Driver du stutteri eller rideskole? Bliv klogere på de nyeste skatteregler

Annoncørbetalt artikel

Gennem en længere periode har skattemyndighederne haft særlig fokus på stutterivirksomheder. Der har især været fokus på, hvorvidt der drives en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, eller der blot er tale om en hobby for ejeren. Det er nemlig kun hvis der er tale om erhvervsmæssig drift, at der er mulighed for fradrag for underskud, anvendelse af virksomhedsordningen m.v.

Det bliver der set på

Når myndighederne skal vurdere, om et stutteri kan anses for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende lægges der vægt på:

  • om stutteriet/rideskolen er drevet teknisk fagligt forsvarligt
  • om antallet af heste muliggør en rationel drift
  • om stutteriet/rideskolen er overskudsgivende eller har mulighed for at opnå et overskud efter driftsmæssige afskrivninger inden for en årrække

Ofte er skattemyndighederne meget kritiske ved vurderingen af om betingelserne er opfyldt. Hvis man som stutteriejer havner i en skattesag, er det vigtigt at der fra start søges professionel hjælp, da den rette strategi ofte er afgørende for sagens udfald. Hos TVC Advokatfirma har man i mange år beskæftiget sig med netop dette nicheområde.

Læs også: 8 verdensrekorder – derfor er heste bare de sejeste

Én eller flere driftsgrene i virksomheden?

Hvis der fra en landbrugsejendom drives flere forskellige aktiviteter, kan der i henhold til skatteretlig praksis foretages en opdeling af driften i flere virksomheder.

Det betyder, at hver enkelt virksomhed skal opfylde kravene til fagligt forsvarlig drift, rentabilitet m.v. for at blive anerkendt som erhvervsmæssig i skattemæssig henseende.

Hvis der derimod er tale om, at de forskellige aktiviteter i virksomheden har en sammenhæng i en sådan grad, at aktiviteterne må anses som én virksomhed, skal der foretages én samlet skatteretlig vurdering.

Netop spørgsmålet om drift af én eller flere virksomheder fra en landbrugsejendom er noget, som har været forelagt til bedømmelse for Landsskatteretten flere gange på det seneste.

Der er flere faktorer som spiller ind, når skattemyndighederne skal vurdere en virksomheds erhvervsmæssige status. Foto: Shutterstock.

Sådan vurderes det

Et eksempel på denne problemstilling er en sag hvor der skulle tages stilling til, hvorvidt drift af et større hestecenter med mange forskellige aktiviteter kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.

I den forbindelse var det Skattestyrelsens opfattelse, at der var tale om fem selvstændige aktiviteter – opstaldning, hestehandel, rideskole, undervisning og salg.

Læs også: Et godt sind er det vigtigste  

Skattestyrelsen mente, at hver af disse fem aktiviteter skulle bedømmes for sig, hvilket ville betyde, at de regnskabsmæssige resultater skulle splittes op for at bedømme, hvorvidt den enkelte aktivitet opfyldte de skattemæssige krav til at blive anset som erhvervsmæssig.

Ejeren af virksomheden var imidlertid af den opfattelse, at der var tale om drift af én samlet virksomhed, fordi alle aktiviteterne var en integreret del af driften af hestecentret.

Landsskatteren var enig med ejeren og fastslog, at aktiviteterne havde ”… en sammenhæng i en sådan grad, at aktiviteterne må anses for én virksomhed, nemlig drift af et hestecenter.” 

Sagen er et godt eksempel på, hvor stor betydning en skønsrapport udarbejdet af en fagmand har for et positivt udfald af sagen. Selvom man som stutteri- eller rideskoleejer er af den opfattelse, at der drives én samlet virksomhed, kan virkeligheden ud fra en rent skatteretlig synsvinkel godt være en anden.

Læs også: Hestehandel skal være gennemsigtigt

En realistisk vurdering af hestens værdi kan være afgørende for virksomhedens rentabilitet. Foto: Shutterstock.

Sådan foregår værdiansættelsen af heste

Et andet relevant spørgsmål er værdien af de enkelte heste i en stutterivirksomhed. Værdiansættelserne af hestene spiller en afgørende rolle for virksomhedens rentabilitet. Skattemyndighedernes opfattelse er ofte, at værdierne er overvurderede, mens det omvendt er stutteriejerens opfattelse, at der er tale om realistiske værdier. Den eneste måde at få dette afklaret på er via en uafhængig hestekyndig fagmand, som vurderer hestene.

I en sag fra 2020 var det netop spørgsmålet om hestebesætningens værdi, der var afgørende for sagens udfald. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at en række af hestene var opskrevet til for høje værdier i regnskaberne, hvorfor der reelt ikke var et positivt resultat i stutterivirksomheden.

Baggrunden for, at hestene i regnskaberne var fastsat til relativt høje beløb, var, at hestene havde kvalificeret sig til både EM, VM og OL, og således var på et internationalt meget højt niveau.

Læs også: Bliv klogere på din rideprofil.

Skøn fra fagperson kan afgøre sagen

Under sagens behandling i Skatteankestyrelsen blev der sendt en skønsmand ud for at vurdere værdien af de enkelte heste. Skønsmanden fastslog, at der var tale om realistiske værdier – og henviste endda til, at nogle af hestenes værdiansættelser forekom forsigtige.

På baggrund af skønsmandens udtalelser fastslog klageinstansen, at de foretagne opskrivninger måtte anses for realistiske, og stutteriet fik herefter anerkendt sin erhvervsmæssige status i skatteretlig henseende.

Såfremt der opstår en tvist om værdien af værdifulde heste, er syn og skøn ved en uafhængig hestekyndig person ofte den eneste farbare vej at gå for på den måde at få verificeret den værdi, som man har valgt at sætte hestene til i regnskaberne.

I den forbindelse er det afgørende, at denne proces håndteres korrekt fra starten – noget, man hos TVC Advokatfirma har mange års erfaring med.

TVC Advokatfirma
Hos TVC Advokatfirma er du altid sikret stærkt specialiserede jurister, der er opdaterede på den nyeste juridiske viden inden for deres speciale. Dermed er det altid en kompetent sparringspartner, der rådgiver om den konkrete udfordring.
Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce