- KNARDRUPGAARD -

KVALITETS - GROVFODER TIL HESTE

Landbruget på Knardrupgaard

Knardrupgaard drives i dag udelukkende med produktion af kvalitets grovfoder til heste. Der produceres et bredt udvalg af forskellige fodertyper på samlet areal på ca. 150 ha.

Kvaliteten i vores produkter er et nøgleord for os, ligesom natur og miljø vægtes meget højt i vores produktionsform.

Vi tilstræber at være en dynamisk virksomhed og arbejder derfor konstant med udvikling af nye grovfoder typer. Inspiration hentes både fra indland og udland, specielt fra lande og områder i verden, hvor produktion af græs/hø til grovfoder, er den dominerende landbrugsform.

Kvalitetssikring af vores høprodukter

For at optimere på planternes sundhed og udvikling, udtager vi hver 3. uge i vækstsæsonen, bladsaftanalyser i græsmarkerne. Dette giver os et løbende billede og sikring af, at kunne tildele den korrekte type og mængde af næringsstof til planterne, både af hensyn til sundhed, men i lige så høj grad af miljøhensyn.

Hvert år laves et stort antal analyser, i forbindelse med høst af vores forskellige stråfoderprodukter, ligesom nyligt importerede produkter, analyseres inden videresalg.

I 2017 blev Knardrupgaard registreret foderstofvirksomhed, med tilladelse til import fra 3. lande uden for EU.

Knardrupgaard leverer i dag kvalitetsstråfoder til heste i hele Danmark. Derudover eksporteres til Sverige, Norge og Færøerne.

Knardrupgaard

Knardrupgårds Allé 5
3660 Stenløse