Ingen konkurrence for nervesnittede heste

Reglementerne er blevet opdateret med ændringer gældende fra 3. juli 2017. Bl.a. er det ikke længere tilladt at konkurrere på heste, der har fået foretaget neurektomi (nervesnitning) eller har hyposensitive/hypersensitive ben. Man skal heller ikke længere opfylde bestemte krav for at kunne få rytterlicens.

Reglementstekst vedr. neurektomi (Fælles Bestemmelser pkt. 10.9)

Heste må ikke deltage i konkurrence i Danmark eller udlandet, hvis et ben eller dele af et ben er hyposensitivt (nedsat følsomhed og smertefornemmelse) eller hypersensitivt (forøget følsomhed eller smertefornemmelse). Det er herunder ikke tilladt at deltage i konkurrence på heste, som på noget tidspunkt har fået foretaget neurektomi (nervesnitning) og de må ikke tilmeldes FEI stævner.

I tilfælde af mistanke eller viden om behandlinger eller indgreb på en hest, der deltager i konkurrence, som kan medføre øget eller nedsat følsomhed og/eller smertefornemmelse i hestens ben, kan Dansk Ride Forbund kræve, at hesten undersøges nærmere.

Udgifterne til sådanne undersøgelse afholdes af hestens ejer. Konstateres overtrædelse af ovenstående indberettes sagen til disciplinærudvalget.

Link til reglementer.

Kilde: rideforbund.dk

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce