Har du styr på dine foldarealer og -planer

Skrevet af: Sidse G. Vangsted – jordbrugsteknolog med speciale i heste.

Pr. 1. januar 2016 trådte, blandt andet, lovkravene vedrørende foldareal (§16) og foldplaner (§18) i kraft for hestehold etableret før den 1. juli 2007. I ”lov om hold af heste” er lovkravene formuleret således:

§ 16. For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold.

Læs også: Foldtid kan forlænge hestens levetid

Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest. En fold af minimumsstørrelse, jf. 1. pkt., må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste på et døgn.

Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd.

§ 18. Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold.

I denne artikel får du mine anbefalinger til hvordan du overholder lovkravene (§16 og §18) på bedst mulig måde.

Se Lov om hold af heste >> KLIK HER

Foldareal
Fra og med 1. januar 2016 blev det et krav, at alle folde har et areal på minimum 800 m². En fold på 800 m² må benyttes af maksimalt 4 heste ad gangen. For hver hest der yderligere skal benytte folden øges arealet med 200 m², ligesom de 4 første heste på folden i princippet, hver i sær, har 200 m² til ”rådighed”.

Eksempel

7 heste på samme fold skal som minimum have følgende areal til rådighed:

200 x 7 = 1400 m²

Eksempel

Har du derimod en fold, som du ved, har et areal på fx 2167 m² gør du som følger for, at finde frem til hvor mange heste der må benytte folden ad gangen:

2167 / 200 = 10,835 altså må folden benyttes af 10 heste ad gangen.

Den korteste side i folden skal være mindst 20 meter uanset hvor mange heste den benyttes af. Som loven er formuleret på nuværende tidspunkt er kravet på 20 meter gældende uanset hvilken størrelse og form folden har.

En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste per døgn. Dette er gældende uanset hvilken størrelse hestene og folden har. Eftersom der i loven står ”i alt 20 heste på et døgn” tolker vi det som, at der for hver 20 heste i hesteholdet skal være en fold til rådighed. Har man 22 heste skal der altså være etableret minimum 2 folde.

Pigtråd måtte fra 1. januar 2016 ikke længere bruges til at indhegne heste – heller ikke selvom det kun bruges i en lille del af foldens indhegning.

Foldplaner
Fra og med 1. januar 2016 blev det et krav, at der for ethvert hestehold forefindes en skriftlig plan for hvornår de enkelte heste kommer på fold. Jeg giver her mit bud på hvordan jeg mener, at man bedst forholder sig til § 18.

På næste side kan du se mit forslag til hvordan en foldplan kan udformes.

Jeg anbefaler at selve foldplanen indeholder:

  • En skitse af foldene set oppefra som indeholder foldenes ”navn”. Skitsen behøver ikke at være målfast, men den skal være vellignende.
  • En oversigt over foldenes areal og målene på korteste side. Eventuelt en udregning af hvor mange heste der må benytte folden for, at gøre planlægning og en eventuel kontrol lettere.
  • En oversigt hvoraf det fremgår hvornår folden benyttes (ugedage og klokkeslæt) og hvor mange heste der benytter folden på samme tid. (Grundet kravet til motion §17.)
  • Er der heste i hesteholdet som ikke kommer på fold bør dette også fremgå af foldplanen. I så fald bør der foreligge skriftlig begrundelse for, hvorfor hesten/hestene ikke kommer på fold. Det kan fx være en erklæring fra en dyrlæge hvor det fremgår, at hesten ikke kommer på fold af veterinære årsager. Eller det kan være en skriftlig aftale med ejeren hvoraf det fremgår, at ejeren ikke ønsker, at hesten kommer på fold fordi man opfylder §17 (krav til motion) på anden måde.
Foldplan-til-Malgre-Tout
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce