Staldklimaet har stor betydning for hestens helbred

Klimaet i stalden er ekstremt vigtigt for et sundt helbred hos hesten. Faktisk er hestens lunger nogle af dens vigtigste, men også mest følsomme, organer. Særligt nu, hvor hestene står mere inde, er der rigtig mange, som lider under et dårligt staldklima. For at blive klogere på, hvad hesten egentlig har brug for, har vi hentet hjælp hos Anja Thorup, der er uddannet cand. scient. med speciale i hesteadfærd –og velfærd og stifter af universet Moderne Hestehold. Hun hjælper os med at finde ud af, hvordan vi undgår at møde en mur af tung og varm luft, når vi træder ind ad stalddøren til vores heste. Her kan du læse, hvad Anja skriver.

Annonce

“Stalde med mere eller mindre konstant høje temperaturer er meget udbredte – og det er behageligt for os mennesker. (…) Men for hestene er sådanne stalde desværre ikke så optimale.”

– Anja Thorup, cand. scient. med speciale i hesteadfærd og -velfærd.

Mere luftfølsomme end mennesker

Heste kan tåle store klimaekstremer hvad varme og kulde angår. Men som typiske flugtdyr er de meget afhængige af yderst velfungerende lunger, og de er derfor meget følsomme over for luftkvaliteten. I forhold til andre dyr på stald lever heste generelt længere, og ofte kræves der betydelige fysiske præstationer af hestene, hvilket også stiller store krav til deres luftvejssystem.

Stalde med mere eller mindre konstant høje temperaturer er meget udbredte – og det er behageligt for os mennesker. Foderforbruget kan holdes nede, og hestene vil i sådanne stalde have en forholdsvis kort pels hele året rundt. Men for hestene er sådanne stalde desværre ikke optimale. Hestens termoregulering bliver meget dårlig, og eksempelvis en pludselig afkøling af hesten kan nemt resultere i, at den bliver syg.

Blodets hæmoglobinindhold falder, og det kan ikke transportere lige så meget ilt, hvorvedhestens præstationsevne bliver mindre. Endelig er der i sådanne stalde også en tendens til at være høje gaskoncentrationer, meget fugtighed og et højt bakterie- og virustryk.

“Stalde med mere eller mindre konstant høje temperaturer er meget udbredte – og det er behageligt for os mennesker. (…) Men for hestene er sådanne stalde desværre ikke optimale.”

Anja thorup, moderne hestehold.

Den bedste temperatur

En staldtemperatur, der ligger tæt på udendørstemperaturen og følger dennes svingninger, er det sundeste for hesten. Det forbedrer dyrenes termoregulering, og de tåler derfor bedre pludselig afkøling eller ophedning. Derudover får stofskiftet en bedre tilpasningsevne, og blodets hæmoglobinindhold stiger. Derved kan blodet transportere mere ilt, hvilket forbedrer hestens præstationsevne. Endelig er der et lavere infektionstryk i sådanne stalde.

“En staldtemperatur, der ligger tæt på udendørstemperaturen og følger dennes svingninger, er det sundeste for hesten.”

Anja Thorup, moderne hestehold.
Heste og luftfugtighed i stalden
Foto: Shutterstock. Grafik: Malgré Tout.

En god luftventilation

Er luftventilation i stalden for lav, resulterer det i en forhøjet gaskoncentration, øgetkoncentration af støv og svampesporer samtøget bakterie- og viruskoncentration med et deraf forhøjet infektionstryk. Følgerne kan være allergiske reaktioner og kroniske luftvejsproblemer. Er der eksempelvis for meget ammoniak i staldluften, vil det resultere i en øget risiko for infektioner, kronisk hoste og engbrystighed. Hertil kan for høje koncentrationer af svovlbrinte reducere antallet af blodets røde blodlegemer, hvorved blodetsevne til at binde ilt mindskes.

“Lufthastigheden i stalden bør i reglen ikke overstige 0,2 m/s. Ved meget høje temperaturer vil en lufthastighed på 0,5 m/s dog føles dejlig afkølende.”

Anja Thorup, moderne hestehold.
Annonce

Hos både kvæg og svin har man ved højekoncentrationer af kuldioxid i staldluften set signifikante stigninger af puls- og åndedrætsfrekvenser samt et fald i blodetshæmoglobinindhold. Det samme gør sig formentlig gældende hos heste. Lufthastigheden i stalden bør i reglen ikke overstige 0,2 m/s. Ved meget høje temperaturer vil en lufthastighed på 0,5 m/s dog føles dejlig afkølende.

Heste trives bedst ved en relativ luftfugtighed på 65 %. Ved en luftfugtighed væsentligt under 60 % vil hestens luftveje udtørres, og slimhinderne irriteres, hvilket gør dem mere udsatte for infektioner. En luftfugtighed på over 80 % er dog også skadelig for hestens luftvejssystem og kan have en negativ effekt på heste med lidelser i bevægelsesapparatet. 

LÆS OGSÅ: Hvordan påvirker klimaforandringerne vores heste?

Hest i stald
Foto: Shutterstock. Grafik: Malgé Tout.

Artiklen er oprindeligt bragt i december 2019.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce