Hestetrailere i tempo-100

Fra 1. juli kan det være slut med at blive overhalet af lastbiler på motorvejen, når man kører med trailer.

Når en ny lov træder i kraft 1. juli 2016 kan mange hesteejere se frem til, at lastbilerne ikke længere overhaler på motorvejen når bil og trailer overholder fartgrænserne.
Den såkaldte tempo-100 lov bliver i dag vedtaget af Folketinget, og det giver blandt andet biler, der trækker hestetrailere, mulighed for at køre op til 100 km/t på motorvejen.
Det betyder blandt andet, at man kan holde et lovligt tempo på motorvejen, så man med traileren undgår, at lastbilerne overhaler.
Loven er udarbejdet efter en tysk model, hvor man kan indregistrere sin trailer til at måtte køre 100 km/t på motorvejen og op til 80 km/t på andre veje.

For at kunne registreres vogntoget til tempo 100 er der nogle betingelser som såvel det trækkende køretøj, som traileren skal opfylde. Ifølge lovforslaget er det i overensstemmelse med de tyske forskrifter.

  • bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg,
  • bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser (ABS) og
  • bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til den køreklare vægt for det trækkende køretøj, som er angivet på Tempo 100-godkendelsesattesten for det pågældende påhængskøretøj.

Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere bestemmelser om angivelsen af det trækkende køretøjs køreklare vægt på Tempo 100-godkendelsesattesten.

Det forventes, at traileren vil skulle opfylde følgende tekniske krav:

  • traileren skal være udstyret med en stiv trækstang,
  • trailerfabrikanten skal have fundet køretøjet egnet til kørsel med mindst 100 km/t.,
  • det registrerede samlede tilladte akseltryk må ikke overstige 3.500 kg,
  • dækkenes alder skal til enhver tid være yngre end 6 år,
  • dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km/t.,
  • traileren skal være godkendt og registreret til Tempo 100-kørsel, og
  • traileren skal på dets bagside være forsynet med et synligt, dansk Tempo 100-mærke eller anerkendt udenlandsk mærke.

Herudover vil der blive fastsat bestemmelser, der regulerer de krav, der stilles til koblingstrykket på bilen i forbindelse med sammenkoblingen af påhængskøretøjet og den trækkende bil.

Der bliver sandsynligvis også indført krav om periodisk syn af traileren hvert 2. år for at opretholde godkendelsen til Tempo 100-kørsel.

Kilde: Hestemagasinet.dk

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce