Islandske heste i front for adgang til ridning i naturen

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ride Forbund har udpeget Dansk Islandshesteforening til at varetage projekt ”NATURSPOR – Ridning i naturen” i de kommende 4 år. Med ansvaret følger en bevilling med bidrag fra alle tre forbund til ansættelse af en projektleder. Det er Tove Urup Madsen, der skal varetage stillingen som projektleder og dermed sikre landets ryttere øget adgang til naturområder.

I tæt samarbejde med Dansk Ride Forbund har Dansk Islandshesteforening gennem hele 2017 drøftet mulighederne og potentialet for en øget indsats for ridning i naturen. Det har udmøntet sig i projektet ”NATURSPOR – Ridning i naturen”, hvis hensigt er at skabe forbedret adgang for rytteres udfoldelsesmuligheder i naturen.

Projekt ”NATURSPOR – Ridning i naturen” skal sikre øget adgang for ryttere til naturområder som skove, strande og andre natur-arealer, herunder også private skovområder. Projektet har også til formål at arbejde for længere og mere sammenhængende rideruter i Danmark. Desuden igangsættes udviklingen af en landsdækkende ride-app med information om fx parkeringsmuligheder, rideruter og sværhedsgrader, samt igangsætning af lokale naturridnings-netværk med omdrejningspunkt i de over 500 lokalklubber, som er tilknyttet DI eller DRF. Heri ligger der planer om uddannelse af lokale rideguider, som kan være med til at udbrede naturridning.

Dansk Islandshesteforening har gennem mange år haft adgang til ridning i naturen som fokusområde. Foreningens politiske arbejde er især varetaget af Natur- og Breddekomiteen via deltagelse i lokale naturnetværk, grønne råd og gennem friluftsrådets kredsrepræsentanter. Der er således en rytter-repræsentant i næsten alle 23 kredse i Friluftsrådet. Også i skovnetværket, som er et DIF organ, hvor fx mountain-bikere, orienteringsløbere og andre specialforbund med interesser ude i naturen sidder med, er rytterfolket repræsenteret.

Tove Urup Madsen tiltræder som projektleder med virkning fra 1. februar 2018 og vil være tilknyttet Dansk Islandshesteforenings sekretariat. Tove har en fortid som ansat i Esbjerg Kommune, Natur & Vand, og i Vestjysk Landboforening. I de sidste 4 år har Tove arbejdet som selvstændig indenfor udvikling af rekreative tiltag i det åbne land. Tove bor på en gård i nærheden af Tarm, hvor hun har sine heste.

”Bevillingerne afspejler, hvor vigtigt det er at forene sig i et interessefællesskab om en hjertesag” udtaler formand for Dansk Islandshesteforening, Mie Trolle. ”Det som Dansk Islandshesteforening i de næste 4 år skal stå med ansvaret for, vil betyde et kæmpe fremskridt for udbredelsen af naturridningen i hele Danmark for alle ryttere og alle slags heste – vi taler om en omvæltning, som vil have betydning for os alle. Vi er stolte over, at Danmarks Idrætsforbund har valgt netop os til opgaven, og vi glæder os til at samarbejde med Dansk Ride Forbund og klubberne i begge organisationers regi om projektet”, slutter Mie Trolle.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce