Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde 2017

I de smukke omgivelser hos Comwell i Korsør blev forbundets Repræsentantskabsmøde afviklet. Repræsentanter fra 120 klubber var mødt op til en dag, der bød på foredrag i løbet af formiddagen, repræsentantskabsmøde om eftermiddagen og 100 års jubilæumsfest om aftenen. Til mødet blev den nye kontingents-struktur endelig vedtaget, mens der blev stemt imod forslaget til ændring af regler for ponymåling. I løbet af dagen blev der også uddelt fire klubpriser og ikke mindre end otte ærestegn. Ulf Helgstrand blev genvalgt som formand ligesom Jakob Ravnsbo, Anne-Mette Binder, Helle S. Madsen og Lisbet Seierskilde Pedersen (1. suppleant) blev genvalgt til bestyrelsen.

Spændende foredrag
Repræsentantskabsmødet blev skudt i gang med tre relevante foredrag. Det første var om den reviderede lov om hestehold ved tidligere Generalsekretær Jens-Erik Majlund. Der er ingen tvivl om, at loven ligger mange på sinde, og der var flere spørgsmål og debat fra salen. Efterfølgende fortalte Ikast Rideklub om Vision Vestergade et projekt om udvikling og nybyggeri i klubben, hvor et fællesskab med andre foreninger er den bærende kraft. Nybyggeri var også emnet, da Sabro Rideklub, Egene Rideklub og Skive Rideklub derefter tog talerstolen og fortalte om de erfaringer og udfordringer, klubberne havde mødt i forbindelse med byggeri og udvikling.

Manglende licensindtægter
Kl. 13 startede Repræsentantskabsmødet traditionen tro med, at Ulf Helgstrand bød velkommen. Herefter blev der holdt et minuts stilhed for dem, som vi har mistet i året, der er gået. Peter Schäfer blev valgt til dirigent, inden Ulf Helgstrand fremlagde bestyrelsens beretning. Næstformand Jørgen Mertz stod for fremlæggelse af det reviderede regnskab og budgettet for 2017, og her blev det til en debat om den fremtidige licensstruktur, og det at forbundet skal spare i 2017, især på baggrund af manglende licensindtægter.

Tillykke til de nye klubber
Repræsentantskabet optog følgende klubber, som medlemmer af Dansk Ride Forbund:

– Voel og Omegns Sportsrideklub (D12)
– Brovad Ridecenter (D10)
– Thise Ridekub (D11/13)
– Søholt Hesteklub (D5)
– Stendyssen Rideklub (D2)
– Dansk Varmblod Rideklub (12)

Alle seks klubber fik overrakt et forbundsflag af bestyrelsesmedlem Anne-Mette Binder

Uddeling af klubpriser
Rideforbundets klubpriser bliver uddelt til ildsjæle, der gør et kæmpe arbejde for deres klub. Forbundet har fire priser, og hver prismodtager modtog udover hæderen 3.000,- kr.

Årets Ungdomsleder 2016 er Jacob Grimbühler fra Ågerupgårds Sportsrideklub.

Motivation for tildelingen af prisen: Prisen går til et ungt menneske, der til daglig læser jura i København og alligevel får tid til at engagere sig i både klubliv og i distriktsbestyrelsen i distrikt 4. Herudover er Årets Ungdomsleder aktiv inden for fjordhesteavl og træning af hestene frem mod kåringer og skuer. Man kan blive helt forpustet af alt det, Årets Ungdomsleder er involveret i og når at tage ansvar for.

Prismodtageren er en nøglefigur i sin klub. Møder altid op med et smil på læben og hjælper til – uanset opgavens omfang. Prismodtageren udviser stort diplomati og overskud og formår på en stilfærdig, imødekommende og myndighed måde at motivere klubbens frivillige hjælpere til at yde en indsats for klubben og arrangere fantastiske stævner.

Årets Ildsjæl 2016 er Rikke Johansen fra Roskilde Rideklub.

Motivation for tildelingen af prisen: Den person vi nu skal hædre er en sand ildsjæl, der bruger uanede frivillige timer for at få klubben og særligt elevskolen til at blomstre. For bare et år siden gik det rigtigt skidt for elevskolen, men så tog Årets Ildsjæl ansvaret for, at der skulle ske noget nyt. Prismodtageren skiftede ponyer ud, købte nyt udstyr, reparerede gammelt udstyr, startede Ryttermærkeundervisning op. Samtidigt blev klubbens undervisere sendt på Dansk Ride Forbunds Træner-kursus for at hæve standarden for undervisningen. Dette har været en stor succes til stor gavn for klubbens medlemmer.

Årets ildsjæl bruger ikke bare mange timer i elevskolen, men er også meget engageret i klubbens øvrige aktiviteter – prismodtageren er der simpelthen altid!

Årets Klubleder 2016 er Gitte Albertsen fra Esbjerg og Omegns Rideklub.

Motivation for tildelingen af prisen: Årets Klubleder har fuldstændigt styr på klubbens økonomi, som er sund. Prismodtageren siger: ”Vi er nødt til at tænke på klubben som en virksomhed”. Og det har båret frugt! Årets Klubleder er altid objektiv og lader sig ikke rive med af konflikter, men løser opgaver og udfordringer på en rolig og fornuftig måde til alles store tilfredshed – uden at nogen føler sig overhørt. Ingen henvender sig forgæves, og der er ALTID tid til en snak. Her er tale om en klubleder, der har styr på alt, skaber tryghed og motiverer andre frivillige til at løfte i flok.

Årets Frivillighedspris 2016 går Frederikshavn Rideklub.

Motivation for tildelingen af prisen: Prisen går til en klub, der i den grad kan afholde et stort og særdeles populært ridestævne. Stævnet er så godt, at deltagere og deres familier strømmer til fra hele landet for at være med. Her er serviceniveauet højt, og det summer af entusiasme, smil og imødekommenhed fra klubbens op mod 100 frivillige hjælpere. Stævnet afsluttes med en ceremoni i klubbens hjembys ånd med indmarch med fanebærere og et væld af flotte kostumer. Ja – toppen af frivillighed og klubånd skal opleves på toppen af Danmark.

Tillykke til jer alle.

Uddeling af ærestegn

I år blev der uddelt otte ærestegn til personer, der har haft stor indflydelse på ridesporten og ligeledes stor betydning for Dansk Ride Forbund. Formand Ulf Helgstrand uddelte Ærestegnene til:

Peter Vogt
Peder Rosted
Karen Sylvest
Carl-Christian Petersen
Birgitte Kronborg
Inger Overby
Jannie Olsson
Birthe Lyder Nielsen

Tillykke til jer alle.

Indkomne forslag: kontingentstruktur og ponymåling
I år var der indsendt to forslag til behandling. Det ene var Bestyrelsens forslag til ændring af §12 vedr. kontingentstruktur (2. behandling). Jakob Ravnsbo fra bestyrelsen motiverede forslaget, og efterfølgende var der en del spørgsmål og kommentarer fra salen, hvilket medførte en livlig debat. Ved afstemningen blev der stemt for forslaget, og det blev vedtaget.

Andet forslag var Diernæs Rideklub, Hovgaard Rideklub og Herning Rideklubs forslag til ændring af reglerne for ponymåling. Sofus Bøgeskov motiverede forslaget på vegne af klubberne, mens Jakob Ravnsbo motiverede bestyrelsens indstilling til at stemme mod forslaget. I dette redegjorde Jakob for at bestyrelsen er indstillet på at kigge på reglerne for ponymåling, og ved hjælp fra en arbejdsgruppe også er motiveret for at ændre reglerne. Forslaget medførte debat og indlæg fra salen, men der blev stemt imod de tre klubbers forslag.

Valg til bestyrelse og udvalg
Formand Ulf Helgstrand var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. Til bestyrelsen blev Jakob Ravnsbo, Anne-Mette Binder, Helle S. Madsen og Lisbet Seierskilde Pedersen (1. suppleant) genvalgt uden modkandidater. Der skulle også findes medlemmer og suppleanter til appelvalget, og her blev Ole Lindgren (genvalg), Carsten Lorentzen (genvalg), Lars Langhoff (nyvalg) og William Kanta (genvalg som suppleant) valgt uden modkandidater. Sidst men ikke mindst blev statsautoriseret revisor Torben Kristensen (EY) valgt som revisor, og statsautoriseret revisor Thomas Bruun Kofoed (EY) blev valgt som revisorsuppleant.

Til slut takkede Ulf Helgstrand alle for et godt repræsentantskabsmøde. Mødet blev afsluttet med et trefoldigt leve for Dansk Ride Forbund.

Kilde: rideforbund.dk

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce