Indsend Partner Profil Indlæg

Hver måned kan du sende en produktnyhed til Malgré Tout, som bliver uploadet på din Partner Profil. Den optimale produktnyhed er på 700 – 1.400 tegn og indeholder 2-3 gode billeder, samt et link til produktet på dit website. Du kan uploade og sende det hele til os gennem formularen herunder.

 

Partner Indlæg