Nyt i 2021: Dyrene har fået deres egen grundlov – også for hestene

Artiklen er opdateret d. 3. januar 2021 kl. 18.40.

En række nye love er netop trådt i kraft med årsskiftet. Den ene kommer i dén grad vores heste til gavn og bliver kaldt for dyrenes grundlov. Loven rummer en række skelsættende punkter og gælder fra d. 1. januar 2021. Det skriver TV2 og Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse er dog skeptisk over for ét af punkterne.

Annonce

Danmark et foregangsland

Danmark er det første land i hele verden, som laver en lov, der slår fast, at alle dyr er sansende væsener, der om nogen har krav på at have det godt. Derfor er det tanken, at dyrevelfærden i Danmark skal hæves yderligere med den nye lov.

“Det er en milepæl, at man for første gang nogensinde anerkender, at alle dyr er sansende væsner. Det ved de fleste mennesker jo godt, men ikke desto mindre bliver Danmark det første land i verden, som skriver det ind i selve loven”.

Direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis på DyrenesBeskyttelse.dk.

Læs mere om lovkrav her: Lovkrav: Hvornår skal din hest ind fra døgnfold?

Dyr i cirkus og forlystelsesparker kan forbydes

Loven gør det blandt andet muligt for den pågældende minister at forbyde dyr i cirkus, forlystelserparker og lignende steder, ligesom dyrekampe med dyr og ikke kun hunde nu er helt forbudt. Derudover har ministeren ret til at fastsætte regler for mærkning og registrering af dyr af dyrevelfærdmæssige grunde.

Heste må ikke holdes alene

Derudover gælder det, at heste ikke må holdes alene. TV2’s formulering “Og så skal heste ikke længere stå alene, men minimum to sammen”, har skabt forvirring, da den henleder til, at heste ikke må stå alene på en fold. Det er imidlertid ikke tilfældet. Heste må gerne stå alene på fold, men de skal være en del af den samme hestebeholdning. I lovens § 3 står der præcist:

Enhver hest skal holdes i et hestehold, der består af mindst to husdyr, enten af hestearten eller af æselarten eller af to krydsninger af disse.
Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en hest holdes alene i højst 4 måneder, hvis den ene hest i et hestehold med to heste dør eller af anden årsag permanent forlader hesteholdet.

Dog er der en betydelig undtagelse til reglen i § 37:

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 3 kan et husdyr af heste- eller æselart eller en krydsning heraf, der er anskaffet inden d. 1. januar 2021, og som er blevet holdt uden kontakt til artsfæller, fortsat holdes uden kontakt til artsfæller, indtil dyre afhændes eller dør.

Dette betyder, at heste erhvervet inden d. 1. januar 2021, som ind til nu har levet alene, fortsat må holdes alene.

Hest i boks
Hesten må naturligvis gerne stå i sin egen boks og komme alene på fold, hvis det er nødvendigt. Men den skal altid have mulighed for at have kontakt til artsfæller. Foto: Shutterstock.

Ophævelser vækker bekymring

Der er også dele af den tidligere dyrevelfærdslov, som bliver ophævet, og som ikke falder i god jord hos Dyrenes Beskyttelse. Forbuddet om drukning af dyr gør sig ikke længere gældende for hvirvelløse dyr. Derudover har ministeren til enhver tid mulighed for at fastsætte eller ophæve yderligere regler knyttet til drukning. Direktøren for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis, udtrykker stor bekymring for denne ændring.

Vi har ihærdigt forsøgt at italesætte over for politikerne, at drukning af dyr er en af de absolut værste måder at aflive dyr på, og naturligvis skal ingen dyr udsættes for dette.”

Direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis på DyrenesBeskyttelse.dk.
Annonce

Vi forstår ikke, at man slækker på kravene i forhold til den gamle lovgivning på et så vigtigt område. Men vi vil fortsat kæmpe for, at ministeren bevarer de gamle regler, så ingen dyr må druknes.

Direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis på DyrenesBeskyttelse.dk.

Ny dyrevelfærdslov i korte træk

Herunder har vi samlet en oversigt over de mest nævneværdige forbedringer og et par forringelser i den nye lov.

Lovens mest betydningsfulde forbedringer

  • § 1: Dyr anerkendes som sansende væsner.
  • § 7: Forbuddet mod dyrekampe udvides til ikke kun at gælde hunde, men alle dyr.
  • § 11, stk. 1: Hestehold skal bestå af mindst to heste, så hestenes sociale behov opfyldes.
  • § 11, stk. 4: Ministeren har ret til at fastsætte regler vedrørende mærkning og registrering af dyrevelfærdmæssige grunde.
  • § 28, stk. 5, pkt. 1: Ministeren har ret til at fastsætte regler vedrørende brugen af dyr i cirkus, forlystelsesparker og lignende steder.

Lovens mest betydelige forringelser

  • § 25: Forbuddet om drukning af dyr ophæves, når det gælder hvirvelløse dyr. Ministeren har dog ret til at fastsætte yderligere regler.
  • § 62-69: Klippekortordningen for dyretransporter forsvinder.

.

Kilde: TV2 / Dyrenes Beskyttelse.

Læs også: Lovgivning: Kan du få en bøde for at sidde med din mobiltelefon på hesten?

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce