Martha Voss skal afdække ridesportens kursus- og uddannelsesbehov

Som et led i Dansk Ride Forbunds strategiarbejde vil de sikre, at de kurser og uddannelser, som de udbyder, er målrettet klubber og frivilliges behov for deres virke i sporten. Derfor har Dansk Ride Forbund indgået aftale med Martha Voss om at analysere uddannelsesbehovet i ridesporten og sammenholde det med det eksisterende kursuskatalog.

Analyse, sammenligning og anbefaling

Det første skridt bliver en brugerundersøgelse for at afdække behovet. Det vil ske gennem interviews med distrikterne og medarbejdere, spørgeskemaundersøgelser til klubber, frivillige og ryttere samt fokusgruppemøder, hvor interesserede kan komme med deres input.

Martha vil efterfølgende holde resultaterne op mod det eksisterende kursuskatalog (kurser og Træner I & II) og vurdere, hvad der virker, hvad der måske skal helt væk, hvad der bør justeres, og om der skal noget nyt til. Herefter vil Martha komme med en anbefaling (forventeligt 2. kvartal 2018), som bestyrelsen så skal tage stilling til.

Hvem er Martha

Martha er uddannet agronom med hestespeciale og har gennem de seneste 24 år undervist på landbrugsskoler i forskellige fag – heraf mange hesterelaterede. Hun har også undervist på flere af Dansk Ride Forbunds kurser og berideruddannelsen, og hun har været med til at lave undervisernes materiale til ryttermærkerne. Martha er selv rytter og har siddet i flere klubbestyrelser.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce