Dyrenes Beskyttelse: Fald i antallet af hestesager

Dyrenes Beskyttelse har i 2020 oplevet et fald i hestesager og politianmeldelser, på trods af at de har set en generel stigning i det totale antal dyresager. Men der er stadig plads til forbedring. Har du styr på, hvilke lovgivningsmæssige regler der findes, når det kommer til hold af heste? Det er godt at vide, for du er selv ansvarlig for at være bekendt med lovgivningen, når du holder hest.

Annonce

Læs også: Nyt i 2021: Dyrene har fået deres egen grundlov – også for hestene

Du skal overholde dyreværnsloven

Heste og andre dyr skal ifølge dyreværnsloven behandles forsvarligt og beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Du har også ansvar for at din hest behandles omsorgsfuldt, herunder at den opstaldes, fodres, vandes og passes ud fra dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Hestens boks, løsdriftsskur og folde skal indrettes, så hestens behov tilgodeses. Det betyder blandt andet, at hesten skal have mulighed for at bevæge sig og kan gå i læ for vind og vejr.

Herudover skal du være opmærksom på, at loven også indeholder regler for aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.

Læs også: Hest alene: Lovgivning og gode råd fra Hestens Værn

Du er selv ansvarlig for at kende lovgivningen, når du holder hest. Foto: Arkiv.

Disse regler skal du forholde dig til

  • Hvordan du opbinder din hest, inkl. forbud mod opstaldning i spiltov
  • Hvordan stalden er indrettet. Der er en række krav til loftshøjde, boksstørrelse, gulve, lys, inventar samt staldklima
  • Foder og vanding. Der skal være nok grovfoder tilgængeligt og fri adgang til frisk drikkevand
  • Dagligt tilsyn. Dette gælder også heste, der går ude, håndtering af syge og skadede heste samt årligt dyrlægetjek i erhvervsmæssige hestehold
  • Brug og træning, hovpleje, uddannelse samt erstatning og forsikring

Regler for udegående heste

Vær opmærksom på, at heste kun må gå ude i mere end 12 timer i vinterperioden, eller i perioder med vintervejr, når de følgende krav er opfyldt:

  • Hesten skal have en tæt og kraftig pels
  • Hesten skal være i god huld
  • Hesten skal have adgang til læskur eller bygning med tørt og strøet underlag
  • Der skal være adgang til frisk drikkevand hele tiden
  • Hestene skal have tilstrækkelig bevægelsesfrihed, også ved fodring og når de skal drikke

Læs også: Har du styr på reglerne for ridning i mørke?

Fald i hestesager i Danmark

Der er sket et fald i dyreværnssager i Danmark, men de forekommer stadig. Foto: Arkiv.

Hos Dyrenes Beskyttelse har man i 2020 set et fald i hestesager og politianmeldelser, på trods af at de har set en stigning i det totale antal dyresager.

Dyrenes Beskyttelse oplever et fald i de store dyreværnssager med heste, men de forekommer stadig. Typiske årsager til henvendelser er huld, læskur, mudder på fold, haltheder og sår samt trænings-/håndteringsmetoder.

Antal hestesager

2018: 982

2019: 814

2020 år til dato: 707

Total antal sager via 1812

2018: 70.544

2019: 78.489

2020: 76.970

Antal politianmeldelser heste

2018: 42

2019: 35

2020 år til dato: 25

Annonce

Kilder: Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen

Artiklen er oprindelig bragt i december 2020 og er efterfølgende blevet opdateret.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce