Har du sørget for et godt og sikkert staldmiljø for din hest?

De fleste heste tilbringer en del af deres dagligdag i en stald. Nogle heste er på boks om natten, mens andre også tilbringer flere af dagens timer indenfor. Andre heste som eksempelvis går i løsdrift kommer ind i stalden for at blive striglet og sadlet op. Stalden bruges også når heste skal have boksro i forbindelse med skader. Kort og godt har stalden mange anvendelsesmuligheder. Har du tænkt over, hvordan du sikrer, at din hest har et godt og sikkert staldmiljø?

Annonce

Læs også: Foldtid kan forlænge hestens levetid

Heste er skabt til at bevæge sig

Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der visse ulemper ved at holde din hest indelukket i en stald, specielt over længere perioder. Heste er fra naturens side aktive dyr, som har godt af at bevæge sig, og der kan være fysiske ulemper ved, at hesten ikke kan bevæge sig i mange timer. Eksempelvis kan mange timers dagligt ophold i boksen føre til ufleksibelt blødvæv og dermed en højere risiko for blødvævsskader, når hesten endelig bevæger sig.

Herudover kan det være stressende for hesten at være væk fra sine kammerater, og kombineret med kedsomhed kan dette føre til dårlige vaner så som krybbebidning, vævning, boksvandring og uhensigtsmæssig adfærd.

Nogle hesteejere er nervøse for, at deres heste skal komme til skade, hvis de er på fold. Af denne grund vælger nogle hesteejere at holde deres heste inde, men det er ikke altid løsningen. Heste kan nemlig sagtens komme til skade i stalden. Eksempelvis kan de hænge fast i et hønet, slå sig på inventaret i stalden eller glide på staldgangen. Der er dog visse tiltag, du kan gøre for at forebygge skader i stalden.

Læs også: 12 timer+ er optimalt: Foldtiden påvirker risikoen for skader i blødvævet

Det siger dyreværnsloven

Regler om hold af heste fremgår af blandt andet dyreværnsloven og lov om hold af heste. Her bliver du præsenteret for en lang række regler, som du skal overholde, når du holder hest. Du skal altid selv sørge for at være bekendt med lovgivningen, hvis du ønsker at holde hest.

Du skal forholde dig til følgende regler:

  1. Opbinding – herunder forbud mod spiltov.
  2. Indretning af stald – herunder krav til lofthøjde, boksstørelse, gulve, lys, inventar samt rumfang og staldklima.
  3. Adgang til fold – herunder foldstørrelse, foldplan, mulighed for motion i stedet for foldophold samt krav om, at føl og plage skal gå sammen med artsfæller, når de er på fold.
  4. Foder og vanding – tilstrækkeligt strukturfoder og fri adgang til frisk drikkevand, dog undtagen ved foldophold på under fire timer.
  5. Dagligt tilsyn, også af heste, der går ude, håndtering af syge og skadede heste, samt årligt dyrlægetilsyn i erhvervsmæssige hestehold.
  6. Ibrugtagning og træning, hovpleje, uddannelse samt erstatning og forsikring (se også bekendtgørelse om ansvarsforsikring af løsgående heste).
Foto: Unsplash

Indretningen skal være sikker

Den højeste prioritet, når det kommer til opstaldning, bør være sikkerheden for hesten. Hvis stalden er dårligt indrettet, kan det udgøre en sikkerhedsrisiko for den. Stalden bør være solidt bygget uden elementer, som hesten kan komme til skade på. Stalden skal desuden være nem at gøre ren, og så bør maling eller træbeskyttelse være ufarligt for hesten.

Sørg for sikkert inventar

Staldelementer så som høhække, opbindinger, vandkopper og lignende bør være uden skarpe kanter og placeret i en højde, som er mest sikker for hesten. Sørg om muligt for, at tingene er placeret på en måde, så hesten ikke kan komme i klemme eller på anden måde komme til skade.

Vinduer i stalden bør være lavet af brudsikkert glas eller være beskyttet af et passende konstrueret gitter eller lignende for at forhindre, at hestene knuser glasset og kommer til skade.

Læs også: Renovering? Sådan skaber du et sikkert boksmiljø for din hest

Foto: Unsplash

God plads er optimalt

Gangarealer bør have en skridsikker overflade og være brede nok til, at heste kan passere hinanden sikkert og uden besvær. Det anbefales, at døre er mindst 1,2 meter brede for heste og 1,1 meter brede for ponyer. Dørene bør være skydedøre eller kunne åbne udad.

Derudover er der også krav til den indendørs højde, som for eksempel bør være tilstrækkelig til, at hestene kan stå i deres naturlige stilling og udføre normale hovedbevægelser.

Sørg for sikre opbindingsmuligheder

Hvis hesten skal opbindes på staldgangen, er det en god idé at sørge for at den enten har sikkerhedsgrime på eller at opbindingen kan gå op, hvis hesten går i panik og hænger sig i tovet. Dette er med til at sikre, at hesten ikke kan pådrage sig skader i nakken eller andre steder i kroppen.

Annonce

Tag grimen af

Det er nemmere for hesten at hænge fast i boksen, hvis den har grime på. Derfor kan du på en forholdsmæssig nem måde øge sikkerheden ved at tage grimen af, når hesten er i boksen.

Sørg for godt lys

Godt lys sikrer, at du og hesten kan orientere jer, når I bevæger jer rundt i stalden. Herudover er det nemmere at opdage skader, hvis du rent faktisk kan se noget. Sørg desuden for, at din hest ikke kan nå kontakter og andre elektriske installationer, når den er i stalden.

Læs også: 8 råd: Sådan kan du spare på strømmen i stalden

Giv hesten nok plads i boksen

Heste er forskellige, også når det kommer til størrelse. Enhver boks bør være dimensioneret, så den passer til hestens størrelse. Det vil blandt andet sige, at hesten til enhver tid er i stand til uden besvær at lægge sig ned, hvile i en naturlig stilling, vende sig og rejse sig uhindret og stå i naturlig stilling.

Underlaget skal være behageligt

Hestes lejeareal bør være skridsikkert og forsynet med en passende mængde strøelse for at sikre et tørt og komfortabelt hvileareal. Uanset hvilken type strøelse du vælger, bør det holdes rent løbende.

Hold brandfarligt materiale væk fra stalden

Brand i stalden er nok enhver hesteejers værste mareridt. Hold derfor brandfarlige væsker væk fra stalden, og undgå rygning i nærheden af staldbygningerne. Optimalt set bør enhver stald indeholde en brandslukker, så du kan slukke branden hurtigt, hvis ulykken skulle ske.

Læs også: Hvad bør du have i din førstehjælpskasse i stalden?

Kilder

Prime Stables: How to keep your horse safe in the stable

Fødevarestyrelsen: Retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste. Af arbejdsgruppen om dyr af hestefamilien, nedsat på eget initiativ under EU Platformen for dyrevelfærd.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce