Der er ingen tvivl om, at I læsere derude ikke er vilde med at skulle ride jeres heste ude på vejen. Den diskussion blev hurtigt sat i gang i Facebook-tråden, da vi skrev artiklen Er det lovligt at efterlade sin hests gødning på vejen? Og vi forstår jer godt. Derfor har vi taget fat i rigspolitiet, Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet og spurgt dem om, hvorfor reglerne er, som de er.

I 2014 udtalte formand for Dansk Rideforbund Ulf Helgstrand til NetAvisen, at han var åben for at ryttere kunne blive sidestillet med cyklister i stedet for bilister. Men den tanke er som bekendt aldrig blevet til noget. Derfor vil vi her forsøge at finde ud af, om det helt er udelukket, at lovgivningen en dag kan blive mere hestevenlig og tillade os ryttere at trække ind på cykelstierne.

Loven forstår heste som motorkøretøjer

I Færdselsloven står der, at:

  • Det er ulovligt at have heste på cykel- og gangstier, fordi heste skal betragtes som hårde trafikanter, altså motorkøretøjer. Det gælder uanset om man sidder på hesten eller trækker den (§ 10).
  • Hvis man overtræder dette, kan man få en bøde på minimum 700 kr. (§ 118a).
  • Motorkøretøjer, dvs. biler, busser, motorcykler osv., skal “holde en efter forholdene passende lav hastighed, hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen” (§ 41.2). Det er simpelthen en lovkrav, at billister skal passe på heste og ryttere på vejen.

Paradokset på cykelstien

Når sommeren nærmer sig og vi danskere gerne vil ud i den fri natur, ser man ofte dette paradoks: Motionscyklisterne trækker ud på vejene, selvom de hører til på cykelstierne, og rytterne trækker ind på cykelstierne, selvom de hører til på vejen. Det virker helt ulogisk.

Det kan også virke ulogisk, at cyklisterne gerne må suse forbi hinanden med 20-50 km/t, hvilket svarer til en frisk trav eller galop, når vi ryttere ikke engang må være på cykelstierne i skridt. Det faktum udviser både Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen stor forståelse for, idet vi konfronterer dem med problemet.

Men hvorfor er det så, at vi ryttere ikke bare kan få lov til at være på cykelstierne? Hvorfor skal det hele være så sort og hvidt? Hvorfor skal et dyr af kød og blod sidestilles med en hård trafikant og ikke en blød? Her kan du høre, hvad de høje instanser udtaler sig – og nej, de mener desværre ikke, vi skal regne med, at det bliver anderledes lige foreløbigt.

Politiet: Engang var hestene alene på vejen

Inden man ser sig sur på politiet er det vigtigt at huske på, at det ikke er dem, der laver lovgivningen. Deres job er blot at sørge for, at vi alle sammen overholder den. Alligevel udviser Rigspolitiets presseafdeling, som vi har talt med, medfølelse over for de frustrationer, vi ryttere indimellem sidder med deroppe i sadlen:

“Vi forstår godt, at rytterne synes, det er svært, at de ikke må være på stierne. Engang var hestene alene på vejen – det er de ikke mere. Men heste er store dyr, og man må bare erkende, at skaden kan blive rigtig voldsom, hvis en hest går i panik og rammer en cyklist eller en gående”.

Rigspolitiets presseafdeling.

Dermed ikke sagt, at skaden også kan blive stor hvis en hest rammer en bil. Desværre har man set forfærdelige tilfælde af heste, der er blevet slynget op på køleren af en bil og enten afgået ved døden eller efterfølgende blevet aflivet.

Heste passer ikke ind i lovgivningen

Det svære ved heste er, at de ikke passer ind i lovgivningens kategoriseringer. Eller rettere: Lovgivningens kategoriseringer tager ikke højde for hestene. I hvert fald ikke, hvis man ser det med et hestemenneskes øjne. Nok er heste markant større og tungere end cykler, men de er også langt mere sårbare end både en cykel og en bil – hvis man altså ikke medregner føreren. Måske ville ‘store, blød trafikanter’ være den mest passende betegnelse at bruge?

Uanset, hvordan vi ryttere synes, loven burde forstå vores elskede dyr, så kan vi ikke gøre så meget. Vi kan oplyse andre om hestenes sårbarhed, gøre bilister opmærksomme på deres pligt til at passe på os og forsøge at holde os bedst muligt til reglerne, som de er. Også selvom det kan virke både uretfærdigt og ulogisk.

Færdselsstyrelsen: Reglerne gælder i en vis udstrækning

Efter snakken med politiet blev vi henvist til Færdselsstyrelsen, som vejleder al lovgivning vedrørende færdsel på offentlige veje og stier. Her spurgte vi, om de kunne give os en logisk forklaring på, hvorfor heste skal sidestilles med bilister fremfor cyklister. Svaret lød:

“Det er korrekt, at færdselsreglerne for kørende også gælder for ridende, samt dem der fører heste. Det fremgår af færdselslovens §2, nr. 10. Her er det præciseret, at reglerne gælder i den udstrækning, de kan anvendes.”

Færdselsstyrelsen.

Den sidste del af svaret betyder imidlertid ikke, at man må ride på cykelstien, fordi bilerne på vejen kører for stærkt eller ikke viser hensyn. Med frasen “i den udstrækning, de kan anvendes” mener lovgivningen blot, at det fx kan være nødvendigt at passere en cykel- eller gangsti for at komme ud på vejen – og det er i orden.

Vejdirektoratet: Heste er for farlige til cykelstierne

Et mere dybdegående svar kunne vi altså ikke få fra Færdselsstyrelsen selv, men til gengæld fik vi et uddybende svar fra Vejdirektoratet, som Færdselsstyrelsen har videresendt vores henvendelse til. Vejdirektoratet konkluderer desværre med nedestående to hovedpointer, at heste fortsat er for farlige at have gående på cykelstierne.

1. En hest fylder hele cykelstien

Vejdirektoratets største argument for, at heste ikke må være på cykelstier, er at de simpelthen er for store:

“De anbefalede minimumsbredder i åbent land for cykelbaner og cykelstier er 1,5 meter. Bredden på en hest med rytter fylder dermed det meste af cykelstiens bredde. Det betyder, at der vil være meget lidt plads til, at cykler kan overhale, hvilket kan skabe farlige situationer, da heste er dyr, der kan forskrækkes, hvis man kører for tæt på dem”.

Vejdirektoratet.

2. Cykler er lydløse for heste

Den anden grund er, at cykler er forholdsvis støjsvage sammenlignet med biler og andre motorkøretøjer, og det kan forskrække hesten:

“Cykler er næsten lydløse for heste. Derfor opdager hest og rytter ofte først, at der kommer en cykel bagfra, når den er meget tæt på. Det kan overraske og skræmme hesten og skabe farlige situationer for cyklister, hvis hesten bliver skræmt og sparker ud eller lignende”

Vejdirektoratet.

Motortrafikveje og motorveje er undtaget

Og nu kommer så et lidt mere flabet spørgsmål fra vores side: Hvad med motorveje og motortrafikveje? Må vi ryttere reelt set ride ud på en motorvej og forstyrre hele trafikken? Men så skæv er lovgivningen dog ikke. Det er nemlig – og heldigvis for det – ulovligt at tage hesten med ud på en motorvej eller motortrafikvej, påpeger Færdselsstyrelsen:

“Disse vejtyper er forbeholdt motorkøretøjer. Heste må altså hverken rides eller trækkes på sådanne strækninger.”

Færdselsstyrelsen.

Og dog. For har man brug for at tage sin hest ud af traileren i nødsporet på motorvejen, kan man selvfølgelig ikke få en bøde for det.

Rid i rabatten og find ridestierne

Alt i alt er der ikke ret meget at gøre. Trods det faktum, at det på landeveje er tilladt at køre 80 km/t og i nogle tilfælde 90 km/t, skal vi ryttere blive derude, også selvom der er en cykelsti et par meter væk fra den farlige trafik.
Det bedste, vi kan råde jer turryttere til, er at ride ind i rabatten, hvor det er muligt, og i øvrigt benytte nogle af alle de ridestier, som det danske land heldigvis også er udstyret med.

Læs også: Få styr på reglerne for ridning i naturen

Malgré Tout anbefaler altid, at du søger yderligere vejledning hos en fagperson.