En leder hesten respekterer

Af: Anja Thorup Jensen, Moderne Hestehold
Cand. Scient. med speciale i hesteadfærd og -velfærd.

Når vi har med heste at gøre, er vores evne til at håndtere dem på en empatisk og indfølende måde altafgørende for et samarbejde, som både er til glæde for hest og menneske. Men da vi som rovdyr, og heste som flugtdyr, har hver vores måde at leve på, og hver vores måde at opfatte verden på, har vi meget forskellige forudsætninger for at forstå hinanden. Så hvordan udviser vi i praksis gode lederevner over for hesten? Er det overhovedet nødvendigt, at optræde som leder eller er det muligt at have et ligeværdigt og demokratisk forhold til hesten?

I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hos heste er hierarkiet og rangordenen med til at skabe ro og stabilitet i flokken. Hvis ikke hestene er fuldstændigt afklaret med, hvor de står i forhold til hinanden, giver det stress og uro. Det samme gælder i forholdet mellem heste og mennesker. Hvis ikke begge parter er afklaret med, hvor de står i forhold til hinanden, resulterer det ofte i usikkerhed, forvirring, stress og frustration hos begge parter og det kan endvidere resultere i yderst farlige situationer.

At påtage sig det ansvar, det er, at være leder for hesten, er altså en helt basal måde at drage omsorg for hesten på og sikre dens behov for tryghed og sikkerhed. Det er derfor vigtigt at vi, når vi er sammen med heste, sørger for at både vi og hestene ved, hvor vi står i forhold til hinanden.

Men det betyder ikke, at vi skal dominere hesten – tværtimod! Hos heste er rangordenen i høj grad baseret på familier og venskaber. Det er naturligt, at føllet følger hoppen, og selvom åringer og toåringer er blevet mere selvstændige og eventyrlystne, så er de stadig tilbøjelige til at følge moderhoppen, hvis hun pludselig bevæger sig væk. Ud over familiebåndene knytter heste også meget stærke venskabsbånd. Hos så godt som alle vennepar ser man, at den ene er modigere end den anden, og at den mindre modige har en tendens til at følge sin ven. Derved bliver den modige ikke alene leder for sin egen familie, men også for sin ven og dennes familie.  Det vil sige, at en hesteflok i reglen vil være ledet af en ældre hoppe, som de øvrige heste stoler på, og har tillid til og som de derfor frivilligt, vælger at følge.

Når vi gerne vil have, at vores hest er lydhør over for os, respekterer os og følger os i tempo og retning, skal vi opføre os på en måde, der gør, at hesten får tillid til os, og stoler på vores dømmekraft og håndtering af enhver situation.

Hest nyder efteråret
Hest nyder efteråret

Det som heste især registrerer er vores kropssprog samt indre ro og styrke. Det er derfor også dét, som vi i høj grad bør koncentrere os om. Hvis hesten har tillid til dig, vil den lytte til og observere dig og afvente din vurdering af situationen. Har hesten derimod ikke tillid til dig, vil den forblive urolig og anspændt, den vil måske endda stikke af eller kæmpe for at komme ud af situationen, for på den måde at redde sig selv. En tilspidset situation giver derfor et ret godt billede af, hvor meget tillid til og respekt din hest har for dig.

Hvis vi oplever, at vi gang på gang må sætte grænser for hesten og opdrage den, er det ligeledes et tydeligt tegn på, at hesten ikke respekterer os, ikke har tillid til os og ikke respektere os som leder. I en hesteflok er det typisk blandt de heste, der er nederst i hierarkiet man ser mest uro. Det skyldes, at de prøver at opnå en højere placering i hierarkiet. Og det er det samme, der sker, når vi hele tiden skal diskutere med hesten. Hesten prøver os måske af i forsøget på at afgøre, hvem der leder hvem eller hvem der tager ansvaret for hvem, om man vil.

I forbindelse med lederskab er det yderst vigtigt at være bevidst om, at det at være autoritær ikke er det sammen som at have autoritet. Autoritet er en status, som hesten giver dig ved frivilligt at vælge dig som leder, fordi den har erfaret, at den kan stole på dig og din dømmekraft!

Besøg Anjas hjemmeside her. 

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce