Følg 1. behandling af Lov om hold af heste

I dag førstebehandles L 45. Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste. (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold samt indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste). Af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen).

Følg den direkte transmission her.

Siden loven trådte i kraft i 2008, og blev effektueret den 1. januar 2011 med videre implementering i 2016 og 2020, har den givet anledning til megen diskussion. Loven handler om alt fra boks- og foldstørrelser til mængden af lys i stalden. Hestesektoren har løbende været i dialog med de skiftende ministre, og nu er der, på baggrund af indkomne høringssvar i forbindelse med planlagt lovovervågning, fremsat et lovforslag med ændringer til både gældende og kommende lov.

I forbindelse med lovovervågningen af hesteloven har flere interessenter givet udtryk for, at der ikke er videnskabeligt belæg for de boksstørrelser, der er fastsat i loven i dag. Ligesom med flere af de indretningsmæssige krav i loven blev det anført, at kravet til boksstørrelser truer med at lukke en del rideskoler, hestepensioner og stutterier, idet det enten er meget omkostningskrævende at opfylde kravene eller i nogle tilfælde ikke muligt. Andre interessenter gav i forbindelse med lovovervågningen udtryk for, at kravene til boksstørrelser er væsentlige for hestenes velfærd, hvorfor de bør bibeholdes i nuværende udformning.

Se regeringens forslag på baggrund af høringssvar.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce