Det Dyreetiske Råd: sportsheste påføres smerte

PRESSEMEDDELELSE

Det Dyreetiske Råd finder det uacceptabelt, at sportsheste påføres smerte, sår og andet ubehag ved udøvelse af sportslige aktiviteter. Dette skal ophøre omgående.

Rådet offentliggør i dag en udtalelse om brug af heste til sport, hvor Rådet efterlyser større fokus på hestenes velfærd. Rådet anbefaler, at der i Danmark udarbejdes specifik lovgivning for brug af heste til sport, hvis Rådets anbefalinger ikke fører til øjeblikkelig handling fra branchens side.

Sportsheste kan være under pres som følge af menneskers sportslige ambitioner og økonomiske interesser. Selv om branchen har regler til beskyttelse af hestenes velfærd, ses der i praksis gentagne eksempler på, at sportsheste overbelastes både fysisk og mentalt. Det Dyreetiske Råd anbefaler, at praksis og traditioner omkring hestesport evalueres set i lyset af den viden, der er i dag om hestes adfærd og velfærd samt tidssvarende normer for hold og brug af dyr.

”Det Dyreetiske Råd er bekymret for den praksis, der ses nogle gange, når sportsheste presses. For eksempel er forekomsten af sår og skader efter brug af udstyr uacceptabel”, fortæller Rådets formand, Bengt Holst, og uddyber: ”Udstyr skal anvendes med forsigtighed. Det må ikke bruges til tvang eller straf, eller ændre hestens bevægelsesmønster eller kropsposition, så den viser tegn på ubehag, smerte eller konfliktadfærd. Der er brug for nytænkning af brugen af udstyr og mere overvågning og sanktionering for at sikre dette.”

”Det er ikke i sig selv problematisk, at heste anvendes til sport. Men der er behov for at anerkende, at hestes deltagelse i konkurrencer alene handler om menneskers interesser og ambitioner, og at det indebærer en risiko for hestenes velfærd. Der er brug for at drøfte, hvor grænsen går, og at sætte mere fokus på, hvordan heste kan anvendes til sport samtidig med, at deres velfærd i højere grad tilgodeses. Hvis hestes velfærd reelt skal prioriteres, skal man fx kun præmiere det, der ikke presser hesten i en grad, så der kan observeres tegn på, at den er utilpas med situationen” forklarer Bengt Holst.

Det Dyreetiske Råd fremsætter i udtalelsen en række konkrete anbefalinger vedr. bl.a. uddannelse, aldersgrænser for hestes deltagelse i konkurrencer, opstaldning, træning, brug af udstyr, transport, overvågning og kontrol ved konkurrencer, samt registrering af skader, medicinering og kirurgiske indgreb.

Udtalelsen kan hentes på Det Dyreetiske Råds hjemmeside: Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af heste til sport

Annonce

Relaterede tags

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce