Privatlivspolitik

1. Indledning

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du bruger vores digitale platform og eventuelt tilmelder dig nyhedsbred eller konkurrence, indsamler og behandler Malgré Tout International Ldt. (herefter kaldt ”Malgré Tout”) som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

 1. at du kan benytte Malgré Tout’s digitale produkter, f.eks. hjemmesiden malgretout.dk, malgretout.tv, malgretoutmedia.com og nyhedsbreve
 2. at du som bruger af Malgré Tout’s digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 3. at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne.

Detaljerne følger nedenfor.

2. Typer af personoplysninger

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger Malgré Tout’s digitale produkter:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken type enhed anvendt til at tilgå det givne Malgré Tout-produkt (f.eks. tablet, smart device, pc mv.)
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til det givne Malgré Tout-produkt
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender til vores produkter, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke programmer og videoer, du har afspillet og varighed deraf
 • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. fotos eller interaktioner med Malgré Tout’s redaktioner. Redaktionelt input er ikke omfattet af lovgivningen om databeskyttelse, da der er tale om journalistiske formål, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne privatlivspolitik

Kun brugere tilmeldt Malgré Tout nyhedsbrev:

Hvis du er tilmeldt Malgré Tout nyhedsbrev, indsamler og behandler vi også disse personoplysninger, såfremt de er indtastet og indsendt:

 • Hvilke(t) Malgré Tout digitalt produkt(er), du har anvendt dit Malgré Tout tilmelding
 • Navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dit fødselsår
 • Dit køn
 • Din faste bopælsadresse i Danmark og eventuelt, oplysning om flytning til lande uden for Danmark
 • Download af programmer til offline brug
 • Forslag til programmer og indhold mv. målrettet til dig
 • Eventuelt tilvalg af markedsføringsindhold
 • Tracking i forbindelse med push-beskeder og e-mail nyhedsbreve; har du åbnet en besked, hvor længe, hvilke elementer har du klikket på (på aggregeret niveau)
 • Henvendelser til Malgré Tout redaktionen
 • Registrering af antal enheder (ud fra ID), der tilgår Malgré Tout
 • Fakturaer og opfølgning vedr. opkrævninger for beløb
 • Dokumentation af aftaleforhold

3. Formål

For alle brugere af Malgré Tout’s digitale produkter

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på Malgré Tout’s digitale produkter

Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. events for det område, som du opholder dig i
 • For at personalisere annoncer, f.eks. banner- og video-reklamer, der vises i vores digitale produkter for Malgré Tout selv og fra eksterne annoncører (markedsføring på vegne af tredjeparter)

Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med markedsføring af indhold på Malgré Tout’s digitale produkter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på Malgré Tout’s produkter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)

Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre Malgré Tout’s digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af Malgré Tout’s digitale produkter og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af Malgré Tout’s juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af Malgré Tout’s digitale produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

For alle brugere tilmeldt Malgré Tout

Vi behandler personoplysninger til disse formål (i tillæg til de ovenfor nævnte):

Personalisering

 • For at analysere din alder, køn, geolokation, brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig
 • For at huske og genkende dig på tværs af produkter og enheder
 • For at målrette og personalisere vores kommunikation til dig

Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter
 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse eller udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i

4. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

For alle brugere af Malgré Tout’s digitale produkter

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

 

 

Behandling

Juridisk hjemmel

Alle brugere af Malgré Tout

Visning af indhold mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

Malgré Tout’s legitime interesser er, at du kan anvende de digitale produkter.

Personalisering Samtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)
Direkte markedsføring mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

Malgré Tout’s legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.

Forretningsudvikling Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

Malgré Tout’s legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter.

Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål Denne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.

 

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
 • Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i Databeskyttelsesforordningen

Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Malgré Tout’s legitime interesser er

 • at kunne varetage sine juridiske interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanker om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
 • at kunne håndtere forespørgsler og klager
 • at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.

Kun brugere tilmeldt Malgré Tout (ud over ovenstående)

Aktiv kontakt Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

 

Malgré Tout’s legitime interesser er, at vi skal yde service til brugerne. Derudover er det en legitim interesse, at afvikle konkurrencer og at vi kontakter vindere og sørger for at de får præmierne.

Hvis du deltager i redaktionelle tiltag, og de ikke er omfattet af undtagelserne for journalistik, er vores legitime interesser f.eks., at vi kan afvikle afstemninger og citere dig.

 

5. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilmelde dig Malgré Tout og dermed ikke kan tilgå en række af Malgré Tout’s tjenester og produkter.

6. Videregivelse af personoplysninger

Malgré Tout videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

 1. Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er Malgré Tout’s legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
 2. Når Malgré Tout er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
 3. Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Malgré Touts legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

7. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

8. Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores redaktion.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

9. Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Malgré Tout må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Malgré Tout påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Malgré Tout på disse måder:

Malgré Tout Media A/S
Hjulmagervej 3F
4300 Holbæk
Danmark