ERHVERVSLEASING

Vi har samlet en lang række erhvervs leasing tilbud, for at gøre det nemt for dig at vælge.

OM LEASING

Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode. Leasingperioden for udstyr er typisk 3 til 7 år, afhængig af type af udstyr, og hvad du som kunde ønsker, så længe det står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Finansiel leasing er den mest simple form for leasing, hvor du får finansieret dit udstyr og samtidig opnår brugsretten til udstyret i leasingperioden. Du betaler løbende mens du bruger udstyret. Ved leasingperiodens udløb anvises der en køber til den, fastsatte restværdi.

SÅDAN FOREGÅR DET

Forespørgsel

Du kontakter os direkte eller beder din leverandør kontakte os med en forespørgsel om leasing.

Kreditvurdering og tilbud

Vi kreditvurderer virksomheden. Når en kreditvurderingsforespørgsel er accepteret, udarbejder vi en leasingaftale. Den/de person/er i dit firma, som har tegningsret i henhold til virksomhedens tegningsregler, skal underskrive leasingaftalen manuelt eller med NemID.

Levering

Når leasingaftalen er underskrevet og returneret, kan levering af udstyr fra leverandør til kunde finde sted. Levering må ikke ske, før ovennævnte er på plads.

Udbetaling

Når udstyret, der skal leases og er leveret, skal kunden kontrollere at alt er i den aftalte stand og underskrive godkendelsen om levering. Vi betaler derefter leverandøren.

Leasingaftale starter

Når alle formaliteter er i orden, etablerer vi den endelige leasingaftale og påbegynder fakturering af leasingydelser i henhold til aftalte betalingsterminer øvrige.

Få et udforpligtet tilbud idag

Vores samarbejdspartnere

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image

DISCLAIMER

Malgré Tout Media A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale på dette website eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Malgré Tout bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på dette website, er korrekte. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og Malgré Tout påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. Oplysninger på denne hjemmeside