Ingen grund til MRSA-frygt i ridesporten

Selvom MRSA (penicillin-resistente bakterier) er en samfundsudfordring, der skal tages meget alvorligt, er det ikke i ridesporten, at faren lurer. På 12 år har der nemlig kun været 3 tilfælde af MRSA-infektioner hos mennesker, der har relation til heste. Det kan udledes af tallene i et nyt studie fra Københavns Universitet (KU).

Et tilfælde hvert fjerde år
Det sker yderst sjældent, at mennesker, der har været i kontakt med heste, får konstateret en MRSA-infektion. Helt konkret er der konstateret tre tilfælde fra 2004 til 2015, hvilket svarer til et tilfælde hvert fjerde år. Det skal holdes op imod, at der i alt er konstateret 1.147 tilfælde af MRSA-tilfælde hos danskere i 2015. Derfor er der heller ingen grund til at frygte, at ens børn eller man selv bliver smittet med MRSA på rideskolen. Det bekræftes af de forskere, der har udført studiet.

”Personligt vil jeg ikke være bange for kontakt til heste, og jeg vil heller ikke være bekymret for at sende familiemedlemmer til ridning. For selv hvis man bliver smittet med MRSA fra heste, er den ikke mere farlig end de stafylokokker, der er i vores egen krop”, siger lektor ved KU Peter Damborg til Politiken.

Hos Dansk Ride Forbund er der heller ingen grund til bekymring i omgangen med heste.

”I Danmark er der stort set ingen risiko for at blive smittet med MRSA i omgangen med heste. Risikoen er langt større i andre miljøer, og derfor kan man trygt fortsætte med at gå til ridning og omgås heste”, siger Mette Uldahl, Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent.

MRSA skal bekæmpes
Selvom hestesektoren kun kan relateres til en meget lille andel af de konstaterede infektioner hos danskerne, ønsker hestebranchen at bidrage aktivt til bekæmpelsen af MRSA. Selve studiet er finansieret af Svinesektoren, men efter data var indsamlet, valgte SEGES og Dansk Ride Forbund at bidrage med at finansiere gentests, så relationerne til heste og andre husdyr også kunne vurderes.

”MRSA er et samfundsproblem, der skal tages alvorligt! Selvom det kun er en meget lille andel af tilfældene, der kan relateres til heste, er det vigtigt for os at bidrage til, at samfundet bliver bedre rustet til at håndtere udfordringerne med MRSA”, siger Mette Uldahl.

Kun ganske få infektioner kan relateres til heste
Af de 1.147 tilfælde af MRSA-infektioner, der blev konstateret hos danskere, kan 208 (18 %) relateres til husdyr. Studiet fra KU viser, at MRSA-klon, der kan relateres til heste (type t011), kun udgør 0,2 % af de husdyrrelaterede MRSA-infektioner. Det betyder altså, at det kun er 0,04 % af alle infektioner hos danskere, der kan relateres til heste.

MRSA hos heste
17 af de 401 undersøgte heste i studiet var bærere af MRSA. Gentestene viste, at 7 af disse heste bar en MRSA-type, der kan relateres til andre husdyr, mens de øvrige 10 bar en type, der kan relateres til heste (t011).

Fakta:
1.147 registrerede MRSA-infektioner i Danmark i 2015. Heraf kunne 273 (24 %) relateres til importeret MRSA (rejsende), 166 (15 %) kunne relateres til sundhedssektoren, 500 (44 %) var samfundsrelaterede, og 208 (18 %) kunne relateres til husdyr (kilde: Danmap 2015). Som tidligere nævnt kan det udledes, at 0,04 % kan relateres til heste.

Kilde: rideforbund.dk

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce