Bevidsthed: Kan heste tænke, føle og vise empati?

At heste ikke har en bevidsthed og ikke er i stand til at tænke, er en holdning, der kan være meget bekvem. Fordi et individ, der ikke har en bevidsthed, og ikke er i stand til at tænke, stiller ikke krav til vores samvittighed. Men for en meget stor del af de mennesker, der har med heste at gøre, er det formentlig netop hestens bevidsthed, der er én af de primære årsager til, at man holder af at arbejde med hestene.

Annonce

Bevidsthedens 3 niveauer


Niveau 1.

Det første niveau kan betegnes som ”ikke værende bevidstløs”. På dette niveau er man i stand til at respondere på forskellige former for sensorisk stimulation. Det kan være berøring, lyde, synsindtryk, lugte og så videre. Der er ikke tvivl om, at heste er modtagelige for sanseindtryk. De er bevidste og i stand til at opfatte og reagere på forskellige stimuli.

Niveau 2.

Det næste niveau involverer en mere analytisk bevidsthed. Det omfatter blandt andet at være i stand til at lære, at huske og at have hensigter. Samtidigt inkluderer det at have tiltro, at være i stand til at tænke og til at reagere rationelt. Blandt såvel heste-elskere som etologer og kognitive psykologer er der generel enighed om, at heste er i stand til dette.

Læs også: Kropsbevidsthed – vejen til korrekt opstilling og indvirkning

Niveau 3.

Det tredje niveau af bevidsthed involverer bevidsthed om ens egen og andres bevidsthed. Er hesten for eksempel i stand til at tænke på sig selv i en form som ”Her er jeg”? Er hesten bevidst om, at andre er bevidste om den? Kan hesten forudsige, hvad andre tænker om den og reagere rationelt herpå? Har hesten en idé om fremtiden? Kan den lave planer for fremtiden?

Heste og bevidsthed
Det virker næsten utænkeligt, at heste ikke skulle være empatiske. Foto: Arkiv.

Kan heste føle og vise empati?

Hvis heste både er bevidste om dem selv, om andre og om andres bevidsthed, er de så også i stand til at føle og vise empati? Man siger, at jo mere empatisk et menneske er, jo bedre er vedkommende til at opfatte andres optræden og udtryk for derigennem. Det kan bedre fornemme, hvordan de har det.

Det virker næsten utænkeligt, at heste ikke skulle være empatiske. De er hypersensitive med hensyn til kropssprog, aflæser hurtigt og effektivt de øvrige flokmedlemmers sindstilstand. Heste kan næsten på afstand fornemme, hvornår et menneske er nervøs. Hvis vi antager, at heste er empatiske, så indikerer det, at heste ikke alene har en bevidsthed om andres fysik og bevidsthed, men også om deres følelser.

Der er således talrige eksempler, der indikerer, at heste har en bevidsthed. At de er i stand til at tænke og har følelser. At de har en fornemmelse for fortid og fremtid, er empatiske og så videre. Endvidere ved vi også, at heste har meget forskellige personligheder. Og at det kan være meget individuelt, hvilke situationer de syntes om og ikke syntes om.

Annonce

Ikke kun instinkter

Det vil sige, at heste ikke kan siges udelukkende at være styret af instinkter. Ej heller, at heste kan siges at være blottet for enhver rationel tanke og basale følelser.

“Er der blot den mindste chance for, at heste har mentale og følelsesmæssige behov, bør vi gå ud fra, at dette er tilfældet. Indtil andet er bevist.”

Det vil sige, at vi ikke alene bør tage hensyn til hestenes fysiske behov. Vi bør også tænke over deres mentale, følelsesmæssige og sociale behov i vores måde at holde og arbejde med heste på.

Om Anja Thorup Jensen

Anja Thorups Jensen er uddannet Cand. Scient med speciale i hesteadfærd- og velfærd og Equine Touch Practitioner. Derudover har hun en stor teoretisk viden på et højt fagligt niveau om blandt andet hestenes anatomi, fysiologi og biomekanik. Artiklen er oprindeligt bragt på Anja Thorup Jensens hjemmeside Modernehestehold.dk

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce