Livlig debat ved Repræsentantskabsmødet 2018

Salen var fuld af energi på Scandic i Kolding lørdag den 21. april, da Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde 2018 blev afholdt. Der var masser af spørgsmål fra de mange fremmødte klubber både til formiddagens foredrag og især til selve repræsentantskabsmødet. I løbet af dagen blev der uddelt ærestegn og klubpriser, og så blev bestyrelsens forslag til ændring af 70 års reglen vedtaget, mens der blev stemt imod forslaget om at afskaffe af reglen om næsebånd, ligesom det blev et nej til forslaget om ændring af bestyrelsens sammensætning. Jørgen Mertz, Janni Thermann, Hanne Rump og Thomas Vogt Hansen var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt uden modkandidater.

Spændende foredrag
Under en blå himmel blev Repræsentantskabsmødet 2018 sat i gang i Kolding. Mødet startede traditionen tro med spændende foredrag. Sportsrideklubben Aalborg fortalte først om klubbens erfaringer, strabadser og succes med internationale stævner. Dernæst kom Sundeved Rideklub på podiet og redegjorde for frivillighed i klubben, og om hvordan de gennemførte arrangementer og tog hånd om hinanden. Sidste foredrag stod Ulrik Müller fra Equilive for, og han fortalte engageret om stævnesystemet Equipe.

Bestyrelsens beretning
Klokken 13 gik den mere officielle del af mødet i gang. Formand Ulf Helgstrand bød velkommen, hvorefter forsamlingen holdt 1. minuts stilhed for dem, som vi har mistet i året, der er gået. Peter Schäfer blev derefter valgt som dirigent, og Peter konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og indkaldt, og at alle formaliteter var overholdt. 382 stemmer var fremmødt.

Ulf Helgstrand fremlagde bestyrelsens beretning (læs hele den skriftlige beretning her), hvor han blandt andet kom ind på det foregående års 100 års jubilæum, DIF støttestruktur og de fem udformet strategi-spor. Der blev redegjort for den nye serviceorganisation, der trådte i kraft 2017 under Generalsekretær Jakob Gulmann, den nye kontingentstruktur og ikke mindst de nye regler for ponymåling og ophævelse af krav til indløsning af rytterlicens. Der blev også fortalt om Equipe, der har erstattet DRF Event, ligesom den nye regel om næsebåndets stramhed er meget aktuel. Beretningen kom også omkring den festlige afslutning på Landsfinalerne, som vi kender dem, og om den populære Sydbank SommerCamp. Og så var der også nogle velvalgte ord om dansk dressursports succes i 2017, hvilket blev en bragende realitet ved EM, hvor det blev hold-sølv og to individuelle bronzemedaljer samt flere medaljer til paradressurrytterne. 2017 blev også det første år med World Cup Herning en stor succes – der fortsætter i 2018.

Ærestegn
På mødet blev der uddelt ni ærestegn. Stort tillykke til alle modtagere.

Tobias Thorning Jørgensen – medaljetager EM 2017
Cathrine Dufour, Anna Kasprzak, Agnete Kirk Thinggaard og Anna Zibrandtsen – medaljetagere EM 2017
Kimi Nielsen – tidligere holdleder for dressur
Vibsen (Vibeke Degn Andersen) – enorm betydning for talentudviklingen af dressursporten
Mette Müller – sand ildsjæl og et aktiv for dansk dressur.
Jakob Ravnsbo – bestyrelsesmedlem siden 2009.

Klubpriser
Lisbet Seierskilde uddelte forbundets fire klubpriser, og hver prismodtager modtog udover hæderen 3.000,- kr. Priserne blev fordelt således:

  • Årets ungdomsleder – Josefine Kirstine Pedersen Gade fra Harridslev Rideklub
  • Årets ildsjæl – Lene Goller Sørensen fra Esbjerg og Omegns Rideklub
  • Årets klubleder – Lise-Lotte Bjarndahl fra Møllebakkens Rideklub
  • Årets Frivillighedspris – Sundeved Rideklub

Regnskab og budget
Generalsekretær Jacob Gulmann fremlagde det reviderede regnskab (findes i Årsrapport 2017). Repræsentantskabet godkendte regnskabet. Herefter orienterede Generalsekretær Jacob Gulmann om budget for 2018 (findes i Årsrapport 2017). Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

Optagelse af nye medlemmer

Repræsentantskabet optog følgende klubber, som medlemmer af Dansk Ride Forbund:

Søholm Sportsrideklub

Bakkegårdens Rideklub Stenlille

Rideklubben Karuplund

Valbjerggaard Sportsrideklub

Vejen Rideklub

Alle fem klubber fik overrakt et forbundsflag og en jubilæumsbog af bestyrelsesmedlem Janni Thermann.

Behandling af indkomne forslag
Der var stillet seks forslag til behandling. Første forslag var Cedergaard Rideklubs forslag vedr. trænerlicens. Se forslaget her.  Dirigenten valgte at afvise forslaget med begrundelse i, at det er for ukonkret i dets udformning til at kunne realiseres. Dirigenten lagde op til, at forslaget kunne diskuteres under eventuelt.

Der var stillet tre forslag vedr. Aldersgrænsen (70 års reglen). Der var et forslag fra bestyrelsen (findes her), et forslag fra Langeland Hestesport (findes her) og et fra Kongelundens Rideklub (findes her). Bestyrelsens forslag blev vedtaget, og det betød, at der ikke var afstemning om de to andre forslag.

Sportsrideklubben havde stillet forslag vedr. ændring af bestyrelsens sammensætning (findes her), med ønsket om at en rytter skal være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen ved Ulf Helgstrand tilkendegav dens støtte til forslaget og anbefalede repræsentantskabet at stemme for. Der blev dog stemt nej til forslaget.

Sidste forslag, der skulle behandles, var Cedergaard Sportsrideklubs forslag om afskaffelse af reglen om næsebåndsstramhed (findes her). Efter en livlig diskussion blev der stemt imod forslaget.

Valg til bestyrelse og revisor
Valg af formand var ikke aktuelt i år. Til bestyrelsen blev Jørgen Mertz, Janni Thermann, Hanne Rump og Thomas Vogt Hansen (2. suppleant) genvalgt uden modkandidater.

Til Appeludvalget blev Henrik Tofte Olesen (genvalg), Pernille Nordskov (genvalg), Hanni Toosbuy Kasprzak (nyvalg) og Per Albæk Skjærbæk (genvalg som suppleant) valgt uden modkandidater. Endelig blev statsautoriseret revisor Ulrik B. Vassing (EY) valgt som revisor, mens statsautoriseret revisor Thomas Bruun Kofoed (EY) blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Cedergaard Rideklub motiverede klubbens forslag vedr. trænerlicens (findes her), hvorefter der var en god debat om emnet i salen. Rideforbundets certificeringer blev også diskuteret, og så spurgte Sportsrideklubben Silkeborg: Hvor er vi om 10-15 år? med fokus på klubbernes trænge økonomi og ønsket om et mere dynamisk forbund. Møllebakkens Rideklub spurgte også til persondataloven, og forbundet lovede, at der ville komme mere info ud om emnet

Til slut takkede Ulf Helgstrand alle for et godt repræsentantskabsmøde. Mødet blev afsluttet med et trefoldigt leve for Dansk Ride Forbund.

Et udførligt referat vil være tilgængeligt på www.rideforbund.dk snarest.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce