Halvpart: 6 ting du bør overveje, når du søger en rytter til din hest

Man siger, at det at have halvpart (eller helpart) i en hest er første skridt på vejen til at have sin egen. Som hesteejer kan det være svært at overlade sin bedste ven i en anden persons varetægt. Rent teknisk overlader du jo dit kæreste eje i en anden persons varetægt og har tillid til, at personen kan tage sig forsvarligt af din hest. Vi vil i denne artikel gøre dig klogere på, hvad det vil sige at have en halvpart, hvordan det skal forstås juridisk og økonomisk.

Inddragelse, medvirken eller delagtighed i noget, med de (positive eller negative) konsekvenser det kan indebære.

Betydningen bag ordet “part” ifølge Den Danske Ordbog.

Hvad betyder det at have part?

Rent juridisk kan man anskue en halvpart eller en helpart som en slags ‘udlejning’ af sin hest. Du stiller hesten til rådighed for en anden person et vist antal gange om ugen, eksempelvis. Det betyder, at I er flere om at dele hesten – både hvad tid, ansvar og udgifter angår. Med andre ord giver du en anden rytter råderetten over din hest og stoler på, at personen behandler din hest ordentligt.

Læs også: Hestefolkets 8 uskrevne regler

Annonce

Bygger på tillid

At have part i noget, betyder i følge Den Danske Ordbog “inddragelse, medvirken eller delagtighed i noget, med de (positive eller negative) konsekvenser det kan indebære.”

Men hvad betyder det egentligt? Jo, det betyder, at hel- eller halvparten har en aktiv andel og medvirken i, at din hest har det godt og rides forsvarligt (efter din overbevisning). Parten skal med andre ord være med til at sikre din hests sundhed og trivsel i perioder, hvor du ikke selv kan gøre dette. Det kræver, at I kan stole på hinanden og har tillid til, at i hver især behandler hesten godt og efter samme idealer.

Det sure med det søde

At hel- eller halvparten har andel i din hest betyder samtidigt også, at vedkommende har andel i – og eventuelt medansvar for din hest – hvis den bliver skadet. Det er nemlig – i hvert fald for de flestes vedkommende – lige så meget en andel i pasningen og plejen af en eventuelt skadet hest, som det er en andel i at kunne ride den, når den er rask. Som halvpart bør man tage det sure med det søde. For det at have hest indebærer meget mere end at kunne ride og det samme gælder derfor en halvpart.

Er din part under 16 år?

Vidste du, at i følge Dyreværnsloven, så må dyr, herunder heste, kun overdrages til børn under 16 år, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker? (jf. Dyreværnsloven kap. 3, §19).

Forældrene skal med andre ord sige god for, at deres barn kan passe forsvarligt på din hest eller pony. Og husk at et mundtligt samtykke ikke er lige så gældende som et skriftligt. Det er altså vigtigt, at der står ‘fuld forældreopbakning kræves’ i et partopslag, hvis man teknisk set skal følge loven.

Annonce

Hvor meget bør parten bestemme?

Hvor meget en hel- eller halvpart bør bestemme er et vanskeligt spørgsmål, og afhænger af jeres forventninger til hinanden. Det er en god ide, at I sammen afstemmer part og ejers rolle, og hvad det indebærer, at parten har råderetten over hesten de dage, du ikke selv kan være der. Det kan også være en god idé at lave en kontrakt, hvor man skriver under på, hvem der for eksempel betaler dyrlægeregningen, hvis din hest kommer til skade i din hel- eller halvparts varetægt.

Læs også: Skelsættende i 2021: Dyrene får deres egen grundlov

Hvad bør det koste?

Hvor meget det bør koste at ride en andens hest er der delte meninger om. Nogle parter er gratis, hvorimod andre sagtens kan koste flere tusinde kroner. Rent teknisk stiller du en ydelse til rådighed i form af din hest, som indebærer slitage på hest og på udstyr, ligesom det er omkostningsfrit i foder, dyrelægeregninger og smederegninger at holde en hest.

Omvendt kan en part også være en stor hjælp i det daglige og måske kan parten bidrage til at øge hestens værdi. Derfor vil nogle argumentere for, at det ikke bør koste noget at have hel- eller halvpart i en hest.

Annonce

Partens funktion spiller ind

Mange anskaffer sig en part, fordi dagene med fuldtidsjob og familie gør det svært at afsætte tid til at ride alle ugens syv dage. Andre synes, det er rart at have “hestefri” en gang imellem.

Det er vigtigt, at du afgør med dig selv, hvilken funktion, din kommende part skal have. Skal vedkommende muge ud og lave andet forfaldende staldarbejde? Er det frit, hvad vedkommende foretager sig med hesten? Lægger vedkommende arbejde i at gøre hesten bedre/øger dens værdi?

Når man kigger på andre typer låner/ejerforhold kan man sige, at en god hovedreglen er, at jo mere parten skal yde, jo mindre bør det i teorien koste.

Er du (ikke) enig?

Om du er enig i denne betragtning, er en individuel vurdering. Vi har blot forsøgt at skitsere nogle af de teoretiske og juridiske perspektiver. Der findes ikke to hesteejere, der er ens – og heldigvis for det, ellers ville hesteverden være kedelig.

Gode råd til dig, der søger en hel- eller halvpart til din hest

  1. 1. Hav rene linjer omkring økonomien: hvor meget skal parten betale, og hvor meget udgør det af de samlede udgifter for hesten?
  2. 2. Hvilket formål har parten? Skal vedkommende uddanne din hest, motionere den, hygge om den eller andet?
  3. 3. Hvad forventes der af parten i forhold til staldarbejde?
  4. 4. Hvad dækker forsikringen, hvis uheldet er ude og parten beskadiger noget eller hesten gør?

Læs også: Jo tidligere ibrugtagning af hesten, jo større holdbarhed?

Kilder: Dyreværnsloven / Den Danske Ordbog.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce