12 tips: Sådan sikrer I god stemning i stalden

De fleste ryttere har nok – desværre – oplevet, at en dårlig stemning i stalden kan gøre, at man knap nok har lyst til at tage ud til hesten, selv om det jo sjældent har noget med den at gøre. Som opstalder kan man selv gøre sit for at sørge for den god stemning i stalden, og her kan du blandt andet bruge vores staldbibel, men der ligger også et stort ansvar ved staldejeren.  

Læs også: Sådan opnår du det bedste miljø i stalden for dig og din hest

Annonce

Staldejer: “Det er vigtigt med godt humør i stalden”

Derfor har vi fået Birgitte Sauer Nielsen til at komme med sine 12 bedste bud på, hvordan hun som staldejer forsøger at sikre, at alle opstaldere både kommer og går med godt humør i stalden. Hun har privat opstaldning i Aalborg med plads til 27 heste, og hun har haft opstaldere i næsten 30 år sammen med sin mand Ole. Derfor har hun samlet en række erfaringer, når det kommer til at sikre den gode stemning blandt opstalderen på staldgangen såvel som ridehuset. 

For Birgitte har det altid været vigtigt at tage tingene i opløbet, og det er med til at skabe god stemning og et godt sammenhold i stalden. På den måde bidrager alle til, at det bliver sjovt at komme i stalden, og det gør ofte, at man som opstalder har lyst til at engagere sig mere i alt fra ryttermøder til små stævner i stalden. Derfor er et godt staldmiljø afgørende, hvis man skal have opstaldning, hvor både heste og ryttere trives med hinanden. 

Staldejerens 12 bedste bud på et godt staldmiljø
 • Personer, der vil have en boks, skal møde op til en fremvisning/samtale i stalden, så I kan få en fornemmelse af hinanden og ikke mindst forventningsafstemme på forhånd
 • Gør meget ud af at forklare om eventuelt staldarbejde, og hvad regler for dette er, og sørg for at afsætte tid til at nye opstaldere går med som ”føl” med en erfaren opstalder, før de skal have deres egne staldvagter, så I er sikre på, at tingene bliver gjort på samme måde
 • Vær tydelig omkring sikkerhed på stedet – mange stalde har eksempelvis regler om, at alle bærer ridehjelm, når de er til hest, og at børn under en vis alder også skal bære ridehjelm ved omgang med hest fra jorden
 • Gør det klart, hvad der følger med af ”frivilligt” arbejde på stedet – har I eksempelvis rengøringsdage med mødepligt eller andre opgaver, som det forventes, at man tager del i som opstalder, skal dette kommunikeres ud, så der ikke opstår misforståelser 
 • Vær tydelig omkring omgangstonen i stalden, og hvordan I generelt omgås hinanden i stalden – og sørg for også selv at efterleve dette som staldejer 
 • Gør det til en regel, at man altid siger goddag og farvel til hinanden – om end det også er fint, hvis man blot kommer i stalden og går for sig selv med sin hest
 • Husk at være tydelig omkring reglerne for den generelle omgang med hestene 
 • Hold gerne staldmøder hver 2.-3. måned – om ikke andet så for se hinanden i øjnene og høre, at alt er okay
 • Vær tydelig omkring, hvordan I håndterer hestene, når de er på fold
 • Vær klar omkring reglerne for brug af faciliteter som eksempelvis ridehal og bane
 • Sørg for, at alle er tydelige omkring, hvad der kan være svært som rytter/opstalder – så bliver det nemmere at italesætte det, hvis der er problemer, og få gjort noget ved det 
 • Have et godt reglement for stald, rytterstue og området omkring stald, og vær sikker på, at alle, som kommer i stalden – opstaldere såvel som parter – kender til reglerne og forstår dem til punkt og prikke 

Læs også: Tag testen: Så lang tid bruger du i stalden i løbet af dit liv

Generelt er tydelighed og klare retningslinjer et nøgleord, når man som staldejer skal være med til at sikre, at der er et godt staldmiljø. Derfor kan I også komme mange ting i forkøbet ved at have klare nedskrevne regler, som alle opstaldere bliver orienteret om, før de begynder at komme i stalden. Måske reglerne skal justeres hen ad vejen, men sørg for, at der er nogle grundregler, som I løbende kan tilpasse til netop jeres stald. 

Derudover er det vigtigt, at man som staldejer får taget fat i tingene, hvis der opstår problemer blandt opstalderne, så tingene ikke hober sig op og bliver til snak i krogene. Den manglende kommunikation kan skabe konflikter, som man ofte kan undgå ved, at man som staldejer får taget hånd om tingene i god tid med en god dialog. Dette kan både gøres i det daglige, men også ved eksempelvis at afholde staldmøder, hvor I får vendt stort såvel som småt, der vedrører den daglige gang i stalden og de forventninger, I har til hinanden.

Stalden skal være et rart sted for alle at komme, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor alle følger reglerne. På den måde har både opstalder og staldejer et fælles ansvar i forhold til at sikre, at alle – heste såvel som ryttere – trives i stalden og skaber det gode staldmiljø. 

Læs også: Staldklimaet har stor betydning for hestens helbred

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Lignende artikler

Annonce

Kategorier

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce