Dominanstræning af tamme heste

En ukorrekt overbevisning om, at personen, der håndterer og træner hesten, er nødt til at være i toppen af et dominanshierarki – i en alfaposition – eller være en leder, kan have en skadelig, negativ effekt på hesten, og sandsynligvis resultere i en undvigelsesadfærd, der undergraver træningen.

Dominanshierarkier, alfapositioner eller lederskab i sociale grupper af heste er menneskeskabte koncepter, der ikke burde danne basis for menneske/hest interaktioner. Heste er sociale dyr, der primært interagerer med hinanden på et bilateralt niveau, hvilket betyder, at hver hest har et individuelt forhold til hver enkelt af de andre heste, og det er usandsynligt, at de har et koncept af rangorden, der inkluderer alle medlemmer af gruppen.

Studiet af hestens kognitive egenskaber indikerer, at det er usandsynligt, at de har den mentale evne til at danne en sådan konstruktion. Selvom ældre og mere erfarne medlemmer af gruppen måske kender deres område, og de kan føre medlemmer af gruppen til områder, hvor føde, vand eller ly er tilgængeligt oftere end de yngre, mindre erfarne heste, er der for nuværende ikke solid evidens for, at lederskab er unikt for specifikke individer inden for den sociale gruppe.

Pas på med dominans
At basere menneske/hest interaktioner på et dominanskoncept kan være ødelæggende for hestes velfærd. Der er uheldigvis eksempler på ryttere, trænere og hestepassere, der – fordi de tro, at de er nødt til at placere sig selv i en alfaposition  i forhold til hesten – benytter sig af træningsmetoder og/eller praksis, der fremkalder frygt og i nogle tilfælde resulterer i mishandling. I naturen vil heste hellere undgå end søge konflikt. Hvis hesten møder et aggressivt individ, er den oftest viste adfærdstype flugt eller undvigelse. Trænere, ryttere og hestepassere skal stræbe efter at skabe et klart og konsistent forhold med deres heste for at sikre hestens velfærd. De skal desuden være klare over de mulige følgevirkninger af deres fysiske interaktioner med hesten og deres træningsprocesser ud fra en kontekst om social organisation.

Læs også: Hanne Wind Ramsgaard inspireres af Mark Todd

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce