Studie påviser, at hestefolk lever længere og er lykkelige

Mange undersøgelser gennem årene har afsløret de sundhedsmæssige fordele ved at eje et dyr. Og her taler vi ikke kun om en hund eller en kat. For nu har et studie i magasinet The Plaid Horse fundet frem til, at hesteejere lever længere. En af årsagerne til en øget levetid er, at livet med heste generelt gør os til sunde og mere lykkelige mennesker. Vi vil derfor gøre dig klogere på de mange fordele ved at eje en hest, og hvilken betydning det kan have for dit liv.

Læs også: 12 ting der forsvarer dig som hestemenneske

Annonce

Fysisk aktivitet

Hestefolk er generelt sundere sammenlignet med andre befolkningsgrupper i samfundet. De har færre stressrelaterede sygdomme, problemer med forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. Generelt kan man sige, at mange af de livsstilssygdomme, der er dominerende i dag, findes i mindre grad blandt hestefolk. Dette skyldes, at livet med heste er særdeles fysisk og kræver en god kondition. Den øgede motion er yderst gavnlig for både dit fysiske helbred og dit generelle velvære.

Sociale relationer og samhørighed

At have med heste at gøre har positive effekter på dine evne til at indgå i sociale relationer med andre. I tider, hvor samfundet generelt bliver mere og mere polariseret, og den mentale afstand mellem os bliver større, er livet med heste et ‘fristed’, hvor alle kan være med og mødes på tværs af kulturer og socioøkonomiske skel. Når du er i stalden, har du nemlig ofte kontakt med et bredere udsnit af mennesker, som du normalt ikke ville have kontakt med.

Hestelivet giver os samtidig en følelse af tilhørsforhold, som er essentielt for at vi mennesker har det godt. Forskning viser nemlig, at tilknytning og identifikation med et fællesskab er med til at gøre os lykkelige, og dermed bidrager til at vi lever længere. I et studie fra Norge, publiceret i 2014, fik unge med adfærdsproblemer lejlighed til at arbejde med heste gennem en 4-måneders periode. Studiet viste, at de unge i løbet af perioden fik det bedre mentalt, fordi de fik skabt sociale relationer via hestesporten. Hesteverdenen kan således noget i forhold til at komme i kontakt med andre.

Annonce

Mentalt helbred

Forbedring af mentalt velvære er en af de vigtigste nøgler til at forlænge din levetid, og interaktion mellem mennesker, og heste kan i høj grad øge din mentale sundhed. Terapeutiske tilbud, der involverer heste, dukker op overalt efterhånden som folk bliver mere opmærksomme på hestenes fantastiske egenskaber. Et gammelt ordsprog lyder nemlig:

Hestens ydre er godt for menneskets indre.

Heste er afhængige af nonverbal kommunikation, og når de interagerer med mennesker, er de opmærksomme på vores kropssprog og adfærd. En hest opfatter således lynhurtigt, hvis der ikke er sammenhæng mellem dit kropssprog og dine følelser. Interessant forskning om hestes evne til at afkode forskellige stemninger hos mennesker, blev offentliggjort i tidsskriftet Current Biology. Her skriver en professor i dyreadfærd ved University of Sussex, at heste kan afkode følelsestilstande hos mennesker. Hestene reagerede nemlig forskelligt på billeder af mennesker, der så henholdsvis glade og vrede ud. Livet med heste, får os til at være mentalt tilstede og stresse af. Og vi behøver vel ikke at gå mere i dybden med, hvor skadeligt stress er for dit helbred? På denne måde bliver hestemennesker også lykkelige.

Konklusion

Der findes masser af beviser for, at heste og mennesker kan interagere, men nu begynder flere og flere undersøgelser at vise, at denne interaktion kan have nogle interessante sundhedsmæssige betydninger. Selvom det stadig er lidt uklart, hvorfor hestemennesker ser ud til at have en længere levetid, er der masser af mulige forklaringer. En af de væsentligste forklaringer er det faktum, at når mennesker interagerer med heste, oplever de en øget følelse af velvære og bedre mental sundhed, og de er altså lykkelige. Andre fordele inkluderer regelmæssig motion, eksponering i naturen og socialisering.

Artiklen er oprindeligt bragt i september 2019.

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce