor går alt for mange heste rundt med uopdagede smerter, uden at vi ryttere er klar over det. Men efter adskillige forsøg, er det nu lykkes for forskere at tyde hestens såkaldte ‘pain face’ – altså de forandringer i ansigtets udtryk, der signalerer smerte. Det betyder, at det nu er langt nemmere at vurdere, om en hest har ondt under ridning eller i den daglige omgang. Og det er en vigtig forudsætning for bedre hestevelfærd og præstationer på højt niveau. 

Vi mennesker har siden tidernes morgen haft en evne til at genkende følelser gennem ansigtsudtryk. Vores ansigtsudtryk ændrer sig for eksempel, når vi er glade, når vi griner, anstrenger os eller oplever smerte. Måske kender du fornemmelsen af at knibe øjnene sammen, stramme munden eller rynke panden, hvis du slår dig? Men hvad gør man, hvis man skal vurdere om et dyr har ondt? Vi har kastet et blik på historiebøgerne og set på, hvad de kan fortælle os om hestens pain face.  

Måske har du hørt om Darwin. Han er manden bag evolutionsteorien og fandt ud af, at vi nedstammer fra aberne. Tilbage i 1872 hævdede han nemlig, at dyr kunne udvise den samme slags ansigtsudtryk som mennesker, når det gør ondt. Men først for nyligt er ansigtsmimik blevet anerkendt som metode til at vurdere smertepåvirkning hos dyr, herunder heste.  

Forskere fra Italien, Tyskland og Storbritannien har sammen udviklet og testet en standardiseret smerteskala baseret på hestes ansigtsudtryk. Denne skala har ikke noget dansk navn endnu, men på engelsk kaldes den for Horse Grimace Scale eller HGS.  

Lær tegnene  at kende  

En hest med smerter viser som regel flere af nedenstående tegn. Jo flere og mere markante tegn, desto højere smerte.   

”Lave” øre 

Afstanden imellem ørerne øges. Ørerne sænkes og de drejer gerne udad eller bagover. Ofte står de i modsat retning, eller de bevæger sig asymmetrisk.  

Trekantet øje  

Anspændt og tilbagetrukket blik. Spændt muskulatur omkring øjet, der giver et karakteristisk-vinklet udseende over øjenlåget.  

Illustration af øje samt placering af muskler ovenover og ved indersiden af øjet (det røde område), som indikerer smertepåvirkning.

Udvidede næsebor  

Næseborene bliver kantede og udvidede i forhold til den normale, aflange form.  Dette ses tydeligst, når hesten trækker vejret ind.  

Kantet mule  

Øget spænding i læber og kind giver mulen en mere kantet form i forhold til den runde mule hos afslappede heste.   

Spændt ansigtsmuskulatur  

Musklerne på siden af hestens hoved bliver mere spændte og markerede.  

Her ses tre illustrationer af en hests ansigt. Illustration 1 viser en hest, der ikke er smertepåvirket. Illustration 2 viser en hest, der har moderat-placerede øre, trekantede øjne, udvidede næsebor og spændinger i kæbepartiet. Illustration 3 viser en hest, der udover de samme karakteristika som hest nr. 2 også har lave øre. Begge heste udviser tegn på smerte. Illustration: Andrea Klintbjerg

Andre tegn på smerte  

Pain face er et vigtigt redskab til at vurdere, om en hest har smerte. Men også hestens adfærd som for eksempel reaktioner på mad og selskab kan hjælpe med at give et præcist billede af hestens tilstand og eventuelle smertegrad.  

Placering i boksen  

En hest, der ikke er smertepåvirket, vil ofte stå forrest i boksen og være interesseret i sine omgivelser, mens heste med smerte gerne vil stå midt i boksen og kigge på døren eller på sidevæggene. Ved stærk smerte kan hesten stå helt op ad bagvæggen med hovedet væk fra omgivelserne.

Kigger dér, hvor det gør ondt 

Mange heste vil fra naturens side rette deres opmærksomhed mod det sted, der gør ondt. Ofte ser man heste med koliksymptomer vende hovedet mod deres egen mave eller sparke op imod den med et bagben uden en intention om at ramme. 

Hovedholdning   

Heste holder normalt hovedet højt, med mindre de spiser. Smertepåvirkede heste vil holde hovedet på niveau med lansemærket og ofte lavere, hvis de er kraftigt smertepåvirket.  

Halepisk 

Heste, der pisker kraftigt med halen i forbindelse med for eksempel opstigning, udviser tegn på smerter i ryggen, har forskere undersøgt. Pisker din hest kraftigt med halen, er der derfor grund til at overveje om den har ondt.  

Opmærksomhed   

Læg mærke til hestens reaktion, når du eller andre nærmer sig. En smertefri hest vil kigge på og bevæge sig mod den ankommende. Ved svage smerter vil den oftest kun kigge uden at bevæge sig, mens den ved stærke smerter kan blive helt ubevægelig og introvert.  

Føde  

En normal hest vil tage foder til sig uden at tøve. Er den smertepåvirket, vil den ofte nøjes med at kigge på foderet, og ved kraftige smerter er der ingen respons på foder.  

Husk:  Dyrlægen har altid den endelige vurdering  

Det er uhyre komplekst at vurdere smerter hos en hest – og i særdeleshed at stille en diagnose på baggrund af disse smerter.  Derfor skal pain face og de øvrige oplysninger kun ses som en hjælp til en foreløbig vurdering af hestens velbefindende. Så snart der er begrundet mistanke om smerter, skal du kontakte din dyrlæge, som kan be- eller afkræfte din mistanke og vurdere, om der er behov for behandling.   

Bag om pain face 

Pain face handler ikke kun om at opdage smerte og behandle den, så hestens umiddelbare velfærd øges. Det handler i høj grad også om at opdage de bagvedliggende – evt. alvorlige tilstande – der er årsag til smerten. Og her er pain face et vigtigt supplement til de andre smertesignaler, hesten kan udsende – signaler, der også kan pege på, hvor hestens smerter stammer fra. Er det overfladisk smerte relateret til huden? Er det dyb smerte fra ligamenter, sener, knogler, muskler, bindevæv eller større sår? Eller er det smerte fra indre organer som for eksempel koliksmerte, der kan være svær at stedfæste? 

Risikoen for kroniske skader 

Desværre sker det langt fra, at alle smerteplagede heste opdages i tide, så smerterne kan udredes, og en målrettet behandling kan igangsættes. Sætter man til gengæld ind i tide, øges chancen for helbredelse. Man undgår den langt dyrere og ofte langvarige behandling af kroniske skader, og ikke mindst undgår man i mange tilfælde at skulle aflive hesten. For dig som hesteejer kan det at opdage smerter af lav grad i tide betyde forskellen på en god eller en dårlig præstation og oplevelse sammen med din hest både i den daglige træning og til konkurrence. Kan du fange og afkode hestens små signaler i tide, kan det være med til at gøre forskellen på, om din hest får en kort eller en lang karriere. 

Hvert år bliver 10.000 heste aflivet i Norden pga. kroniske skader i bevægeapparatet. De typiske tegn på smerte hos heste er:

 • Nedstemthed 
 • Ændret adfærd 
 • Pain face 
 • Hævelse 
 • Ømhed 
 • Nedsat appetit 
 • Varme 
 • Evt. øget temperatur 

Kilder:  

 • Langthesteliv.dk 
 • “Causes of Back Pain in Horses” fra Equuus.com 
 • Gleerup, Forkman et. Al. 2015: An Equine Pain Face fra tidsskriftet: Veterinary Anaesthesia and Analgesia.

 

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.