Ridning kan meget mere end bare ridning

Ridning kan meget mere end selve ridetimen på ryggen af hesten. Det er også en skole i lederskab og empati viser ny svensk undersøgelse. Udvikling af selvstændige individer samt at lære de unge om empati hører til nogle af ridesportens største styrker sammenlignet med andre idrætsgrene. Det mener blandt andet forældrene i undersøgelsen af de svenske rideskoler.

Hestene er et fantastisk bidrag til samfundet i mange henseender. Men vi må blive bedre til at vise hvordan,” siger Markku Söderberg der er talsmand for det svenske rideforbunds rideskole- og anlægsafdeling, som står bag undersøgelsen.

Ridning for alle, hele livet igennem, er det der tilbydes af de 463 svenske rideklubber fordelt i hele Sverige. Undersøgelsen viser at ridning og heste har stor betydning for at skabe meningsfulde aktiviteter for børn og unge. Rapporten er en del af fundamentet for den svenske rideskoles strategi frem mod 2025.

Undersøgelsen bygger på interviews med rideskoleelever, ridelærere, kommunale beslutningstagere, forældre til ridende børn og børn uden for ridesporten.

Vi får mange rapporter om hvordan menneskers livsstil og fritidsaktiviteter har forandret sig og hvordan de givetvis påvirker vores liv på en række områder,” siger Markku.

Det er første gang at det svenske forbund laver en så omfattende analyse af rideskolen og målgruppen uden for sporten.

Rapporten giver os masser af værdifuld viden. Resultaterne bekræfter meget af det som vi allerede vidste, men den giver os også et klart billede af de udfordringer vi ikke kan ignorere,” forklarer Markku.

Ni ud af ti rideskoleelever var tilfredse med de aktiviteter rideskolerne udbyder i dag. Næsten alle forældre har en positiv holdning til ridesporten. Otte ud af ti vil overveje at lade deres børn begynde til ridning. Af de forældre som besøgte den lokale rideskole er størstedelen meget positive.

Dyrt og farligt

Rapporten viser også at mange opfatter ridning som en dyr og svært tilgængelig sport. Flere er også bekymret for skader, hvilket igen kan påvirke valg eller fravalg af sporten. Det er nogle af de områder det svenske forbund vil tage højde for i fremtiden.

Sikkerheden er central i alt hvad vi gør og rideskolen er et sted, hvor man skal kunne lære at være sammen med hestene på en sikker måde sammen med uddannet personale,” understreger Markku.

En svensk ridetime koster i dag gennemsnitligt 200 svenske kroner afhængig af hvor man bor.

Vi kommer aldrig til at kunne konkurrere med de billigste idrætsgrene eftersom at heste, bygninger og personale koster mange penge. Men vi skal blive meget bedre til at vise omverdenen at ridning indeholder meget mere end selve ridetimen. Derudover skal vi fortsætte den positive dialog med kommunerne for at få støtte til vedligeholdelse og renovering af bygninger med mere,” fortæller Markku.

Hestene og rideskolerne uddanner atleter og ledere, men leverer også sundhed på flere måder.

Rideskolernes betydning i samfundet i dag er større end nogensinde før. I en stadig mere stresset og digital verden har vi brug for ægte hestekræfter og stabile rammer, der giver sundhed her og nu samt et sted hvor vi kan mødes på tværs af generationer,” slutter Markku

Fakta om de svenske rideskoler
462 af det svenske forbunds cirka 900 medlemsforeninger driver rideskole.
Rideskolerne gør ridesporten tilgængelig for alle.
Den svenske folkerideskole opstod i 1950’erne.

Resultater fra Novus-rapporten

 • Næsten hver anden forælder har en positiv indstilling til ridesporten som idrætsgren.
 • Ridesporten har stor betydning for at skabe meningsfulde aktiviteter for børn og ungdommen.
 • Næsten hver femte forælder har børn der er aktive i ridesporten.
 • Størstedelen af forældrene kender til mindst en rideklub i deres kommune. Mere end halvdelen af dem som kender til en rideklub har også besøgt en.
 • Kvaliteten på trænere og en idrætsgren der er åben for alle børn/unge er det vigtigste for forældrene ved valget af sport til deres barn.
 • Otte ud af ti forældre kunne godt tænke sig at lade deres barn begynde på en rideskole.
 • Hver tredje forælder anser ridesporten som en idræt hvor barnet træner hele sin krop og empatiske evner samt at den er åben for alle børn og unge. Det ses som ridesportens største styrker sammenlignet med andre sportsgrene.

Ridesportens svagheder ifølge forældrene sammenlignet med andre sportsgrene:

 • Prisen
 • Risikoen for skader
 • Tidsforbrug
 • Få børn
 • Udfordringen med kommunale bidrag
 • At det ikke bliver opfattet som en ”rigtig” sport

Ridesportens styrker

 • Lærer børnene om ledelse, ansvar og empati
 • Alle aldre rider sammen og konkurrere på lige hvilkår
 • Skaber stærke individer
 • Man lære mere end bare at ride
 • Flest kvinder/piger
 • Man kan være på rideskolen uden at ride
 • Man lærer at have med et levende dyr at gøre

Kilde: Svenska Ridsportförbundet

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce