Hesteøkonom: Det koster det at drive sin egen stald

Mange hesteejere drømmer om at have egen stald. Selv at kunne bestemme alt fra foldtid til foder er drømmen for mange. Vi har derfor taget en snak med revisor Katrine Bohold fra Odsherreds Landboforening, der ud over at være hestemenneske til fingerspidserne, også rådgiver andre hestefolk, der ønsker at gøre deres hobby til erhverv og drive egen stald. Katrine guider os igennem momsregistrering, lånemuligheder og miljøregler. Det er nemlig alt sammen vigtige ting at have på plads, inden du starter dit eget sted.

Fire bokse for 250.000 kr. 

Den grundlæggende forudsætning for at kunne drive sin egen stald er faciliteter. Måske bor du et sted, hvor mulighederne for at bygge en stald er til stede, men for mange er det nødvendigt at bygge til. Katrine fortæller, at der er stor økonomisk forskel på, om din ejendom har en stald i forvejen, eller om du skal opføre en selv.   

“Jeg står selv i en situation, hvor jeg skal til at opføre en lille stald med fire bokse. Dertil skal der også være sadel-/foderrum og plads til opbevaring af et lille halvt års forbrug af hø. Jeg har regnet ud, at det vil koste omkring 250.000 kroner inklusiv arbejdsløn.”  

Katrine Boholdt, revisor i Odsherred Landboforening.

Dette er ifølge Katrine uden støbning af fundament, terrændæk eller isolation. Så der er stor forskel på, om du har købt en gård, hvor stalden allerede er til stede, eller om du skal bygge fra nyt, siger Katrine. Og så kan det selvfølgelig også have stor betydning, hvis du vælger at have hestene stående i løsdrift i forhold til økonomi og lovgivning.

Læs også: Hesteøkonomi: Hvad gør man, når pengene er sluppet op?

Hvad siger lovgivningen om størrelsen på bokse og løsdrift? 

§ 6. Loftshøjden i stalden skal være mindst hestens stangmål plus 75 cm i frihøjde over eventuel strøelse. For en hest med et stangmål på 1,85 m og derover kan loftshøjden dog være 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse. 

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 må loftshøjden i stalden ikke være lavere end 2,10 m i frihøjde over eventuel strøelse. 

§ 7. Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (1,7 x hestens stangmål), og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. 

§ 8. Ved gruppeopstaldning (løsdrift, red) skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav: 

1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål) pr. hest. 

2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål) pr. hest. 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om hold af heste.

Billigere hjemme end ude 

Generelt er det billigere at have hesten hjemme end ude, når først alt er etableret. Man har dog også en større økonomisk risiko – f.eks. ved ødelagt hegn eller bokse. Hertil kommer ansvaret og tidsforbruget.  

“Man bliver overrasket over, hvor meget tid man bruger på at reparere hegn, udvide fold osv.”, fortæller Katrine. Derfor er det en god idé at lægge et budget, der tager højde for uforudsete udgifter. Dertil kommer, at man bruger flere penge på el og vand, end man lige regner med.  

Generelt er det en god tommelfingerregel at lægge et budget, som tager højde for få, men lidt tungere udgiftsposter i løbet af året: 

“Man skal være opmærksom på, at hvis man har hesten opstaldet ude, betaler man typisk den samme ydelse hver måned. Det gør man ikke, når man har dem hjemme. Til gengæld samler udgifterne sig i få og lidt større beløb – eksempelvis ved køb af stråfoder til det næste halve års forbrug.”  

Katrine Boholdt, revisor i Odsherred Landboforening.

Hvad skal indgå i budgettet? 

  • Grovfoder 
  • Foder  
  • Strøelse 
  • El, varme og vand  
  • Bortskaffelse og anlæggelse af mødding 
  • Udgifter til pasning og pleje af hestene 
  • Uforudsete udgifter  
  • Forsikring af nyopført stald 
  • Og så er det en god ide at have en separat ‘hestekonto’ til den slags

En buffer er ifølge Katrine derfor en rigtig god idé:  

“Jeg lægger eksempelvis det samme til side hver måned. Men om sommeren sparer jeg op i forhold til, hvad jeg køber, mens jeg om vinteren bruger hele månedens afsatte beløb – og nogle gange lidt af opsparingen også.”  

Katrine Boholdt, Odsherred Landboforening.

Læs også: Når det her sker, bør du ringe til dyrlægen

Regler for møddinger 

Når du har mere end fire heste på din ejendom, skal du overholde nogle bestemte miljøregler. Reglerne omhandler stalden, hestegødningen og det at undgå væsentlige gener, for eksempel fra fluer. Miljøreglerne kan du læse om i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger, der er indrettet efter bestemmelserne i lovgivningen om hestehold, eller i en lukket container, placeret på et befæstet areal med tæthed, og afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende. 

Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning, samt belægning ved indkørsel i møddingen, skal som minimum have 3 % fald mod afløb. 

Inden du etablerer, udvider eller ændrer et hestehold (som bliver større end fire heste), en stald eller møddingplads, skal du anmelde det til din kommune. Du skal have en særlig miljøtilladelse, hvis staldarealet (produktionsarealet) på din ejendom bliver større end 200 m², hvis besætningen alene består af heste.  

Derudover skal du være opmærksom på, at opførslen af bygninger eller skure til heste kræver byggetilladelse (byggetilladelse skal søges via www.bygogmiljoe.dk). Opførelse af stalde, læskure, etablering af ridebane, ridehal og/eller møddingplads kan kræve landzonetilladelse, ligesom rideskoler og hestepensioner også kræver landzonetilladelse. Der er ifølge Katrine lang sagsbehandlingstid hos kommunerne, hvis du skal ansøge om at lave hestehold på din ejendom og på byggetilladelserne. Derfor er den en god idé at gå i gang i god tid.  

Færre end fire heste? 

Hvis du på din ejendom har under fire heste, skal du som udgangspunkt ikke leve op til nogen bestemte miljøregler. Du skal dog have dine heste i god afstand til bebyggede områder. Hesteholdet må ikke etableres i byzoner eller sommerhusområder. Du skal også være opmærksom på, at hesteholdet ikke kommer til at forurene eller genere dine naboer, f.eks. ved etablering af lys på bygninger eller ridebaner. Derfor kan det være en god idé at skele til miljøreglerne, der gælder for hestehold på mere end fire heste. 

Hest i løsdrift hviler sig
Er din drøm ar få en løsdriftstald eller en stald med bokse? Uanset hvad du gerne vil have, så er der mange økonomiske forhold, som skal overvejes og regler, du skal huske at overholde. Foto: Malgré Tout.

Husker du at betale skat? 

Hvis du vil have pensionærer og tjene penge, er det vigtigt at have skatteforholdene i orden. Det siger Katrine, fordi Skat har stort fokus på hestehold i øjeblikket:  

“Snart vil heste, ligesom køer og svin blive CHR-registrerede. Det betyder, at der i et online register vil stå, hvor den er opstaldet. Hvis du kører din opstaldning sort, kan du risikere et kæmpe skattesmæk, hvis ikke disse forhold er i orden.” 

Katrine Boholdt, Odsherred Landboforening.

Hvis du selv laver hø, korn eller halm til videresalg, er det også skattepligtigt. Udgifter til udsæd, købt gødning, brændstof, snor, plastik, vedligehold traktor og lignende kan selvfølgelig trækkes fra indtægten fra salget. Katrine anbefaler dog, at du rådfører dig med en revisor om dette. 

Skal du momsregistreres?  

Det er et krav, at du momsregistreres, hvis din årlige omsætning overstiger 50.000 kroner. 50.000 kroner svarer til 4.166 kroner om måneden. Det når man hurtigt i indtægt med 2-3 udlejede bokse alt afhængigt af, hvor du befinder dig i landet. Det er ikke særlig svært at blive momsregistreret. Det kræver, at du opretter din virksomhed i CVR-registret og får et CVR-nummer. Det tager cirka ti minutter på www.virk.dk.  

Junglen af lånemuligheder 

Ejendommen eller blot opførelsen af stalden finansieres typisk af en kombination af et banklån med en fast rente, et realkreditlån med enten fast- eller variabelforrentning og en egenkapital. Ved køb af en ejendom må realkreditlånet maksimalt udgøre 80 % af købsprisen. En landbrugsejendom må dog maksimalt belånes 70 % med realkreditgæld og tit kun 60 %. Derfor kan det betale sig at forhøre sig hos flere banker. Resten af købesummen finansieres ved et banklån og minimum 5 % af købssummen ved egenkapital (iht. bekendtgørelsen for finanssektoren). 

At lånet er fast forrentet betyder, at renten er fast, og at du betaler den samme rente hele låneperioden igennem. En variabel rente derimod betyder, at din rentesats svinger alt efter renten. Den variable rente forhandles typisk hver tredje eller sjette måned og har de seneste år ændret sig utrolig lidt.  

Vælg variabelt 

Men selvom renten i forvejen er lav og at mange derfor vælger den faste, anbefaler Katrine alligevel, at du vælger variabel rente: 

“Mange bliver måske skræmt af, at renten kan ændre sig, men det er i virkeligheden utrolig lidt, der er tale om. Mange banker og realkreditinstitutter anbefaler, at du vælger den faste rente. Men hvad man ikke ved er, at jo flere fastforrentede lån de udsteder, jo bedre rating får banken og den enkelte bankrådgiver.”  

Katrine Boholdt, Odsherred Landboforening.

Med sund fornuft og is i maven, kan der være mange penge at spare, når du vælger det variable. Katrine anbefaler, at du vælger en lånesammensætning med 80-100 % variabel rente. Bidragssatsen på de variabelt forrentede lån er højere end de forrentede, men det skal du ikke lade dig skræmme af.   

Et andet forhold, som gør sig gældende, er, hvor meget din ejendom er belånt. Til dette siger Katrine; “Jo mindre belåning i ejendommen, jo mindre skal du betale i bidragssats”. På de fleste realkreditinstitutters hjemmeside kan du gå ind og se, hvor meget det koster dig at låne penge.   

Hest på mark med ukrudt
Foto: Malgré Tout.

Erhverv eller hobbyvirksomhed? 

Hovedreglen er, at har du indtægter, skal du betale skat. Men har du eksempelvis en ægtefælle, der er selvstændig erhvervsdrivende, såsom håndværker eller lignende, kan opstaldningen laves i hans/hendes navn og resultatet fra opstaldningen kan indgå i hans/hendes regnskab. Hvis din partner er momsregistreret, kan du bruge dette momsnummer til indberetning.  

Det er et krav, at regnskabet for opstaldningen giver overskud, således at det af SKAT ikke anerkendes som hobbyvirksomhed. Hvis det er en hobbyvirksomhed, risikerer man at blive genbeskattet af de tidligere fratrukket underskud.  

Generelt anbefaler Katrine, at du rådgiver dig med en revisor med speciale i opførsel af hestehold og landbrug, når du skal i gang med ‘hjemmehesteprojektet’. De kan nemlig hjælpe dig med papirarbejdet, budgetlægning og i sidste ende spare dig for en masse udgifter. For som Katrine siger; et enkelt indkøb af hø, som ikke er fratrukket korrekt i regnskabet, er langt dyrere end at hyre en revisor.

Læs også | annoncørbetalt: Har du en foderaftale? – Spar penge i dit hestebudget

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce