Få styr på reglerne for ridning i naturen

Foråret kombineret med corona-virus skal for manges vedkommende nydes med en tur i det fri sammen med hesten. Og det er så forståeligt, for det er virkelig skønt at se og mærke naturen fra hesteryg! Men det er også vigtigt at vide, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er. Fornøjelsen skulle jo nødigt ende med at blive til en skuffelse, fordi du får en bøde med hjem eller gør nogle sure på vejen.

Derfor følger her Naturstyrelsens forskrifter for ridning i offentlige og private skove, på strande og i den fri natur. Så er du klædt på til en god tur i påsken og henover den -forhåbentlig – skønne sommer, vi går i møde!

Læs også: Sådan rider du med håndhest

Annonce

Gratis ridning i Naturstyrelsen områder

Det er gratis at ride i Naturstyrelsens områder – altså i offentlige skove, strande og så videre. Men vær opmærksom på, at der er særlige regler for ridning i Østsjælland og i hovedstadsområdet. I Jægersborg Dyrhave, i Jægersborg Hegn, på Kalvebod Fælled og i Kongelunden kræves det, at man har et særligt ridekort. Der findes desuden flere forskellige foldere, som guider dig til at ride i forskellige områder af Danmark.

Dog kan adgangen til nogle skove forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, foretages skovarbejde eller hvis vejret gør det for farligt. Der er også steder, hvor man skal tage særlige hensyn. For eksempel kan der være områder, hvor man ikke må gebærde sig, fordi den vilde natur skal lades være i fred. Der kan også være steder, hvor det af specielle årsager er forbudt at ride, hvilket er markeret med et “ridning forbudt”-skilt.

Ridning i offentlige skove

I offentlige skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Normalt må man ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, som er bredere end 2,5 meter. Man må gerne ride på andre veje, hvis der er skiltet med, at det er tilladt – ellers skal man holde sig fra dem.
Det er også tilladt at ride uden for stier og veje, altså i skovbunden, i rabatter og på mindre græsarealer. Man må dog ikke ride i skovens indhegnede arealer og marker, medmindre der er givet tilladelse. Det er heller ikke tilladt at ride i områder med ny beplantning, da det kan blive ødelagt, ligesom man heller ikke må ride på gravhøje og andre fortidsminder.

Læs også: Vilde og frie heste i den danske natur

Takt og tone for ridning i offentligheden

Udover de lovgyldige regler, så er der en række retningslinjer, som man også bør følge. Med disse udviser man god takt og tone, når man bevæger sig ud i offentligheden på hesteryg.

 • Benyt helst ridestierne. Heste i hurtige gangarter som trav, tølt og galop ødelægger nemlig skovvejene for cyklister, barnevogne, kørestole og dårligt gående.
 • Rid så vidt muligt i rabatten ved ridning på grusveje.
 • Tag ned i skridt og hold til højre, når du passerer gående og cyklister.
 • Passér altid andre ryttere i skridt, da heste kan blive bange og tro, at den bør flygte fra noget, når en anden hest kommer løbende.
 • Kævler, stabler, diger og grøfter må ikke bruges som spring.
 • Vis hensyn over for andre og naturen.

Ridning i private skove

I private skove bestemmer ejeren, om ridning er tilladt. Hvis der ikke er sat skilte op, må man gerne ride på private fællesveje, som fører gennem skove. På Skovforeningens hjemmeside kan du finde en oversigt over private skove, hvor man gerne må ride, hvis man har købt ridekort dertil.

Annonce

Ridning på stranden

Det er desværre forbudt at ride på de danske, offentlige strande i de tre sommermåneder. Men i perioden fra d. 1. september til d. 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og i vandet.
På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og på den ubevoksede strandbred – og kun hvis der ikke er skiltet imod det. Er du usikker på, om et område er klitfredet, så kan du kontakte Naturstyrelsens lokale enhed og finde ud af det.

Læs også: 7 tips: Sådan får du en fantastisk dagstur med din hest

Ridning i landskabet

Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, medmindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre man har fået tilladelse af ejeren. Det samme gælder badning med hesten i søer.

Andre vigtige regler

Her kan du se nogle af de øvrige vigtige regler, som gælder for ridning i offentligheden og naturen. Det er et uddrag af Miljøministeriets bekendtgørelse fra d. 21. december 2011 og er endnu gældende.

 • §11. Ridning er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m., på andre veje og stier, hvor ejeren har til kendegivet, at ridning er tilladt, og i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8, stk. 2, samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og på gravhøje og andre fortidsminder.
 • Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte skovområder og veje for ridning.
 • Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.
 • § 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme.
 • § 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.
 • Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.
 • § 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.
 • Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.
 • § 15 . Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk. 1, må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

Fortæl hellere end gerne rytterne i din stald om alle disse regler og retningslinjer, så vi sammen kan sikre god takt og tone, når vi som ryttere bevæger os ud i den offentlige – og i nogle tilfælde private – natur.

Læs også: Har du styr på reglerne for ridning i mørke?

Annonce
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce