Forskning bekræfter bedre udvikling af føllet

Produktnyt St. Hippolyt

Videnskabelig undersøgelse fra Universitet Breslau bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold.

Mange fravænningsføl og åringer fodres i vinterperioden udelukkende med hø og havre. Dette er som regel ikke tilstrækkeligt til at dække det særlige næringsbehov hos ungheste i vækst. Vi ville have mere nøjagtig viden.

– Giver en optimeret næringstilførsel bevislige fordele i forhold til en ren hø-/havrefodring hos åringsheste?

– Vil ernæringsmangler allerede hos ung­heste afspejle sig i hudens og hårenes kvalitet?

Et videnskabeligt studie ved Universitet Breslau (Wroclau, Polen) gav entydige resultater.

Hvad blev undersøgt i Polen?
Som forsøgsheste stod tolv fuldblodsåringer med en gennemsnitsalder på 10 mdr. på et stort polsk stutteri til rådighed. Disse blev tilfældigt opdelt i to forsøgsgrupper med hver seks dyr.

Ud over 1,8 – 2 kg hø fik hestene i gruppe 1 i en 3 måneders forsøgsperiode tildelt et specifikt tilskudsfoder til føl (FohlenGold®).

I stedet for tilskudsfoder fik hestene i gruppe 2 tildelt en tilsvarende mængde havre.

Bortset fra disse forskelle i fodringen havde alle heste ensartede vilkår.

Efter den tre måneders forsøgsfase blev almentilstanden af dyrene vurderet. Desuden blev der udtaget prøver af hud og hår hos åringshestene. Disse prøver blev undersøgt og sammenlignet i universitetets laboratorium. Hud og hår er særdeles velegnede som “tidlige advarsler” om mulige næringsunderskud.

Alle her dokumenterede undersøgelsesresultater er baseret på en 3-måneders forsøgsfodring. Yderligere detaljer om metodik fremgår af den publicerede viden­skabelige rapport.

Forskningsresultaterne fra Universitet Breslau beviser klart, at fuldblodsåringer på flere områder har gavn af et specifikt tilskudsfoder. Da FohlenGold® – testfoderet indeholder et meget stort antal komponenter, der griber funktionelt ind i hinanden, kan de beskrevne effekter ikke henføres til enkeltnærings­stoffer, men derimod til foderblandingen som helhed.

Ud over fordele ved en bedre muskelsætning, bedre bevægelsesmønster og øget vitalitet blev der i sammenligning med havrefodringen også opnået målbare forbedringer i hud- og hårstrukturen.

Hudproblemer, således som de blev konstateret i havre-gruppen, er ofte tidlige tegn på et latent allergi- og betændelsesberedskab i hele organismen. Sådanne problemer kan komme til udbrud senere i livet. De gunstige undersøgelsesresultater hos gruppe 1 gør det muligt at antage, at en supplerende fodring med FohlenGold® kan bidrage til at undgå sådanne fejludviklinger.

Læs hele projektet vi St. Hippolyts hjemmeside >> KLIK HER

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce