Kend hestens signaler i stress-situationer

Calming signals, eller på dansk dæmpende signaler, er et begreb, som vinder større og større opmærksomhed i hesteverdenen. Og det med god grund. At kende til dem kan gøre en kæmpe forskel i både almindelig håndtering af heste og ponyer – i træning fra jorden og i ridning. Dette gælder både i forhold til sikkerhed, resultater og hestevelfærd. Det er dog ikke kun de dæmpende signaler, vi skal kende, da der er en hel række andre signaler, som pres og stress kan eskalere.

Forstå hestens signaler og hvordan de bruges

Når en hest eller pony bliver anspændt eller måske decideret stresset, vil den vise nogle signaler. Det gør den for at vise stress eller for at dæmpe stress i egen krop, for at undgå konflikter eller for at de-eskalere aggression eller stress hos andre heste, mennesker eller andre dyr. Kan den ikke komme af med stressen, og eskalerer den, vil den typisk udvise kraftigere og kraftigere signaler.

Forskning sætter fokus på hestens signaler

Hestene og ponyerne gør brug af mange forskellige signaler, og de kan være svære for os mennesker at opfatte, fordi nogle af dem kan være meget subtile. Derfor hjælper det at vide, hvad man skal kigge efter, og her er der hjælp at hente i den forskning, som hollandske Rachaël Draaisma har udført. Hun har analyseret funktioner, adfærd og interaktionsmønstre blandt heste med særlig vægt på beskrivelsen af dæmpende signaler. Noget som heste og ponyer bruger til at afværge negativ eskalering og bevare et positivt socialt klima.

Læs mere om Rachaël og hendes forskning i dæmpende signaler.

Pres og stress aktiverer dæmpende signaler

Når stressniveauet hos en hest øges af en ændring i omgivelserne, eksempelvis på grund af et menneske, et dyr, en lyd eller anden stimulus, vil den starte med at udvise dæmpende signaler.

Nogle af de dæmpende signaler, som blev observeret i Rachaëls undersøgelser var: hesten blinker, hesten kigger væk, hesten har halvt lukkede øjne, hesten tygger – evt. med tungen ude, hesten gaber, hesten vender hovedet væk, hesten går i buer m.v.

At hesten gaber kan være et dæmpende signal.
Dæmpende signaler kan eksempelvis være gab. Foto: Privat.

Kan hesten ikke komme af med det pres, den føler, eller øges det, vil den udvise overspringshandlinger, som for eksempel at hesten lugter til eller roder op i jorden uden at spise, den gnider hoved/hals på eget ben, slikker på ting m.m.

Er presset der stadig, eller øges det, vil hesten vise stress signaler, eksempelvis ved at holde hovedet højt, have mere runde øjne, rundere næsebor, sammenpressede læber, hyppig afføring, eller den går frem og tilbage under restriktion m.m.

Læs også: Trailertræning – lige så krævende som intensiv dressurtræning.

Er presset stadig til stede eller øges det yderligere, vil hesten bibeholde eller øge afstanden til det, der “forstyrrer”, såkaldt afstandssøgende signal, og det kan f.eks. ses ved, at den vil flytte eller jage andre, at den truer med at bide eller sparke, den bukker, flytter sig fra “truslen” m.m.

De 5 F’er

I sidste ende hvis presset forbliver eller øges, går hesten i de 5 F’er mode: Flight, Fight, Freeze, Fidget, Faint, altså flygte, kæmpe, “fryse”, udvise rastløshed eller besvime.

Da den adfærd hesten udviser via signalerne er med til at hjælpe stressen ud af kroppen, er det vigtigt, at vi ikke standser eller afbryder adfærden. For så bliver stressen jo i kroppen. Vi skal hellere prøve at berolige hesten.

Ved pludseligt opstået anspændthed eller chok, ses signalerne omvendt i forhold til ovenstående skala. De starter typisk højt og dæmpes så efterhånden som anspændtheden aftager eller forsvinder helt.

Ikke alt er dæmpende signaler

Det er vigtigt at nævne, at mange signaler kan have andre betydninger end dæmpende. De skal ses i kontekst. En hest eller pony kan jo for eksempel ryste sig på grund af fluer eller have halvt lukkede øjne, mens den sover. Det er derfor vigtigt, at man observerer hesten i forhold til omgivelser, aktiviteter og almen tilstand.

Hvad kan vi bruge det til i praksis?

Forstår du hestens signaler, har du mulighed for at hjælpe din hest eller pony til at undgå unødig stress. Er den allerede stresset, kan du bruge din viden til at aflæse, om dens anspændthed eller stress forbliver på samme niveau, falder eller stiger. Dette giver dig mulighed for at agere og hjælpe hesten. Derved kan du forbedre partnerskabet med hesten/ponyen, og du kan også undgå potentielt farlige situationer.

Et praktisk eksempel
En presset eller stresset hest eller pony kan reagere voldsomt, hvis presset bliver ved med at være der eller stiger. Hvis du for eksempel rider i skoven, og din hest bliver bange for noget og reagerer ved at hoppe til siden, kan du måske bagefter tænke ”Det var det”. Men måske mærker, hører eller ser den stadig det, der gjorde den bange, så den stadig er anspændt. Lægger du ikke mærke til signalerne, kan der opstå farlige situationer, hvis hesten løber/hopper/bukker/stejler for at komme væk fra det, den er bange for. Opfanger du signalerne, kan du hjælpe hesten med at slappe af, for eksempel ved roligt at fjerne jer fra det uhyggelige, ved at bruge mindfulness eller såkaldt bodywork eller andre ting, du ved virker beroligende på hesten.

Har du en hest, der stresser af at stå alene i stalden, men som kun udviser svage signaler, når du måske ikke at reagere på signalerne og risikerer, at den pludselig prøver at stikke af ud til flokken og sprænger kæderne med risiko for skader på den selv eller dig. Jo bedre du bliver til at genkende signalerne, des bedre set up kan du lave – i dette tilfælde måske ved at få en hest mere ind og stå i stalden.

Læs også: Har du en skræmt hest? Så sæt den sammen med en rolig hest

Stress hos hesten kan vises på flere måder, og kan forhindre hesten i at være åben for at lære nye ting. Foto: Privat.

Stress hindrer hesten i at lære

Indlæring besværliggøres eller forhindres helt ved stress. Hvis ikke du har opdaget, at din hest eller pony er stresset og så går i gang med træning eller ridning, så kan hesten ikke lære det, du gerne vil have den til at lære. Det ser jeg ske og som regel med stor frustration til følge hos både hest og menneske. Kender du signalerne, kan du via træning og bodywork hjælpe hesten til at slappe af, inden du går i gang med træning eller ridning.

Stress kan føre til fysiske problemer

Hvis hestens eller ponyens nervesystem hele tiden kører i “overdrive”, kan immunforsvaret blive nedsat, så den nemmere bliver syg, får mavesår o.s.v. Her er det selvfølgelig også vigtigt at opfange signalerne, så man kan hjælpe den med at dæmpe stressen, eksempelvis ved miljøtræning eller ændring i hestens omgivelser.

Kendskab til signaler giver et bedre samarbejde

Sidst, men absolut ikke mindst, så er du en meget bedre hestepartner, når du er opmærksom på signalerne, så du kan hjælpe din hest eller pony. En spændende og nyttig verden åbner sig, når vi lærer at se, mærke, forstå og bruge hestens signaler. Det er god horsemanship og guld værd, når stressen opstår.

Om forfatteren
Camilla Jacobs står bag firmaet HorseMama, som tilbyder undervisning, foredrag og workshops i harmonisk horsemanship. Camilla er uddannet Horse in Harmony Trainer hos Ute Lehmann og er desuden forfatter til børnebogen “Braveheart flytter ind,” som handler om horsemanship og hvordan man kan bruge det til at omgås hesten på en rar, harmonisk og sikker måde. 
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce