SEGES Hestekongres: Nye udfordringer og perspektiver i hesteverdenen  

Hestesektoren var samlet for første gang, efter at Corona pandemien havde forårsaget en ufrivillig pause på tre år. Der var fuldt hus til SEGES årlige hestekongres, som blev afholdt d. 23. januar 2023 på Hotel Comwell i Kolding. Der var plads til faglige indlæg, spændende diskussioner og ikke mindst en anledning til at følge op på sit netværk.  

Formanden for Landsudvalget for Heste, Hans Marius Jørgensen, startede med en årsberetning, der omhandlede udviklingen i hestesektoren i 2022, samt det der var sket de seneste par år, da kongressen ikke har været afholdt siden 2020. Hans Marius talte om konjunkturer i hestesektoren, hvor stigende priser på heste, har været resultatet af stigende efterspørgsel og lav hestepopulation.  

Administrative krav til sundhed 

Han fortalte om landsudvalgets drøftelser med Fødevarestyrelsen, for at sikre, at de administrative krav, der stilles til hesteejere, står mål med den gevinst man opnår. Han er enig i, at smitsomme sygdomme, som Afrikansk hestepest og West Nile Virus, er skræmmende sygdomme, men ifølge ham er det ikke noget hestesektoren i Danmark har været truet af. Det er altid godt at være forberedt, i tilfælde af, at klimaændringer skulle bringe disse sygdomme til Danmark, mener han. Han fastslår dog også, at de administrative tiltag ikke må komme ud af proportioner.

Registrering i CHR 

Som noget nyt er det nu pålagt alle hestebesætninger at blive oprettet i CHR registeret, og netop i år er det blevet indført, at de enkelte heste i besætningen skal registreres. Dette synes Hans Marius Jørgensen er et godt tiltag. Det er let at logge ind og det koster ikke noget. Det der bekymrer ham, er hvis der kommer et krav om, at den enkelte besætningsansvarlige skal registrere alle flytninger, som varer under 30 dage. Det kan være deltagelse i stævner, kåringer eller væddeløb, men det vil besværliggøre hverdagen for mange hesteejere. Landsudvalgets holdning er, at dette krav er at skyde over målet, og de vil gøre alt for, at det ikke bliver et krav.  

Annonce

Læs også: Nyt: Nu skal du registrere dit hestehold og dine heste

Transport af heste 

Transportforordningen er et andet emne som Landsudvalget arbejder på. Det har i mange år været en udfordring for hesteejere. Formålet med ordningen var at forbedre velfærden for heste under transport, men det har ikke givet den ønskede virkning. Ordningen har resulteret i urimelige bøder for hesteejere, på baggrund af administrative overtrædelser, uden sammenhæng med velfærd, fortæller Hans Marius Jørgensen. Landsudvalget er blevet inviteret med i en arbejdsgruppe som folketinget har nedsat. Deres opgave er at gennemgå transportforordningen, og dens virkninger. Det ser Hans Marius frem til, da det er vigtigt at sende nogle klare signaler til EU. Det er også påkrævet, at vi får ændret praksis, således at der lægges vægt på dyrevelfærd og ikke administrative rutiner, der giver uforståeligt høje bøder, mener han. En enkelt overtrædelse udløser en bøde på 7.000 kr., og har man rod i papirarbejdet, kan man let ende med en bøde på 28.000 kr. Det øger ikke respekten for myndighederne, fastslår Hans Marius Jørgensen.  

MRSA-screening 

Et andet punkt som Hans Marius Jørgensen var inde på, handlede om spørgsmålet vedrørende MRSA, (Meticillin Resistant Stafylococcus Aureus). Det er en gruppe bakterier, som er svære at behandle, og hvis forekomst er øget betydeligt inden for de sidste årtier. Hans Marius bemærkede at Fødevarestyrelsen kun undersøger besætninger, der har en størrelse på over 25 heste, men langt de fleste heste besætninger i Danmark er på 2-3 heste og medianen i Danmark er 11 heste. Derfor arbejder vi på, at Fødevarestyrelsen vil foretage deres screeninger på et systematisk grundlag, fortæller han. 

Heste i grænselandet i Tyskland 

Som noget positivt der er sket i løbet af den seneste periode, er at der er kommet nye regler for at heste fra grænselandet nu kan deltage i Tyske stævner, uden at skulle have et EU-TRACES sundhedscertifikat, hver gang de skal krydse grænsen. Det sker nu ved en årlig godkendelse af besætningen, og det er et stort fremskridt. Hans Marius Jørgensen sætter stor pris på det arbejde som Fødevarestyrelsen har gjort, og han føler, at på det punkt er hestesektoren blevet taget alvorlig.

Rewilding 

Rewilding er et nyt koncept som SEGES har skulle forholde sig til. Det har været et område, som har sat sindene i kog blandt tilhængere og modstandere. Fra landsudvalgets side ser vi store fordele ved at bruge heste til afgræsning. Dog skal det ske under ordnede forhold, og udvalget mener, at alle der har heste skal leve op til de samme krav om hestevelfærd, uanset hvem der ejer dem, eller hvor de står. Han retter en appel til hesteholdere og myndigheder om, at der bliver stillet krav om velfærd til alle heste, uanset hvilken måde man holder sine heste på. 

Annonce

Læs også: REWILDING: Hvordan bliver det gjort i Europa?

Gebyrer for heste der rejser til udlandet 

Det er begrænsende for hesteaktiviteter på tværs af grænser, når fødevarestyrelsen opkræver høje gebyrer i forbindelse med, at heste og forsendelser vedrørende heste skal krydse grænser, mener Hans Marius Jørgensen. De danske hingstestationer skal have sædforsendelser godkendt i fødevareregionerne inden eksport. Prisen for dette arbejde er en timeløn på op til 3600 kr. Det er timebetalinger man kun ser i de dyreste konsulent- og advokatbureauer. Man måtte forvente, at arbejdet ville kræve særligt udstyr eller ekspertviden, men det er ikke tilfældet. Fødevarestyrelsen skal tjekke gyldigheden af nogle datoer, op mod nogle godkendelses papir, og det sker endda på fødevareregionernes eget kontor, så det involverer ingen kørsel. Hans Marius Jørgensen er af den opfattelse, at prisen for arbejdet er stærkt kritisabelt. Ifølge ham, har vi en sund og konkurrencedygtig hestesektor, og man kan blive forundret når det koster 3200 kr. at sende en hest til Frankrig, mens den ved godkendelse på tilbageturen fra Frankrig til Danmark kun koster 32 Euro, eller ca. 240 kr., siger han. For danske sportsudøvere er det svært at se rimeligheden i disse høje timelønninger. I Danmark kan man kun købe ydelserne hos Fødevarestyrelsen, mens der i andre EU-lande er mulighed for at inddrage den praktiserende dyrlæge i myndighedernes service. Dyrlægerne har jo alligevel deres daglige gang på stutterierne, så det er absolut et emne, der bør undersøges nærmere, mener Hans Marius Jørgensen. 

hestekongres 2023
Der blev vendt mange spændende emner til hestekongressen. Foto: Merete Haahr

Vurdering af landbrugsejendomme 

Inden for den nærmeste fremtid, måske allerede til foråret, kan vi forvente en ny vurdering af landbrugsejendomme. Det bekymrer Hans Marius Jørgensen, hvis ikke myndighederne forstår hestesektorens landbrugselement, og det som hestesektoren bidrager til i landdistrikterne. Han frygter at hesteejendomme vil blive vurderet som beboelsesejendomme, hvilket kan medføre en flerdobling af grundskyldspromillen. Det vil få afgørende betydning for de økonomiske muligheder i forhold til at etablere hestebedrifter. Det kan blandt andet være afgørende, hvor mange heste der skal være på en bedrift for at den har et landbrugselement. Det kan også være væsentligt, hvordan vurderingsstyrelsen vurderer stutterier med salgsstald og optræning af ungheste. Hans Marius understreger betydningen af at få registreret sig i CHR, så myndighederne har kendskab til ejendommen. SEGES følger sagen tæt, og de vil til enhver tid være klar til at rådgive hesteejerne.  

Lovgrundlaget for hestesektoren 

I de seneste år er vores lovrammer kommet fra EU, og der er ikke nogen tvivl om, at intentionen bag lovgivningen er god, fortæller Hans Marius Jørgensen. Alligevel ser vi indimellem lovrammer, som ikke fungerer særligt godt i praksis i det danske hestehold. Derfor er det vigtigt at vi tager dialogen med myndighederne, og opfordrer dem til i højere grad at inddrage hestesektorens organisationer, så de kan være med til at påvirke EU lovgivningen inden den formes, mener han.  

Turbulente år 

De seneste år har været turbulente, fortalte Hans Marius Jørgensen, men alligevel har vi opnået fremgang og positiv vækst i hestesektoren. Han takkede avlsforbundet, der bidrager til Landsudvalget for heste, Landbrug og Fødevarer, Dansk Rideforbund, Dansk Byrådsforening, Hestens Værn og Dyrenes beskyttelse, samt mediernes organisationer. Han takkede ligeledes for den imødekommenhed og opbakning, han har mødt blandt de mange engagerede enkeltpersoner i hestesektoren.  

På SEGES i Skejby sidder medarbejdere, som har fokus på at gøre vores hverdag med heste lettere, ligesom de hele tiden arbejder politisk med at gøre vilkårene bedre for hestefolket. Vi er der også i 2023, siger Hans Marius Jørgensen, og han er overbevist om, at vi i 2023 vil opnå gode resultater med vores fællesskab og engagement omkring hestene.  

Læs også: Pokerfjæs: Hestens adfærd røber ikke altid dens egentlige sindstilstand i stressfulde situationer 

Kilder

SEGES Hestekongres 2023

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce