Tag: Lov om hold af heste

Har du styr på dine foldarealer og -planer

Pr. 1. januar 2016 trådte, blandt andet, lovkravene vedrørende foldareal (§16) og foldplaner (§18) i kraft for hestehold etableret før den 1. juli 2007. I ”lov om hold af heste” er lovkravene formuleret således.

Ændring af Lov om hold af heste vedtaget

Folketinget har netop vedtaget den reviderede lov om hold af heste. Det er en revision, som hele hestesektoren har kæmpet for i årevis og det er virkelig en god nyhed, at det nu er lykkedes. Lovgivningen fjerner en række helt urimelige og skæve regler, som ikke styrker dyrevelfærden, men ville medføre udgifter i milliardklassen for hesteholderne og kunne føre til en stor nedgang i aktiviteten i sektoren, siger Jørgen Kold, chef for SEGES Heste.

Lovforslag til lov om hold af heste er fremsat

Siden loven trådte i kraft i 2008, og blev effektueret den 1. januar 2011 med videre implementering i 2016 og 2020, har den givet...
Annonce
Annonce
Annonce