Direktør for Dyrenes Beskyttelse ny præsident for europæisk dyrevelfærdsorganisation

Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse, er netop blevet valgt til præsident for Eurogroup For Animals, som er den førende dyrevelfærdsorganisation på europæisk niveau. Britta Riis afløser britiske Peter Davies, som har besat posten siden 2012. Organisationen, som arbejder på tværs af 26 europæiske lande, og er den mest indflydelsesrige dyrevelfærdsorganisation i EU. Britta Riis vil i særlig grad arbejde for, at et koordineret samarbejde kan sætte gang i debatten og skubbe holdninger.”Der er et stigende behov for et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser i takt med, at mere lovgivning omkring dyrevelfærd, særligt i forhold til landbrug, bliver udarbejdet på EU-plan. Den enkelte dyrevelfærdsorganisation kan ikke løfte det alene, men sammen er vi stærke”, siger Britta Riis.

Det brede samarbejder løfter medlemsorganisationerne
Det er både europæiske politikere og embedsmænd, som Eurogroup samarbejder med omkring udarbejdelse af nye EU-regler om transport, landbrugsdyr, forsøgsdyr og familiedyr. Medlemsorganisatioerner kan udveksle viden og erfaringer om dyrevelfærdsemner samt få rådgivning om europæiske forhold hos Eurogroup.”Gruppen har i forvejen stor succes med at koordinere kampagner og indsatser på tværs af medlemslandene. Det samarbejde vil vi fortsætte med i fremtiden, hvor vi blandt andet skal fortsætte indsatsen omkring at stoppe lange dyretransporter,” siger hun.

Britta Riis har flere kasketter
Britta Riis har siden 2013 siddet som vicepræsident for Eurogroup For Animals. Hun er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og er i dag foruden at være direktør for Dyrenes Beskyttelse også bestyrelsesmedlem i Team Danmark og Udviklingscentret for husdyr på Friland.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse

Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce