Stationsafprøvning for hopper 2018

Dansk Varmblod tilbyder i samarbejde med beriderne Torben Frandsen i Tørring ved Gjerlev samt Karin Nissen i Frederiksværk, sine medlemmer at få Danske Varmblods hopper stationsafprøvet i 2018.

Overvejer du at sende din hoppe til stationsafprøvning – så er datoerne klar og der er nu åbent for tilmelding.

Tiden nærmer sig for årets første stationsafprøvninger, og der er stadig enkelte ledige pladser i Tørring på maj holdet og i Frederiksværk på juli holdet. Tilmelding foregår efter først til mølle princippet, så det handler om at være hurtig.

Steder og datoer for stationsafprøvning
Tørring Ridecenter
21. maj – 20. juni

Frederiksværk Ridecenter
2. juli – 30. juli 2018

Tørring Ridecenter
17. september – 15. oktober

Hvordan foregår stationsafprøvning?
* 3 års hopper afleveres longe-, sadel- og trensevante

* 4-års og ældre hopper skal være tilredet i forvejen

* 3-års hopperne vil blive longeret og gjort ryttervant de første dage af perioden, hvorefter de fortsat vil blive longeret med rytter efter behov. I løbet af den første uge vil alle hopper sandsynligvis kunne rides løs i hallen og den egentlige ridetræning vil begynde

* VÆLG SELV DISCIPLIN – Vælg selv, om hoppen skal afprøves i spring- eller dressurdisciplin.

* SPRINGHOPPER: Løsspringes 4-5 gange i perioden og rides de andre hverdage. Ved afslutningen skal alle hopper, der også skal kåres samme dag til signalementstjek og måling, på fast bund, hvorefter de løsspringes. Senere går de gangarter under daglig rytter og testrytteren sætter sig op umiddelbart herefter. Oprangering som anført længere nede. (NB: det er udelukkende på Vilhelmsborg, at der afprøves i løsspringning fra og med efteråret 2014)

* DRESSURHOPPER: Rides hver hverdag og der tilbydes ejerne at hopperne kan blive løssprunget sammen med springhopperne for afvekslingens skyld. Ved afslutningen skal alle hopper, der også skal kåres samme dag til signalementstjek og måling, på fast bund. Senere går de gangarter under daglig rytter og testrytteren sætter sig op umiddelbart herefter. Oprangering som anført længere nede.

* Oprangering sker holdvis fordelt på alder og disciplin og foregår omtrent 30 min. efter at den sidste hoppe er blevet testet under rytter på afslutningsdagen, og resultater udleveres i sekretariatet kort efter oprangering er tilendebragt.

* Ved bestået prøve jfr. regler for stationsafprøvning 2013, tildeles hoppen et R til kåringsgraden. Er hoppen tilmeldt inkl. kåring, men består hoppen ikke rideprøvedelen, får hun en kåringsgrad uden R. Bemærk at det også er muligt at stille til omkåring via stationsafprøvning.
* Udgår hoppen undervejs pga. halthed eller af anden grund, kan man i samråd med træningsleder lade hoppen blive og få den eksteriørkåret i forbindelse med afslutningen, hvis dette skønnes formålstjenligt.
* Hvis der er færre end 10 hopper tilmeldt, forbeholder Dansk Varmblod sig ret til at aflyse holdet og de tilmeldte hopper får tilbudt at deltage på andre hold
* Max. antal deltagere pr. hold er 15, og der oprettes venteliste ved flere tilmeldte.
* Hvis en hoppe hjemsendes tidligt, fordi den ikke er tilstrækkeligt klargjort til at bære rytter, hvorfor en tilridning og klargøring til prøvedagen vurderes at blive for problematisk, beholdes det indbetalte depositum af Dansk Varmblod. Udgår hoppen af stationsafprøvningen af andre grunde, herunder sygdom, halthed m.v., vil kun en lille del af beløbet kunne returneres, idet udgifter til og aftaler om opstaldning, pasning og ridning er disponeret over på forhånd.

Tilmeld din hoppe her.
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce