Hvad skal der ske med din hest, hvis du går bort?

Døden er et svært og tabubelagt emne. Men ikke desto mindre er det vigtigt, at du ved, hvad der skal ske med hesten, når du ikke er her mere. Derfor bringer vi her uddrag af et blogindlæg fra advokat Eva Johansson, som hun har lavet til det svenske hestemagasin Hipsson.se.

Hvis uheldet er ude

En hest kan leve i lang tid, og en hest kræver kontinuerlig pleje og penge. Så har du en hest, skal du tænke over, hvordan hesten skal håndteres, når du går bort.

Læs også: For mange ryttere rider videre med hjernerystelse

Det er desværre ikke alle, der dør af alderdom. Pludselig sygdom eller en ulykke kan med et rive vores kæreste fra sig, og hvad enten du kan lide at tænke på det eller ej, so kan det også ske for dig selv. Det kan også være, at du kommer ud for en (ride)ulykke og ikke kan tage dig af din hest i en længere periode. Hvad skal der i så fald ske med en? Skal den sælges? Skal den aflives? Skal den gives væk til en ven? Eller skal dine efterladte passe på den ind til de selv finder ud af, hvad der skal ske med den?

Ifølge lovgivningen er hesten en ting

Hvis du ingenting gør, har lovgivningen besluttet, at en hest skal behandles som en “ting”. Det vil sige, at den betragtes som en genstand, som indgår i resten af dødsboet. Når en person dør, efterlader vedkommende sig ofte en række værdigenstande. Det kan være et hus, en bil, en bankbog, en gæld eller andet. Alle disse værdigenstande skal opgøres og have ny ejer. Man taler om et skifte; et dødsboskifte. I henhold til loven arver de pårørende boet, og dermed også din hest.

Læs også: Derfor bør du være kæreste med en hestepige

De pårørende skal være enige om, hvad der skal ske med hesten

Uddelingen af arven, inklusive hesten, er klar, når skiftet iværksat. Et skifte skal godkendes og udleveres af Skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får det, som de skal have, at kreditorerne får deres, og at staten får deres i form af skatter og afgifter. Før boet er udleveret (det vil sige at man har modtaget en skifteretsattest) er det ikke muligt at råde i nogen henseende over boets midler.

Men hvad sker der så med hesten i mellemtiden? Loven bestemmer, at de pårørende i fællesskab skal forvalte boet, og at beslutninger vedrørende boet skal være enstemmige. Dette betyder, at hovedreglen er, at de skal hjælpes ad med at passe hesten og træffe beslutninger omkring hesten sammen. Det kan være ekstremt upraktisk, hvis der er flere pårørende involveret, og især hvis de ikke ved noget om heste.

Læs også: Foldtid kan forlænge hestens levetid

Undtagelsen

Der er undtagelser fra hovedreglen i forhold til dele af boet, som kræver pleje mens skiftet opgøres. Så kan en af dem, der er tæt på den afdøde sørge for hesten imens. Dette gælder for eksempel at passe på dyr og fodre dem, vande blomster og tømme køleskabet og fryseren, hvis der ikke er nogen ægtefælle eller partner, der gør dette.

Men en hest kræver ikke bare mad for at være tilfreds, som en kat eller en fugl måske gør. Hesten koster masser af penge, kræver meget tid og daglige besøg. Derudover er der dyrlægebesøg, smed, vaccinationer og andre vigtige forhold, som skal varetages.

Dyrt at overtage en hest fra en afdød

Omkostningerne ved at overtage hesten fra en afdød kan let tømme et bo rent økonomisk. Hvis ingen af de pårørende med arveberettigelse kan tage sig af hesten, er de muligvis nødt til at opstalde hesten et sted med fuld service og pleje, og det koster et betydeligt beløb hver måned.

Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvad der sker med hesten, hvis du en dag ikke er her mere. Hvad der er bedst for en hest, er naturligvis individuelt. Hvis hesten er gammel og har været hos dig i lang tid, kan aflivning være den bedste løsning. Hvis det er en ung hest, kan den med fordel sælges og give glæde til en ny familie.

Hvis hesten skal gives til andet end familie

Er det sådan, at din bedste ven skal have hesten, selvom han/hun ikke er en del af familien, er der behov for et testamente. Du kan testamentere hesten til pågældende, så længe det ikke krænker andres parti. Du må med andre ord ikke testamentere din hest væk til nogle, der ikke vil have den.

Hvis I derimod er enige om overtagelsen, kan du også afsætte en sum penge til hestens fremtidige pleje i dit testamente. Gennem testamentet ved de pårørende, hvad du vil, og chancen øges for, at din vilje bliver respekteret. Ved de pårørende ikke, hvad du vil efter din død, tvinges de måske til at tage hurtige beslutninger, som måske ikke er dem, du ville have.

Lav et testamente

Alle, som er gift eller fyldt 18 år og er ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente. Der er nogle formelle regler, som skal følges, hvis testamentet skal være juridisk bindende. Du kan for eksempel ikke gøre tvangsarvinger arveløse med et testamente. Ægtefæller, børn, børnebørn og oldebørn er det, der i loven hedder tvangsarvinger.

Det kan være svært at danne sig et overblik over hvad, man vil testamentere væk og til hvem. Derfor anbefales det at få en advokat til at hjælpe med at oprette testamentet, og at testamentet underskrives hos notaren. Du kan læse mere om hvordan man laver et testamente på Mittestamente.dk.

Hvis du bliver udsat for en alvorlig ulykke

Overvej også hvad der sker, hvis du bliver alvorligt såret i en ulykke og ikke kan passe hesten i en kortere eller længere periode. I disse tilfælde kan en skriftlig fuldmagt til, at andre må træde til, hjælpe. Når du opretter en tilladelse, udpeger du nogen til at tage sig af de beslutninger, der er nødvendige, mens du ikke selv er i stand til det.

Derefter vælger du nogen, som du har tillid til. Giv vedkommende instruktioner om, hvad der skal ske, og disse instruktioner kan suppleres mundtligt løbende. Fuldmagten skal angive, hvornår den skal gælde fra, og hvem der har lov til at tage de vigtige beslutninger på dine vegne. Hvis der ikke er nogen fremtidig fuldmagt, kan staten udpege en person til at træffe de nødvendige beslutninger, men staten kender dig ikke og ved intet om, hvad der er bedst for din hest.

Til sidst et par gode råd

Et godt råd er, at du skriver et testamente, hvor du klart angiver, hvad der vil ske med hesten/hestene, hvis du dør, og at du skriver en fremtidig fuldmagt, hvor du udnævner en, du har tillid til, til at tage kloge beslutninger, hvis du pludselig ikke er i stand til at tage dig af hesten som følge af en alvorlig ulykke.

Det næste råd er, at du taler med dine pårørende og fortæller dem, hvordan du vil have det efter din død. Der er en meget større chance for, at du får det, du ønsker, hvis dine nærmeste er klare over, hvordan du vil have det, men husk også, at disse samtaler ikke er juridisk bindende. Det er et testamente til gengæld. Så brug nogle hundrede kroner på at få det lavet, så alle – inklusiv din hest, er sikret ved din død.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce