Aldersrelateret træning – hvad med de små?

Ridesportens aldersrelaterede træningskoncept dækker børn og unge i alderen 6 til 21 år, men hvad med de helt små ryttere som er yngre end 6 år? Kan så små børn lære noget i sporten, og vil det kunne fremme talentudviklingen i dansk ridesport også at have fokus på de helt små børn?

“Ja” er svaret ifølge min undersøgelse. I forbindelse med afslutningen på uddannelsen til jordbrugsteknolog skrev jeg hovedopgave om talentudvikling i dansk ridesport. Opgaven fik titlen ”Aldersrelateret træning – hvad med de små?”.

Formålet med opgaven var at undersøge, om det er muligt at fremme talentudviklingen i dansk ridesport ved at starte talentudviklingen og den aldersrelaterede træning tidligere end Dansk Ride Forbund lægger op til med ridesportens aldersrelaterede træningskoncept.

I denne artikel vil jeg bringe de væsentligste resultater fra min opgave og de undersøgelser, som lå til grund for denne.

Aldersrelateret træning – ridning
Dansk Ride Forbund ønsker flere unge talenter, som er i stand til at udfordre den etablerede elite. Dette ønske førte i 2010 til udgivelsen af bogen ”Aldersrelateret træning – ridning”, som tager udgangspunkt i børn og unge i alderen 6-21 år. Men hvad med alle de små ryttere under 6 år, som går til ridning i landets rideklubber – er det ikke vigtigt, at de bliver trænet alderssvarende korrekt? Jo, selvfølgelig er det vigtigt. Det er først og fremmest vigtigt, fordi det er en væsentlig faktor i forhold til at bevare børnenes lyst til at dyrke ridesporten. Derudover viser mine undersøgelser, at de små ryttere er i stand til, at lære noget af den undervisning, de får, og dermed fremme udviklingen af deres talent.

Spørgeskemaundersøgelserne
For at undersøge om en tidlig start på ridekarrieren kan fremme udviklingen af den enkelte rytters talent og desuden undersøge, hvilke faktorer der har indflydelse på, hvor langt en rytter når i ridesporten, udarbejdede jeg to spørgeskemaundersøgelser. Den ene undersøgelse ”talentudvikling 1” var henvendt til ryttere, som havde redet landsstævner. Den anden undersøgelse ”talentudvikling 2” var henvendt til ryttere, som ikke havde redet landsstævner. Spørgeskemaerne lå som en åben undersøgelse på internettet i godt 14 dage, og samlet set var der 418 respondenter på undersøgelsen fordelt på 170 besvarelser på ”talentudvikling 1” og 248 besvarelser på ”talentudvikling 2”.

LÆS RESTEN AF ARTIKLEN >> KLIK HER

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce