Pokerfjæs: Hestens adfærd røber ikke altid dens egentlige sindstilstand i stressfulde situationer 

Vi holder af vores heste, men alt for ofte beder vi hesten om opgaver, som indebærer en lang række udfordringer i forhold til hestens natur. Det kan være meget forskelligt hvilke krav, der stilles til hesten, men der er en generel opfattelse af, at hvis en hest ikke udviser konflikt adfærd, og ikke forsøger at flygte eller bliver aggressiv, er det ensbetydende med, at hesten kan klare udfordrende opgaver. Afslører hestens adfærd dens egentlige sindstilstand, og er der forskel på den adfærd hesten udviser og hestens individuelle opfattelse af situationen? 

Stress kan måles fysisk og fysiologien lyver ikke, mener Aurélie Jolivald, forsker ved Nottingham Trent Universitetet i Storbritannien. Hun har undersøgt, hvordan vi kan teste hestens personlighed, og om der er overensstemmelse mellem hestens fysiologi og de adfærdstræk vi ser hos hesten. Vi ved meget lidt om, hvordan hestens fysiologi hænger sammen med dens personlighed. Hun mener, at det er vigtigt at blive klogere på betydningen af træning, og i hvor høj grad hesten kan overskygge sin umiddelbare naturlige reaktion på en stressende oplevelse. Aurélie Jolivald præsenterede resultatet af sin undersøgelse på konferencen Equitation Science, på Hartpury universitetet i England. 

LÆS OGSÅ: Adfærdsproblemer og stress har ofte relation til hestens fysiske tilstand

Hvordan hænger fysiologien sammen med hestens personlighed? 

Selvom det ville være en naturlig sammenligning, så er det langt fra sikkert at hestens adfærd også er et tegn på om hesten er stresset. Vi ved fra undersøgelser af andre dyr og mennesker at måden vi reagerer adfærdsmæssigt til en udfordrende situation, er helt forskelligt og uafhængigt af intensiteten af den fysiologiske stress påvirkning fortæller Aurélie Jolivald. Så uanset om du udviser udadreagerende eller indadvendt adfærd, så siger det ikke meget om, hvor meget stress du føler. Gentagne stress kan være skadeligt for mennesker og dyr, og derfor er det nødvendigt at se, hvordan hestens personlighed påvirkes af stress, mener hun. 

Forskerne testede forskellen mellem hestens adfærd, for at se om der var overensstemmelse mellem fysiologiske tegn på stress, og de træk vi kan se, når vi tester hestens personlighed. Ifølge Aurélie Jolivald kan stress måles, på samme måde som en lang række af kroppens andre funktioner. Stresshormonet kortisol udskilles blandt andet i spyt og blod, og fysiologiske reaktioner ved stress kan bl.a. måles som ændringer i hjertefrekvensen. Hvis hesten pludselig står i en akut stressfuld situation, ville man som regel forvente at disse målinger ville stige.  

25 heste blev vurderet 

Aurélie Jolivald og hendes kolleger undersøgte en gruppe på 25 heste, og bad de personer der arbejdede med dem til daglig om at vurdere hestens adfærd.  

De skulle vurdere hesten på fem forskellige områder som svarer til de områder man måler hos menneskers personlighed: Samarbejdsvilje, robusthed, udadvendthed, venlighed overfor mennesker og venlighed overfor andre heste. Herefter udsatte de hestene for nogle forskellige milde, men potentielt stressende situationer. Hesten blev mødt med en paraply, der pludselig blev slået op og de blev også konfronteret med en klippemaskine, hvor forskerne lod som om hesten skulle klippes. I stedet for at fokusere på hestenes adfærd, når den oplevede uventede situationer, målte forskerne på de fysiologiske markører. Det kunne vise, hvordan hestens nervesystem reagerede.  

Er der en sammenhæng? 

Såfremt der var overensstemmelse mellem adfærdstesten og de fysiologiske profiler, ville det betyde, at de mere stressfølsomme heste ville have en højere koncentration af kortisol, og en højere gennemsnitlig hjertefrekvens. Til deres overraskelse, fandt forskerne ikke nogen markant sammenhæng mellem resultaterne i adfærdstesten og de fysiologiske målinger af hestenes stressniveau. Selvom adfærdstesten kunne sige noget om hestens adfærd, var der ikke nogen sammenhæng med den fysiologiske stress, i den samme potentielt stressfulde situation. 

Annonce
Såfremt der var overensstemmelse mellem adfærdstesten og de fysiologiske profiler, ville det betyde, at de mere stressfølsomme heste ville have en højere koncentration af kortisol, og en højere gennemsnitlig hjertefrekvens. Foto: Canva Pro

LÆS OGSÅ: Sådan lærer du din hest at håndtere stress

Langtids stress 

Forskerne havde set på den akutte stressfølsomhed, men hvordan er hestens stressniveau på længere sigt? Ved at tage hårprøver fra tre forskellige steder på hestens man, kunne forskerne se den længerevarende ophobning af kortisol. Aurélie Jolivald forklarede, at det var interessant at se på punktet samarbejdsvilje. Forskerne gik ud fra, at en venlig og samarbejdsvillig hest, ville være mindre påvirkelig af det, der foregik omkring den. De forventede, at det ville give udslag i en lavere koncentration af stress hormon. Det var også en almindelig antagelse, at man på de fysiologiske målinger, kunne se en større stigning, hos de heste der var vurderet som mere stresspåvirkelige. 

Indadvendte heste var også stress påvirkede 

Resultatet viste modsat, at heste der var blevet trænet og vænnet til den opgave de blev bedt om, alligevel havde et højt niveau af kortisol. Det svarer til andre undersøgelser, som har påpeget at heste, der er individuelt opstaldede oplever en intens stressfaktor, som kan medføre ændringer i hestens fysiologiske målinger. Heste, der er socialt isolerede, kan vise tegn på ligegyldighed overfor omgivelserne, svarende til depression hos mennesker. Selvom hesten ikke er udadreagerende, så kan den stadig have opbygget et højere niveau af kortisol. Det betyder at den kan være mere påvirket af stress, sammenlignet med andre heste, forklarer Aurélie Jolivald.  

Annonce

Spørgsmålstegn ved hestenes velfærd 

Der er stadig rum for flere undersøgelser, og Aurélie Jolivald erkender, at der kan være flere ting som spiller ind i resultaterne af undersøgelsen. Udfaldet af studiet viser dog nogle tegn, som er værd at se nærmere på i fremtidige studier. Det tyder på at hestens personlighed ikke afspejler dens fysiologiske stress. Vælger du en hest på grund af dens dæmpede adfærd, kan den stadig være belastet af markant stress. Heste er gode til at skjule det, men deres fysiologiske respons viser, hvordan hesten virkelig har det, fortæller Aurélie Jolivald. I praksis betyder det, at hvis man vælger en rolig hest til en udfordrende opgave, så giver dens beherskede adfærd ikke noget billede på dens fysiologiske tilstand, og det viser ikke hvor følelsesmæssigt påvirket hesten er. Kronisk stress kan have en længerevarende negativ påvirkning af hesten, på lige fod med det der ses hos mennesker. Det kan være et velfærds problem for de heste, der udvælges på grund af deres evne til at tilpasse sig, konkluderer Aurélie Jolivald.  

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce