Synsvinkler: Hvordan ser heste verden?

Verden ser meget anderledes ud for heste på grund af deres syn. Det blev tydeligt for nyligt, da jeg havde besøg af en fyr, som ikke er vant til at omgås heste. Mens han var her, skulle jeg have flyttet en flok heste fra en fold til en anden, og det ville han gerne hjælpe med. På vej fra den ene fold til den anden skulle vi blandt andet forbi en lille skov. Og det især var her, at han virkelig lagde mærke til, hvor stor forskel der er på heste og på for eksempel hunde eller katte. For som han bagefter sagde:

Læs også: 3 tegn på, at din hest kan genkende dig – og respekterer dig

”Det må altså ikke være sjovt at være hest, og altid skulle være på vagt for ikke at blive spist”

Alle hestene gik godt nok stille og roligt ved siden af ham. Han havde på ingen måde problemer med at håndtere dem, på trods af hans manglende erfaring med heste. Alligevel havde han bemærket, at hestene var meget ”på vagt” og opmærksomme på deres omgivelser. Det gjaldt især, da vi passerede skoven, og deres udsyn var begrænset. Og han har jo fuldstændig ret. Heste opfatter verden helt anderledes end de andre dyr, han er vant til at omgås gør – og helt anderledes end vi mennesker gør.

Annonce

Hestens blinde vinkler

Vi ved, at hestens øjne er blandt de største hos alle nulevende pattedyr. Det fortæller os, at hesten får en meget stor del af sin information om dens omgivelser via øjet. Ud fra øjnenes placering på hovedet ved vi også, at heste kan se det, der er foran den med begge øjne. Mens den kan se det, der er på dens højre side med højre øje, og det der er på dens venstre side med venstre øje. Kun et smalt område bag ved hesten, samt et lille område lige foran den, er blindt.

Man har også undersøgt koncentrationen af synsceller i hestenes øjne. Der blev det opdaget, at heste er langsynede, når de bruger synsfeltets øvre og nedre yderpunkter. Mens synsfeltets centrum er fokuserende på en mellemlang afstand. I den centrale del af nethinden er koncentrationen af synsceller størst, og synet er derfor mest detaljeret i dette område.

Læs også: Hestens syn: Kan din hest se vejen, når I rider om aftenen?

Heste er langsynede, når de bruger synsfeltets øvre og nedre yderpunkter. Foto: Arkiv.

Heste registrerer ting, der bevæger sig

I alle dele af hestens synsfelt, er øjet yderst følsomt over for bevægelse, hvilket hjælper hesten med at opdage kamuflerede rovdyr. Til gengæld kan heste have vanskeligt ved at identificere objekter, der er helt stillestående.

Det betyder også, at heste godt kan have vanskeligt ved at ”se” os, hvis vi står helt stille. Det kan også være med til at forklare, hvorfor heste nogle gange løber direkte ind i et menneske, der står stille foran hesten. Specielt hvis man omgås heste som af den ene eller anden grund er lidt ophidsede, skal man være opmærksom på ikke at stå helt stille. Ellers kan hestene meget nemt kan ”overse” en.

Modsat menneskets runde synsfelt er hestenes synsfelt meget bredere og knap så dybt. Det kan nærmest sammenlignes med et filmlærred, der går næsten hele vejen rundt om kroppen. På grund af øjnenes opbygning, samt deres placering på hovedet, har hesten således et meget stort og bevægelsesfølsomt synsfelt. Det gør den i stand til at opdage potentielle farer i god tid. Det betyder også, at heste godt kan have vanskeligt ved at ”se” os, hvis vi står helt stille.

Hestens dagssyn svarer nogenlunde til menneskets, men dens nattesyn er bedre end vores

Annonce

Læs også: Undersøgelse: Mange ryttere prioriterer hestens sikkerhed over sin egen

Dag eller nat gør ikke den store forskel

Grunden til, at hestes dagssyn svarer nogenlunde til vores, er for det første, at hestens øjne er meget store. Der kommer simpelthen mere lys ind. Men herudover har en del af hestens nethinde også lysreflekterende pigmenter (tapetum lucidum). Det betyder, at hestens øjne kan udnytte lyset meget bedre. Hesten har derfor nemmere ved at se, selv under meget dårlige lysforhold.

At hesten således ser godt, både om dagen og om natten, er en kæmpe fordel for den. Heste har jo både aktive perioder om dagen og om natten, og derfor er det yderst vigtigt, at hestene også vil kunne opdage fare om natten.

Men det er også vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det tager længere tid for heste at omstille sig fra lys til mørke og omvendt, end det gør for mennesker. Dette betyder blandt andet, at heste nemmere bliver blændet af kraftigt lys end vi gør. Det er også med til at forklare, hvorfor heste i reglen ikke bryder sig om at bevæge sig mellem mørke og lyse kontraster.

Heste og farver
Hestens farvesyn menes at være meget lig vores, idet heste har nogenlunde de samme farvesensitive tap celler som os. Diskriminationsforsøg til belysning af hestens farvesyn har da også vist, at heste i hvert fald kan skelne mellem farverne gul, grøn, blå og rød.

Om Anja Thorup Jensen

Anja Thorups Jensen er uddannet Cand. Scient med speciale i hesteadfærd- og velfærd og Equine Touch Practitioner. Derudover har hun en stor teoretisk viden på et højt fagligt niveau om blandt andet hestenes anatomi, fysiologi og biomekanik. Artiklen er oprindeligt bragt på Anja Thorup Jensens hjemmeside Modernehestehold.dk

Denne artikel er oprindeligt bragt i juli 2021

Læs også: Skal din hest ofte tisse når du er ude at ride

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce