Elevskolen – den vigtigste indgang til ridesporten

Ridesporten er passion, samspil med levende dyr og personlig udvikling, og vi har et mål om, at endnu flere skal have glæde af vores dejlige sport. Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet med rekruttering af nye medlemmer, og den vigtigste indgang til sporten er gennem elevskolen. I dag tilbyder 2/3-dele af vores klubber elevskole, og det er utrolig vigtigt for rekrutteringen, at klubberne fortsat tilbyder elevskoleundervisning af høj kvalitet. Derfor har vi udsendt en spørgeundersøgelse til alle klubber, som skal give os den nødvendige viden til at styrke fremtidens elevskole.

Hjælp os med jeres viden og erfaringer – svar på undersøgelsen!
Det er alfa omega for rideklubberne og ridesportens fremtid, at der løbende tiltrækkes nye medlemmer. De seneste år har desværre vist en foruroligende tendens, hvor 1/3-del af klubberne oplever, at de har færre børnemedlemmer, og tendensen understøttes af forbundets medlemstal i disse alderskategorier. I de klubber, som har elevskole, står elevskolerytterne i snit for over 60 % af medlemmerne.

Forbundsundersøgelsen i 2014 viste, at to tredjedele af vores klubber tilbyder elevskole, og at 87 % af disse har ledige pladser i elevskolen. Vi oplever, at mange klubber kæmper med at få økonomien i elevskolen til at hænge sammen, hvilket er uhensigtsmæssigt, da elevskolen er fundamentet for ridesporten.

Skal vi sikre tilgang af nye medlemmer til sporten, er det vigtigt, at der fortsat tilbydes elevskoleundervisning i klubberne. Vi skal med andre ord sikre, at klubberne er attraktive for nye medlemmer, og at elevskolen omvendt er attraktiv for rideklubberne.

Onsdag den 23. januar har vi sendt en elektronisk undersøgelse ud til alle formænd i rideklubberne. Undersøgelsen skal kortlægge, hvor vi har vores elevskoler, udviklingen i elevskolerne og potentielle indsatsområder, hvor vi kan gøre en forskel.

Vi håber, at I alle vil udfylde det tilsendte spørgeskema, og give os den viden, som vi har brug for, så vi kan sætte ind de rigtige steder.

Læs Også:

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce