Redaktionens tanker: Hvem har ansvaret for brugen af bidet?

Når det skal handle om heste og etik, så er brugen af bidet nok noget af det mest omdiskuterede – og med god grund. Munden er et af hestens mest følsomme områder, og vi kan som ryttere langt fra mærke, hvordan det føles derinde i gummerne, når vi tager i tøjlen. Derfor kræver brugen af et bid en følsom hånd, og det er noget, alle ryttere bør lære – også de helt nye. Spørgsmålet er blot, hvem der har ansvaret.

Hvem har ansvaret?

Hvor ligger ansvaret for, at bidet ikke misbruges? Naturligvis ligger det hos rytteren selv. Men hvis ansvar er det så at gøre den nye rytter opmærksom på det? Bør man selv som nybegynder kunne regne ud, at man selvfølgelig skal være varsom med brugen af det signal, som går direkte ned i tusindvis af hestens mest følsomme nervebaner? Eller kræver det et vist kendskab til ridesporten og ikke mindst hestens anatomi, som nogle andre må tage ansvaret for at lære fra sig?

Selvom mange hestemennesker altid sætter hensynet til hesten øverst, så er der desværre – hvis vi skal være helt ærlige – også nogle, der sjældent skænker det en tanke. Heldigvis er debatten om brugen af bid altid i gang, og den er altid aktuel. Men hvis du oplever nogen, som ikke sætter hestens ve og vel i første række, hvad gør du så?

Læs også: Næsebåndsreglen: Dialog er vejen frem

Annonce

DRFs fælles bestemmelser for god hestevelfærd

Som landets største organisation inden for hestehold og ridesport, har Dansk Ride Forbund altid gjort en stor indsats for at sikre god hestevelfærd. Det er vigtigt. I forbundets Fælles Bestemmelser 2021, står der lidt om, hvem der har hovedansvaret for den gode hestevelfærd.

1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.

2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorens og officials interesser og ønsker.

10. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af
stor betydning for hestens trivsel og velfærd.

12. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må
således ikke omfatte fysisk eller psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at
hesten ikke udsættes for fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på
klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås:

a. rykning/flåning/savning med bidet i munden
b. anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion og/eller irettesættelse
c. uhæmmet anvendelse af sporer
d. anden vold der har karakter af afstraffelse
e. rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang.

Annonce

13. Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at
respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for,
at hestens staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og
loftshøjde, at stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I
rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen
samt den daglige leder.

Et fælles ansvar

Som det fremgår i DRFs bestemmelser, så er god hestevelfærd – og dermed også brugen af bidet – et fælles ansvar. Hovedansvaret ligger hos hesteejeren, men der ligger også et stort ansvar hos alle andre, der er en del af rideporten. Dommeren, tilskuerne, forældrene, halvparten, staldpersonalet og så videre. Vi har alle sammen valgt at være en del af en verden, der har dyr i centrum. Derfor har vi også forpligtet os til at sætte deres ve og vel i centrum.

Med god hestevelfærd som en af vores kerneværdier, kan vi hos Malgré Tout ikke opfordre nok til, at man på en saglig og ærbødig måde tør fortælle, når man ser et bid blive brugt forkert. Det gælder selvfølgelig os alle sammen; dommeren, der sidder med dressurkritikken, såvel som tilskueren, der ser på. Det er en gave for os ryttere, at vi kan få lov til at lægge et bid i hestens mund – hvis vi ikke rider bidløst vel at mærke. Så vi skylder om nogen de kære heste alt i forhold til at bruge bidet med respekt og forsigtighed.

Læs også: Video: Hvordan virker bidet?

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce