Nye kontingenter træder i kraft nu

Fra 1. januar 2018 træder den nye kontingentstruktur i kraft. Dansk Ride Forbund fortæller, at formålet med den nye struktur er at sikre en større sammenhæng mellem størrelsen af kontingentet og de ydelser, som klubben modtager fra forbundet. Det har vist sig, at mindre klubber, der arrangerer større stævner i military, distance, voltigering og TREC, kan få en uhensigtsmæssig høj kontingentsats efter den nye struktur, og dette vil der blive fundet en løsning på, siger DRF.

Fair fordeling af betaling

Kort fortalt skal den nye struktur sikre en omfordeling af indbetalingerne til Dansk Ride Forbund, så de klubber og ryttere, der i høj grad gør brug af ydelserne, også er dem, der betaler den største andel.

Strukturen bliver således:

  • Kontingent nedsættes fra 109,- kr. pr. medlem til 20,- kr. pr. medlem.
  • Forsikring betales som hidtil særskilt efter DIF’s takster.
  • Klubberne betaler et Grundkontingent til Dansk Ride Forbund baseret på deres stævneaktivitetsniveau. Grundkontingent dækker både medlemskab af forbundet samt brug af stævnesystemet DRF Event, hvilket der efter den nuværende struktur skal betales separat for.

Klubberne inddeles i nedenstående tre kategorier efter deres stævneaktivitetsniveau:

  • Basisklub betaler kr. 5.000,- i grundkontingent, som dækker kontingent og licens til DRF Event. Klubben kan modtage alle ydelser fra Dansk Ride Forbund og kan afholde E- og R-stævner.
  • Stævneklub1 betaler kr. 7.500,- i grundkontingent, som dækker kontingent og licens til DRF Event. Klubben kan modtage alle ydelser fra Dansk Ride Forbund og kan afholde E-, R-, D- og C-stævner.
  • Stævneklub2 betaler kr. 15.000,- i grundkontingent, som dækker kontingent og licens til DRF Event. Klubben kan modtage alle ydelser fra Dansk Ride Forbund og kan afholde E-, R-, D-, C-, B-, A- og FEI-stævner.

Den samlede kontingentbetaling (som er inkl. Equipe) fra klubberne bliver med forslaget nedsat fra 7,5 mio. kr. til 4,5 mio. kr. p.a. Denne nedsættelse skal dækkes gennem øget brugerbetaling fra stævnedeltagere, der i høj grad gør brug af forbundets ydelser, samt beslutning om, at alle A-, B-, C- og D-stævner skal registreres og tilmeldes over DRF Go! Fremover skal der betales 10,- kr. pr. stævnestart for A-, B-, C- og D-stævner.

Ny kontingentstruktur skal også favne de mindre discipliner

Det har vist sig, at flere mindre klubber, der arrangerer B-, A- og FEI-stævner i de små discipliner (i military, distance, voltigering og TREC), kan ende med en uhensigtsmæssig stor kontingentbetaling ift. klubbens størrelse som følge af den nye struktur. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og derfor arbejder vi på en løsning, der gør, at klubber, der arrangerer B-, A- og FEI-stævner i de små discipliner kontingentfastsættes som Stævneklub1.

Forslaget blev vedtaget ved repræsentantskabsmødet 2016 og træder i kraft nu fra januar 2018.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce