Lovgivning: Er det lovligt at efterlade sin hests gødning på vejen?

De færreste ryttere står af hesten for at samle op efter dens efterladenskaber, når de bevæger sig ud i offentligheden. Nogen gør – det skal vi huske. Men er vi generelt for dårlige til det? Her stiller vi spørgsmålstegn ved, om vi ryttere bør blive bedre til at skrabe vores hestes efterladenskaber ind i krattet af hensyn til den øvrige offentlighed, der måske ikke lige synes, at en hestepære er det mest flatterende at skulle passere. Og vigtigst af alt skal vi selvfølgelig have opklaret, om det overhovedet er lovligt at lade den ligge.

Hvad siger loven?

Lad os begynde med at slå fast, hvad der står i Vejloven:

Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.

Vejloven, § 70

Om hestepærer (og hundelorte for den sags skyld) hører under betegnelsen ‘affald eller genstande’ er tvetydigt. På samme måde er det ikke klart, hvorvidt ‘for den pågældendes regning’ skal forstås i direkte forstand (en bøde), eller om det kan forstås i overført betydning, således at du kan blive bedt om at fjerne den.

Annonce

Hvad siger politiet?

For at få opklaret tvivlen, har vi spurt Rigspolitiet om deres tolkning af ovenstående. De har rettet kontakt til deres ryttersektion som påpeger at der ikke er en direkte lovgivning for det.

Ryttersektionen påpeger, at de ikke er bekendt med, at det er lovpligtigt at samle op efter sin hest på offentlige veje. De fortæller, at Gardehusarerne gør det, fordi det er god stil, men hestevogne gør det ikke nødvendigvis. Men man kan altså ikke blive sigtet for at lade sin hest gøde på vejen.

Faktum er, at det ikke er god stil at efterlade noget, der er til ulempe – og dermed til gene – for andre brugere af vejen, præcis som der står i Vejloven. Også selvom hestepærer tilsyneladende ikke regnes som affald. Det skal vi huske.

Læs også: Få styr på reglerne for ridning i naturen

Hestepærer kan også være ulækre

Vi er godt klar over, at rigtig mange af jer – og nok også os selv – ikke synes, at hestepærer er helt så ulækre som hundelorte. Men det er ikke alle mennesker, der har det sådan. At hesten eller hunde gøder midt ude i skoven eller midt på en offentlig mark, vil nok genere de færreste. Men det er nok svært at finde nogen, som synes det er lækkert at møde afføring lige midt på vejen – også selvom det ‘bare’ er en hestepære.

Ulovligt med hestepærer på fortov og cykelstier

Alt det, vi ind til nu har fortalt om, har handlet om offentlige veje. Men hvad så med stier og fortov? Selvom det ikke står direkte i loven, at det er forbudt at lade sin hest gøde på en cykelsti eller på et fortov, så står det alligevel mellem linjerne. Det er nemlig helt ulovligt at ride eller trække sin hest på en cykel- eller gangsti. Hvis man alligevel kommer til det, er det mindste, man kan gøre, at skrabe hestens efterladenskaber ind til siden. Synes du ikke? Hvorvidt vi ryttere burde have lov til at ride på cykelstierne er en helt anen diskussion, som vi nok skal tage op inden længe.

Ind til da vil vi gerne spørge dig: Er vi ryttere for dårlige til at samle op efter vores heste i det offentlige rum?

Annonce

Læs også: Mobil til hest: Har lovgivningen glemt os?

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce